Parenteel van Harmen Dirxsz
 
Bestand:
C:\PG30\NL\DATA\WOUT
Datum:
19-02-2017
Selectie:
'Personen in parenteel van Harmen DIRXSZ [954]'
Sortering:
Per generatie

I.1
Harmen Dirxsz, bouwman in de polder Schieveen te Overschie, geboren ca. 1490, overleden voor 1580. In 1544 wordt Harmen te Overschie aangeslagen voor de 10de penning voor 31 en 15,5 morgen land.Blijkens het register van de 10de penning in 1561 woont hij dan te Overschie en heeft hij een belangrijk deel van de landerijen verhuurd aan zijn zoon Michiel Harmensz. o.a. het 6e weer met daarop zijn woning, zelf heeft hij dan nog ongeveer 10 morgen land in gebruik.
Gehuwd met Maritgen Jacobsdr, geboren ca.1490, overleden voor 1580 te Overschie.
Uit dit huwelijk:
1.
Michiel Harmensz (zie II.1).
2.
Thijs Harmensz.
3.
Dirck Harmensz, 13 Mei 1562 verkrijgt hij als ambachtsbewaarder van Schieveen en gemachtigde van een aantal landeigenaren in die polder(o.a. zijn vader),consent van Delfland om in Schieveen twee verlaten aan te leggen.
4.
Pieter Harmensz.
5.
Neeltgen de ouwe Harmensdr.
6.
Neeltgen de jonge Harmensdr.
7.
Lijsbeth Harmensdr, overleden voor 1580.
8.
Pouwels Harmensz, overleden voor 1580.
9.
Maritgen Harmensdr, overleden voor 1580.

II.1
Michiel Harmensz, bouwman, geboren ca.1524 te Overschie, overleden ca.1617 te Overschie, bouwman op de hoeve "het Huysweer" gelegen op het 6e weer ten zuiden van de Hofweg in de polder Schieveen onder Overschie ,ambachtsbewaarder van Schieveen(1596-1597),Schepen van Overschie(1599).
In 1561 heeft hij in Schieveen 2 morgen land in eigendom , pacht hij in die polder 13 morgen en 16 hont land van zijn vader en 13 morgen 2n 2 hont land van Lambrecht Michilesz. van Cryeckenbeeck te Delft en ook nog 3 morgen en 2 hont land van de Heilige Geestmeester van Overschie en 4 hont land van Michiel Dircksz te Pijnacker.
Voor het vervoer van bagger en turf worden in de loop van 1562 in Schieveen 2 sloten gegraven,die zo breed zijn dat ze voor schuiten bevaarbaar zijn en een verlaat krijgen naar de Schie(zie opm bij broer Dirck).
Een van deze sloten is de Verlaatsloot,die het Huysweer ten zuiden begrensde met aan de overzijde daarvan gelegen boerderij "de Waelsaet"
Aefgen Grabelsdr deelt op 30 Mei 1578 met 2 zusters en een broer in de nalatenschap van haar overleden zuster Neeltge Gabriëlsdr, gehuwd geweest met Jacob Cornelisz van Pernis
Bij een op 7 Febr. 1591 te Kethel gehouden rechtsdag eist Michiel Harmensz het recht op van naasting van een woning en land door Pieter Willemsz Holy gekocht van Arien Gerritsz Smit
Op 30 April 1618 worden onroerende goederen uit zijn nalatenschap getransporteerd.Daaronder bevindt zich de "Woonninghe ofte Getimmerte met den nombre van omtrent negenthyen mergen vijff hont Eygenlandts en de toegiffte van ontrent twaelf mergen bruyckwaerlandts toebehorende Michiel Lambrechtssz.van Cryeckenbeeck brouwer inde Werlt tot Delff , maeckende de nombre van ontrent XXXII mergen soo eygen als bruyckwaerslandts,metten andren gemeen leggende genaemt het Huysweer"
, zoon van Harmen Dirxsz (zie I.1) en Maritgen Jacobsdr.
Gehuwd ca.1555 met Aefgen Grabelsdr, geboren ca.1530 te Rodenrijs, overleden ca.1578, dochter van Gabriël Adriaansz. Bouwman.
Uit dit huwelijk:
1.
Pleun Michielsz (zie III.1).
2.
Maritgen Chielendr de oude, geboren ca.1560 te Overschie.
Gehuwd te Vlaardingambacht met Maerten Louis CAREL.
3.
Maritgen Chielendr de jonge, geboren ca.1563 te Overschie.
Gehuwd te de Lier met Crijn Cornelisz MARCKENBURGH, geboren te De Lier.
4.
Arij Michielsz, bouwman in de polder Schieveen, geboren 1567 te Overschie, overleden okt. 1641, ongehuwd overleden.

III.1
Pleun Michielsz, bouwman/kooiker/ambachtsbewaarder van Hof van Delft, geboren 1557 te Overschie, overleden op 28‑10‑1644 te Delft, ten huize van zijn schoonzoon Pieter Maertensz van Ruyven, begraven op 01‑11‑1644 te Delft. Is begraven als "Pleun Michielsz Bouman"
, bouwman en kooiker op de Kooijwoning in de Zuidpolder van Delfgauw onder Hof van Delft, Gezworene en Ambachtsbewaarder van Hof van Delft, 1e maal geattesteerd op 10 Febr. 1638 ziek en nog wonende te Delfgauw , 2e maal geattesteerd op 30 Nov. 1642 dan wonende aan de Brabantse Turfmarkt te Delft, overleden te Delft ten huize van zijn schoonzoon Pieter Maertensz van Ruyven aan de Brabantse Turfmarkt"naest de huisinge van de Spiegell", begraven te Delft(Nwe Kerk) op 1 Nov. 1644, zoon van Michiel Harmensz (zie II.1) en Aefgen Grabelsdr.
Ondertrouwd op 13‑10‑1584 te Delft met Neeltgen Claesdr van THOL, overleden op 30‑09‑1606 te Delfgauw, weduwe van Jacop Gerritsz(word onder Nr. 123 van de invoer boeken van het gerecht Delft Neetgen genoemd)
, dochter van Claas Hendriksz van THOL en Aagje Claesen.
Uit dit huwelijk:
3.
Willemken Pleunen (van der KOOIJ), geboren ca.1589, overleden voor 1665 te Op De Schie, als weduwe van Jacob heeft zij in 1633 22 morgen 3 hont land in huur te Beukelsdijk.
Ondertrouwd (1) op 15‑02‑1609 te Delft, gehuwd voor de kerk op 20‑02‑1609 te Delft met Jacob Joppen van BERCKEL, bouwman.
Gehuwd (2) op 24‑05‑1640, getrouwd onder huwelijkse voorwaarden , zie notariele akte archief Rotterdam met Jan Jacobsz VERSCHIE, bouwman/schout te Beukelsdijk. {Hij is later ondertrouwd op 27‑12‑1665 te Rotterdam, gehuwd op 12‑12‑1666 te Rotterdam. Kniertje was weduwe van Vechter Cornelisz Schaeckenbos , wonende te Schoonderloo met Kniertje Cornelis.}
5.
Claesgen Pleunen (van der KOOIJ), geboren circa 1593.
Gehuwd op 28‑01‑1618 te Delft met Joris Jansz SUYTMAESLANT, bouwman, afkomstig uit Vlaerdingerambacht , en heeft in 1633 te Ackersdijk 24 morgen land in eigendom plus 8 morgen in huur.
6.
Isaack Pleunen (van der KOOIJ), bouwman op een boerderij binnen de stad Delft aan de oostkant van 't Oosteinde tegenover de Broekhuislaan, geboren ca.1595 te Delfgauw, overleden 06/1671 te Delft, begraven op 03‑07‑1671 te Delft.
Gehuwd voor de kerk op 03‑02‑1621 te Delft met Jannetgen Ingendr. BRUYN, overleden op 26‑01‑1679 te Delft.
7.
Aefgen Pleunen (van der KOOIJ), geboren ca.1597 te Delfgauw, overleden op 10‑03‑1679 te Delft, begraven op 13‑03‑1679 te Delft.
Ondertrouwd op 16‑10‑1621 te Delft, gehuwd op 31‑10‑1621 te Delft met Pieter Maertensz van RUYVEN, bouwman, overleden op 29‑05‑1676 te Delft, begraven op 02‑06‑1676 te Pijnacker.

III.8
Harmen Michielsz (van der SWETH), bouwman op een aan de Sweth onder Vrouwenrecht gelegen boerderij met 48 morgen land, geboren ca.1571 te Overschie, overleden na 1651 te Overschie, van deze Harmen stamt de latere Fam. van der Sweth af
, zoon van Michiel Harmensz (zie II.1) en Aefgen Grabelsdr.
Gehuwd met Ariaentgen Dirxsdr. van DIJK, overleden na 1651, dochter van Dirk Claesz van DIJK en Rusje Pietersdr.
Uit dit huwelijk:
2.
3.
Aefje Harmensdr van der SWETH.
Gehuwd (1) met Jacob Simonsz van der ENDE.
Gehuwd (2) met Heijndrick MEESEN.
4.
Russent (Rusje) Harmensdr van der SWETH.
Gehuwd voor de kerk op 24‑01‑1644 te Overschie met Maerten Dircksz van der CLEY.

IV.1
Jacob Pleunen (van der KOOIJ), bouwman, geboren ca.1585, overleden op 20‑02‑1619 te Delft, zoon van Pleun Michielsz (zie III.1) en Neeltgen Claesdr van THOL.
Gehuwd voor de kerk op 22‑05‑1605 te Delft met Hilletjen Joostdr van der HOEFF, geboren ca.1585 te Akkersdijk, overleden op 09‑07‑1670 te Overschie, dochter van Joost Huygensz van der HOEFF en Belytgen Lenaertsdr van der HOUVE. {Zij is later gehuwd voor de kerk op 08‑03‑1620 te Delft met Claes Dirxsz van der ZIJL, bouwman, geboren te Delffgaeu.}
Uit dit huwelijk:
1.
Joost Jacobsz van der KOOIJ, bouwman, geboren ca.1606 te Delfgauw, overleden te Delfgauw, ongehuwd overleden
.
3.
Neeltje Jacobsdr van der KOOIJ, geboren ca.1610 te Delfgauw.
Gehuwd met Cornelis Pouwelsz van der SPECK.
6.
Aechje ((Keckge)) Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 21‑04‑1617 te Delft (getuige(n): Trijntje Dircx).
Ondertrouwd op 06‑04‑1641 te Delft, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21‑04‑1641 te Delft met Cornelis Huibrechtsz van ADRICHEM, 21 jaar oud, bouwman/jachtschuitvoerder, geboren op 15‑10‑1619 te Overschie, zoon van Huijbrecht Dircksz van ADRICHEM en Elisabeth van den BERGH.

IV.4
Marritgen Pleunen (van der KOOIJ), geboren ca.1586 te Delfgauw, overleden ca. 1644, dochter van Pleun Michielsz (zie III.1) en Neeltgen Claesdr van THOL.
Ondertrouwd op 04‑01‑1609 te Delft, gehuwd voor de kerk op 07‑01‑1609 te Delft. Jacob word vermeld als jongeman afkomstig van Overgau met Jacob (bouwman) Ariensz OVERGAUW, geboren te Overgauw.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis OVERGAUW, gedoopt op 28‑03‑1618 te Delft (getuige(n): Trijntgen Dirricxdr), overleden voor 1621.
2.
Cornelis OVERGAUW, gedoopt op 15‑01‑1621 te Delft (getuige(n): Hilletje Sijmens), overleden voor 1623.
3.
Cornelis OVERGAUW, gedoopt op 11‑10‑1623 te Delft (getuige(n): Trijntgen Dirricxdr).
4.
Arien OVERGAUW, gedoopt op 30‑07‑1625 te Delft (getuige(n): Maertgen Sijmons).
5.
Maertgen OVERGAUW, gedoopt op 30‑08‑1628 te Delft (getuige(n): Maertgen Jans).

IV.8
Abraham Pleunen (van der KOOIJ), bouwman aan de oostzijde van de Schie te Delfshaven, geboren ca.1590 te Delfgauw, overleden op 10‑09‑1652 te Delfshaven, zoon van Pleun Michielsz (zie III.1) en Neeltgen Claesdr van THOL.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24‑12‑1617 te Delft met Trijntgen Claesdr. VERMEER, overleden ca.1635 te Delfshaven.
Gehuwd voor de kerk (2) op 16‑01‑1637 te Delft met Maertgen Joppen VERBOON, dochter van Job Cornelisz VERBOON, bouwman, en Annetje Huibrechtsdr de BEYE.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Neeltgen Abrahamsdr van der KOOIJ, gedoopt op 26‑11‑1618 te Pijnacker, overleden voor 1655 (Pieter trouwt met Lijsbeth Jans op 27-11-1655 te Delft,gerechtboek nr 127.
Gehuwd met Pieter Cornelisz HAERLEMMERHOUT.
2.
Jacob Abrahamsz van der KOOIJ, bouwman, gedoopt ca.1620 te Delfshaven.
Gehuwd met Trijntje Feijsdr.
3.
Sijtgen van der KOOIJ, gedoopt jan.1635 te Delfshaven, jong overleden.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Cornelis Abrahamsz van der KOOIJ, gedoopt op 12‑02‑1640 te Delfshaven (getuige(n): Willemtje Pleunen , Lijbeth Joppen), overleden voor 1642, jong overleden.
6.
Hilletje Abrahamsdr van der KOOIJ, gedoopt (geref.) op 30‑01‑1641 te Delfshaven (getuige(n): Arijen van Dijk en zijn huisvrouw), begraven op 15‑02‑1719 te Overschie op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23‑11‑1670 te Delfshaven met Vechter (cargadoor) Japickse van der KAEGH, cargadoor, geboren 1654 te Rotterdam.
8.
Stijntje Abrahamsdr van der KOOIJ, gedoopt op 05‑10‑1642 te Delfshaven (getuige(n): zie broer cornelis).
9.
Trijntgen Abrahamsdr van der KOOIJ, gedoopt op 02‑04‑1645 te Delfshaven (getuige(n): Arien van Dijk , Lijsbeth Joppen , Trijntje Feijssen).
Gehuwd met Casper VERBEECQ.
11.
Ingetje Abrahamsdr van der KOOIJ, gedoopt op 24‑10‑1649 te Delfshaven (getuige(n): Arien van Dijk ,Lijsbet Joppen ,Trijntje Seijsen).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 01‑11‑1676 te Delfshaven (geref.) met Gerrit Claesz van SWOL.
12.
Abraham Job (van der KOOIJ), geboren op 04‑04‑1655 te Delfshaven, overleden op 18‑09‑1735 te Delfshaven op 80-jarige leeftijd.

IV.17
Gabriel Pleunen (van der KOOIJ), bouwman op de Carthuiserswoning buiten de Waterslootse Poort te Delft, onder de jurisdictie van Vrijenban. molenaar van de Hogepolder van Papsouw, geboren ca.1598 te Delfgauw, begraven op 06‑01‑1668 te Delft, zoon van Pleun Michielsz (zie III.1) en Neeltgen Claesdr van THOL.
Gehuwd op 21‑01‑1624 te Delft met Machteld Claesdr LANGELAAN, geboren ca.1600 te Pijnacker, begraven op 05‑04‑1643 te Delft, dochter van Claes Cornelisz LANGELAAN en Annetgen Adriaensdr.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob Gabrielsz van der KOOIJ, gedoopt op 01‑03‑1626 te Delft (getuige(n): Geertge Jacobsdr), overleden circa 1628.
6.
Annetgen Gabrielsdr van der KOOIJ, gedoopt op 25‑04‑1639 te Delft, begraven op 06‑10‑1647 te Delft op 8-jarige leeftijd.

IV.19
Pieter Harmensz van der SWETH, bouwman , schepen, overleden ca.1684 te Overschie, zoon van Harmen Michielsz (van der SWETH) (zie III.8) en Ariaentgen Dirxsdr. van DIJK.
Gehuwd op 11‑04‑1638 te Overschie met Ingetje Claesdr, geboren te Pijnacker, overleden voor 1684.
Uit dit huwelijk:

IV.21
Michiel van der SWETH, bouwman, begraven op 11‑01‑1669 te Overschie. Pieter Gerritsz Proot in Schieveen,beleend met 7,5 morgen land in Schieveen,bezwaart het leen op 25 Mei 1655 met een schuld van 2.000 karolus gulden aan Witte Cornelisz de Wit,vice-admiraal van de Staten van Hollandt en westvrieslandt,wonende te Rotterdam en op 18 Augustus 1657 met een schuld van 1.000 karolus guldens aan Hugo du Bois,raad en vroedschap van Rotterdam.
Michiel Harmensz lost op 12 Mei 1661 de schuld van 1.000 karolus gulden aan Hugo du Bois af en op 16 Mei de schuld van 2.000 karolus gulden in handen van de voogd van de kinderen van de vice-admiraal
Na overdracht door Pieter Gerritsz Proot en tegen betaling van 5.000 karolus gulden wordt Michiel Harmensz op 12 Mei 1661 beleend met een leen van 6,5 morgen in 3 kampen in Schieveen gelegen land.
Zoon van Harmen Michielsz (van der SWETH) (zie III.8) en Ariaentgen Dirxsdr. van DIJK.
Gehuwd voor de kerk op 17‑11‑1647 te Overschie met Neeltje Pietersdr. ACKERSDIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Aefie van der SWETH, gedoopt (geref.) op 29‑05‑1650 te Overschie (getuige(n): Harmen Chielen & Maertie Pieters).

V.2
Gerrit Jacobsz van der KOOIJ, bouwman onder Hof van Delft, geboren ca.1608 te Delfgauw, zoon van Jacob Pleunen (van der KOOIJ) (zie IV.1) en Hilletjen Joostdr van der HOEFF.
Ondertrouwd op 14‑01‑1640 te Delft, gehuwd op 05‑02‑1640 te Delft met Liedewij Dircx de HOOG.
Uit dit huwelijk:
1.
Leentjen Gerritsdr van der KOOIJ, gedoopt op 13‑10‑1640 te Delft (getuige(n): Aryaantje Gerrits), overleden ca. 1641.
2.
Leentje Gerritsdr van der KOOIJ, gedoopt op 17‑11‑1641 te Delft (getuige(n): Aryaantje Gerritsdr), overleden voor 1650.
4.
6.
Dirc Gerritsz van der KOOIJ, gedoopt op 21‑11‑1649 te Delft (getuige(n): Aryaantje Gerritsz), overleden voor 1656.
7.
Leentje Gerritsdr van der KOOIJ, gedoopt op 26‑12‑1650 te Delft, overleden ca.1652.
8.
Leentje Gerritsdr van der KOOIJ, gedoopt op 07‑08‑1652 te Delft, jong overleden, overleden op 25‑07‑1656 te Delft op 3-jarige leeftijd.

V.7
Sijtgen Jacobsdr van der KOOIJ, geboren ca.1612 te Delfgauw, overleden op 16‑03‑1685, dochter van Jacob Pleunen (van der KOOIJ) (zie IV.1) en Hilletjen Joostdr van der HOEFF.
Gehuwd (1) ca.1635, datum geschat met Pieter Sijbrantsz SUYDERHOUCK, overleden voor1637.
Ondertrouwd (2) op 31‑10‑1637 te Delft, gehuwd op 29‑11‑1637 te Delft met Adriaen Harmensz OVERGAUW, jongeman afkomstig uit Schye.
Gehuwd (3) met Leendert Leendertsz de HOOG.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Pietertgen SUYDERHOUCK, gedoopt op 03‑08‑1636 te Pijnacker.

V.11
Marijtje Jacobsdr van der KOOIJ, geboren ca.1616 te Delfgauw, dochter van Jacob Pleunen (van der KOOIJ) (zie IV.1) en Hilletjen Joostdr van der HOEFF.
Ondertrouwd op 29‑11‑1636 te Delft, gehuwd voor de kerk op 19‑12‑1636 met Jan Claesz LANGELAAN, zoon van Claes Cornelisz LANGELAAN en Annetgen Adriaensdr.
Uit dit huwelijk:
1.
Annetgen LANGELAAN, gedoopt op 03‑02‑1641 te Pijnacker (getuige(n): Claes Cornelisz & Machteld Claesdr).
2.
Claesien LANGELAAN, gedoopt op 07‑02‑1644 te Pijnacker (getuige(n): Neeltje Jansdr).
3.
Neeltgen LANGELAAN, gedoopt op 17‑03‑1647 te Pijnacker (getuige(n): Ariaentgen int Slop).
4.
Cornelis LANGELAAN, gedoopt op 13‑05‑1649 te Pijnacker (getuige(n): Arientgen Dircks).
5.
Adriaen LANGELAAN, gedoopt op 15‑10‑1651 te Pijnacker (getuige(n): Arientgen Dircks).

V.24
Job Abrahamsz van der KOOIJ, bouwman te Delfshaven, gedoopt op 10‑01‑1638 te Delfshaven, overleden voor 1711, zoon van Abraham Pleunen (van der KOOIJ) (zie IV.8) en Maertgen Joppen VERBOON.
Gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 17‑01‑1655 te Delfshaven (geref.) met Neeltje Stoffelsdr van DIJK, overleden op 21‑12‑1721 te Delfshaven, begraven als Neeltje Stoffelsz ,weduwe van n.n.van der Kooij , klasse 3 gld. In opdragt van de Regenten van het Weeshuis te Delft die de kinderen van Gerrit Dircxsz Proper onderhouden, laat notaris van der Vaart een huis gelegen aan de Groenendaal te Delfshaven veilen.
Veilingkosten à 17 gulden voor rekening van de koper.
18-07-1711 word Neeltje Stoffelsdr, weduwe van Jop Abramsz van der Kooij, voor 95 gulden eigenaar.

Uit dit huwelijk:
3.
Cornelis Joppen van der KOOIJ, gedoopt op 21‑09‑1659 te Delfshaven (getuige(n): Stoffel Bastiaense/Maartje Cornelis/Jannetje Cornelis).
4.
Anna Joppen van der KOOIJ, gedoopt op 26‑08‑1663 te Delfshaven, overleden voor 1719.
Ondertrouwd op 25‑01‑1693 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 10‑02‑1693 te Rotterdam met Frans Isaacksz BREDERVELT, overleden voor 1719, jongeman afkomstig van Rotterdam , wonende Goudsewegh.
5.
Jannetje Joppen van der KOOIJ, gedoopt op 28‑01‑1666 te Delfshaven (getuige(n): Bastiaan Stoffels/Barber Pieters/Neeltje Maartens), begraven op 27‑02‑1738 te Delfshaven op 72-jarige leeftijd. Binnen de kerk 10.0.0 gld,luiden 3.8.0 gld./klasse: 3 gld.
Gehuwd voor de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op 27‑02‑1695 te Delfshaven met Jan Janse CRALENDONCK (Oliker), provoost bij de V.O.C. Overleden op 18‑10‑1709 te Azië, word in trouwakte Jan Janse Kraelendenek genoemd,jongeman afkomstig van Delfshaeven,
Vertrok op 21.12.1706 als provoost op het VOC schip Schoonderloo naar de Oost , stond op monsterrol als Jan den Olicker
, zoon van Jan Jansz CRALENDONCK en Pieterje Theunisdr.
Ondertrouwd (2) op 31‑01‑1716 te Delfshaven, tarief:pro deo, gehuwd voor de kerk op 50-jarige leeftijd op 16‑02‑1716 te Delfshaven (geref.) met Arij Heindrikx STAELMAN, begraven op 08‑10‑1720 te Delfshaven, weduwnaar van Annetje Arens Visser.
6.
Marijtge Joppen van der KOOIJ, gedoopt op 18‑03‑1668 te Delfshaven (getuige(n): Cornelis Gerrit Swansie/Ingetje Abrahams/Maertje Joppen).

V.29
Cornelis Abrahamsz van der KOOIJ, bouwman op 't Hondertland onder 's-Gravenzande, gedoopt op 05‑10‑1642 te Delfshaven (getuige(n): Willemtje Pleunen ,Lijsbeth Joppen ,Arien Ariense van Dijk), overleden ca. 1679 te Delfshaven, zoon van Abraham Pleunen (van der KOOIJ) (zie IV.8) en Maertgen Joppen VERBOON.
Ondertrouwd op 19‑04‑1664 te Delft, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 04‑05‑1664 te Delft met Elsgen Cornelisdr SUIJTHOORN, geboren ca.1643 te Den Hoorn, overleden ca.1710, dochter van Cornelis Jansz SUIJTHOORN en Wijntje Maartensdr. {Zij is later gehuwd na 1698 met Joost Pietersz van LEEUWEN.}
Uit dit huwelijk:
3.
Cornelia Cornelisse van der KOOIJ, gedoopt op 10‑02‑1669 te De Lier.
5.
Neeltje Cornelisdr van der KOOIJ.
Gehuwd voor de kerk op 24‑07‑1695 te 's-Gravesande met Arie Jansz van der HOUT.
6.
Maartje Cornelisdr van der KOOIJ.
Gehuwd met Thomas Jansz van BEIJEN.
7.
Martijntje Cornelisdr van der KOOIJ.
Gehuwd voor de kerk op 31‑10‑1694 te 's-Gravenzande met Cornelis Joostensz van der ENDE, 24 jaar oud, gedoopt op 26‑02‑1670 te Maasland, begraven op 08‑12‑1775 te 's-Gravenzande op 105-jarige leeftijd.
8.
Lijsbeth Cornelisdr van der KOOIJ.
Gehuwd voor de kerk op 05‑01‑1698 te 's-Gravesande met Leendert Isaaksz van der EIJCK, geboren te Sandambacht.

V.35
Stijntje Abrahamsdr van der KOOIJ, gedoopt op 19‑02‑1648 te Delfshaven (getuige(n): Lijsbeth Joppe), overleden op 24‑03‑1719 te Delfshaven op 71-jarige leeftijd, begraven op 28‑03‑1719 te Delfshaven, begraven klasse: 6 gulden, dochter van Abraham Pleunen (van der KOOIJ) (zie IV.8) en Maertgen Joppen VERBOON.
Gehuwd (1) voor 1688 met Jan Claessen VERSIJDEN, overleden voor 1688.
Ondertrouwd (2) op 04‑01‑1688 te Rotterdam, gehuwd op 39-jarige leeftijd op 22‑01‑1688 te Rotterdam met Pieter Dirksen MINGES, overleden voor 1712.
Ondertrouwd (3) op 10‑07‑1712 te Delfshaven, 06-07-1712 voor het gerecht in ondertrouw voor de somma van 3 gulden, gehuwd op 64-jarige leeftijd op 26‑07‑1712 te Delfshaven met Adrianus Janse CONIJN. Adrianus hertrouwd op 23-06-1720 te Delfshaven met Evertje van Meijnderswijk , weduwe van Bartholomeus den Haas (trouwboeken geref.kerk).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maertge VERSIJDEN, gedoopt (geref.) op 06‑12‑1667 te Rotterdam (getuige(n): Claes Pietersse & Ariaentge Gielen).

V.42
Jacob Gabriëlsz van der KOOIJ, bouwman te Papsouw, gedoopt op 27‑05‑1628 te Delft (getuige(n): Jacob Joppen ,Maertgen Claesdr ,Pleun Michielsz), zoon van Gabriel Pleunen (van der KOOIJ) (zie IV.17) en Machteld Claesdr LANGELAAN.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 27‑12‑1649 te 't Woud met Annetgen Arentsdr DIJXHOORN, 22 jaar oud, gedoopt op 18‑04‑1627 te 't Woud, begraven op 09‑09‑1683 te Kethel op 56-jarige leeftijd, dochter van Arent Blasius DIJXHOORN, bouwman/molenmeester, en Lijsbet Arentdr de ZEEUW.
Uit dit huwelijk:
1.
Machteld Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 08‑11‑1651 te Delft (getuige(n): Gabriel Pleunen & Neeltgen Arentsdr).
2.
Abraham Jacobsz van der KOOIJ, geboren 1656 te Delft.
6.
Arent Jacobsz van der KOOIJ, overleden op 29‑03‑1709 te 't Woud, ongehuwd overleden, begraven op 03‑04‑1709 te 't Woud, welgeboren man van Delfland,.

V.44
Cornelis Gabrielsz van der KOOIJ, bouwman aan de Oostgaag te Schipluiden, gedoopt op 25‑08‑1630 te Delft, zoon van Gabriel Pleunen (van der KOOIJ) (zie IV.17) en Machteld Claesdr LANGELAAN.
Ondertrouwd op 26‑10‑1652 te 't Woud met Neeltgen Arentdr DIJXHOORN, 27 jaar oud, gedoopt op 26‑01‑1625 te 't Woud, dochter van Arent Blasius DIJXHOORN, bouwman/molenmeester, en Lijsbet Arentdr de ZEEUW.
Uit dit huwelijk:
1.
Machteld Cornelisdr van der KOOIJ, geboren ca.1653 te Schipluiden.
Gehuwd te 'sGravesande met Jan Jacobsz de JONGH.
4.
Lijsbeth Cornelisdr van der KOOIJ, gedoopt op 24‑08‑1659 te Schipluiden.
5.
Arij Cornelisz van der KOOIJ, gedoopt op 01‑10‑1662 te Schipluiden.

V.46
Arien Gabrielsz van der KOOIJ, bouwman eerst te Pijnacker ,later op de Carthuiserswoning buiten de Waterslootse Poort te Delft onder de jurisdictie van Vrijenban, welgeboren man van Delfland, gedoopt op 12‑12‑1632 te Delft (getuige(n): Claesz Ariensz & Abraham Pleunen), zoon van Gabriel Pleunen (van der KOOIJ) (zie IV.17) en Machteld Claesdr LANGELAAN.
Ondertrouwd (1) op 25‑01‑1659 te Delft, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09‑02‑1659 te Delft met Pietertgen Corsdr van der ZIJL.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 09‑02‑1670 te Pijnacker met Elisabeth Gerritsdr van BERCKEL, begraven op 29‑10‑1721 te Delft.
Uit het eerste huwelijk:
2.
Dirck Ariensz van der KOOIJ, gedoopt op 18‑04‑1661 te Pijnacker.
4.
Maritge Ariensdr van der KOOIJ, gedoopt op 21‑12‑1664 te Pijnacker.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Gabriël Ariensz van der KOOIJ, gedoopt op 29‑10‑1673 te Delft (getuige(n): Maertje Gerrits , Neeltje Dijcxhoorn).
6.
Annetge Ariensdr van der KOOIJ, gedoopt op 21‑03‑1675 te Delft.
7.
Pietertje Ariensdr van der KOOIJ, gedoopt op 17‑07‑1676 te Delft.
8.
Gerrit Ariensz van der KOOIJ, gedoopt op 07‑08‑1678 te Delft (getuige(n): Maertje Gerrits Berkel).

V.49
Pleun Gabrielsz van der KOOIJ, bouwman aan de Oostgaag te Maasland, gedoopt op 10‑02‑1636 te Delft, zoon van Gabriel Pleunen (van der KOOIJ) (zie IV.17) en Machteld Claesdr LANGELAAN.
Ondertrouwd op 02‑08‑1664 te Delft, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11‑08‑1664 te Maasland met Marijtge Pietersdr MERRELEVELT, weduwe van Jan Jacobs Karel
.
Uit dit huwelijk:
2.
Machteld Pleunen van der KOOIJ, gedoopt op 20‑11‑1667 te Maasland.
3.
Pieter Pleunen van der KOOIJ, gedoopt op 01‑03‑1671 te Maasland.

V.53
Maertje Pietersdr van der SWETH, geboren op 06‑09‑1643 te Overschie, overleden ca.1676 te Overschie, dochter van Pieter Harmensz van der SWETH (zie IV.19) en Ingetje Claesdr.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09‑12‑1667 te Overschie met Sijmon Cornelisz HOOREWECH, geboren jul.1643 te Overschie, overleden op 22‑10‑1673 te Overschie.
Uit dit huwelijk:

VI.3
Jacob Gerritsz van der KOOIJ, bouwman, gedoopt op 19‑04‑1643 te Delft, zoon van Gerrit Jacobsz van der KOOIJ (zie V.2) en Liedewij Dircx de HOOG.
Ondertrouwd (1) op 15‑04‑1679 te Delft, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 30‑04‑1679 te Delft met Neeltge Walingen GROENEIJDE.
Gehuwd voor de kerk (2) op 49-jarige leeftijd op 24‑11‑1692 te Zoetermeer met Geertje Ariensdr PRINS, weduwe van Dirck Arentsz Clos.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gerrit Jacobsz van der KOOIJ, gedoopt op 06‑07‑1681 te Pijnacker (getuige(n): Pietertgen Cornelis/Neeltgen Gerrits), overleden voor 1683.
2.
Gerrit van der KOOIJ, gedoopt op 03‑09‑1683 te Delft (getuige(n): Martintie Walings/Neeltie Gerrits van der Koij), overleden voor 1687.
4.
Gerrit Jacobs van der KOOIJ, gedoopt op 09‑02‑1687 te Pijnacker (getuige(n): Neeltje Gerrits van der Koij).
Uit het tweede huwelijk:
5.
Liedewij Jacobs van der KOOIJ, gedoopt op 27‑04‑1692 te Pijnacker (getuige(n): Neeltje Gerrits van der Koij).
Gehuwd (1) met Theunis Gijsz de ROOIJ.
Gehuwd (2) met Jacob Pleunen NOORDAM.

VI.7
Neeltje van der KOOIJ, gedoopt op 16‑04‑1645 te Delft, overleden op 18‑11‑1721 te Pijnacker op 76-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Jacobsz van der KOOIJ (zie V.2) en Liedewij Dircx de HOOG.
Ondertrouwd op 25‑11‑1679 te Delft met Cornelisz Sijmonsz de BIJE.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert de BIJE, gedoopt op 09‑05‑1683 te Pijnacker (getuige(n): Neeltjen Cornelis).

VI.9
Marijtje Gerritsdr van der KOOIJ, geboren ca.1647 te Delfgauw, word bij huwelijk vermeld als " van der Coy ", dochter van Gerrit Jacobsz van der KOOIJ (zie V.2) en Liedewij Dircx de HOOG.
Ondertrouwd op 23‑12‑1673 te Delft met Cornelis Meesz VALKENBURG, 23 jaar oud, gedoopt op 21‑04‑1650 te Delft (getuige(n): Bruyn Cornelisz , Jannetje Cornelis), overleden ca. 1686, zoon van Bartholomeus (Mee(u)s) Cornelisz VALKENBURG, landbouwer in het zuideinde van Delfgauw, en Grietgen Jansdr BLEISWIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Liedewij VALKENBURG, gedoopt op 30‑12‑1674 te Delft (getuige(n): Neeltje Gerrits).
2.
Gerridt Cornelisz VALKENBURG, gedoopt op 21‑09‑1677 te Delft (getuige(n): Neeltje Gerridts).

VI.13
Dirck Gerritsz van der KOOIJ, gedoopt op 06‑06‑1655 te Delft (getuige(n): Aryaantje Gerritsdr), zoon van Gerrit Jacobsz van der KOOIJ (zie V.2) en Liedewij Dircx de HOOG.
Ondertrouwd op 06‑03‑1683 te Delft, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 21‑03‑1683 te Delft met Neeltje Jacobsdr de LOOSE, 22 jaar oud, gedoopt op 04‑07‑1660 te Delft (getuige(n): Gerrit Jansz/Aeltje Gerritsz), overleden nov 1728 te Pijnacker, dochter van Jacob Dircxsz de LOOSE en Jannetje Gerritsd van der MARCK.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Dirksz van der KOOIJ, gedoopt op 01‑01‑1690 te Nootdorp, jong overleden.
2.
Liedewij Dirksdr van der KOOIJ, gedoopt op 16‑09‑1691 te Nootdorp, jong overleden.
4.
Jan Dirksz van der KOOIJ, gedoopt op 28‑08‑1695 te Pijnacker (getuige(n): Hilletje Jacobs de Loose), jong overleden.

VI.21
Abraham Joppen van der KOOIJ, gedoopt op 04‑04‑1655 te Delfshaven (getuige(n): Stoffel Bastiaense , Maertje Joppen , Maertje Cornelis), begraven op 21‑09‑1735 te Delfshaven op 80-jarige leeftijd, zoon van Job Abrahamsz van der KOOIJ (zie V.24) en Neeltje Stoffelsdr van DIJK.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 09‑05‑1677 met Jannetje Josephsdr RIJSOORT.
Uit dit huwelijk:
3.
Jan Abrahamsz van der KOOIJ, gedoopt op 01‑09‑1680 te Delfshaven.
4.
Marijtje Abrahamsdr van der KOOIJ, gedoopt op 30‑11‑1681 te Delfshaven.
5.
Neeltje Abrahamsdr van der KOOIJ, gedoopt op 13‑12‑1682 te Delfshaven, overleden voor 1686.
6.
Jobje Abrahamsdr van der KOOIJ, gedoopt op 23‑01‑1684 te Delfshaven.
7.
Neeltje Abrahamsdr van der KOOIJ, gedoopt op 19‑05‑1686 te Delfshaven.
8.
Stoffel Abrahamsz van der KOOIJ, gedoopt (geref.) op 03‑09‑1688 te Delfshaven (getuige(n): Neeltje Stoffels & Fijtje Coenraets).

VI.23
Jacob Joppen van der KOOIJ, geboren ca.1657 te Delfshaven, overleden op 01‑05‑1688 te Rotterdam, zoon van Job Abrahamsz van der KOOIJ (zie V.24) en Neeltje Stoffelsdr van DIJK.
Ondertrouwd op 23‑03‑1681 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 07‑04‑1681 te Rotterdam met Pieternelletje Claessen KEMP, 22 jaar oud, gedoopt (geref) op 25‑08‑1658 te Rotterdam (getuige(n): Biateris Jacobs), dochter van Claes Pieterse en Emtjen Pieters.
Uit dit huwelijk:
1.
Emmetie Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 02‑12‑1683 te Rotterdam.
2.
Jannetje Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 24‑12‑1684 te Rotterdam (getuige(n): Neeltje Stoffers/Annetje Joppen).
3.
Claes Jacobsen van der KOOIJ, gedoopt op 25‑02‑1687 te Rotterdam.

VI.33
Lijsbeth Joppen van der KOOIJ, gedoopt op 05‑02‑1673 te Delfshaven, overleden op 30‑11‑1706 te Delfshaven op 33-jarige leeftijd, dochter van Job Abrahamsz van der KOOIJ (zie V.24) en Neeltje Stoffelsdr van DIJK.
Gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 14‑06‑1690 te Delfshaven met Reyer Janse LELYVELD.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirkje Reijers LELYVELD, gedoopt (geref.) op 08‑07‑1691 te Delfshaven (getuige(n): Jan Maertens van't Hof/Neeltje Pieters/Neeltje Stoffels).
2.
Neeltje LELYVELD, gedoopt op 13‑09‑1693 te Delfshaven (getuige(n): Neeltje Stoffels/Jannetje Joppen).
3.
Johannes LELYVELD, gedoopt op 23‑01‑1695 te Delfshaven (getuige(n): Jan van't Hof/Neeltje Stoffelse/Jannetje Joppen van der Koij).
4.
Job LELYVELD, gedoopt op 14‑04‑1697 te Delfshaven (getuige(n): Frank Isaaksen Brederveld/Neeltje Stoffels/Annetje Joppen van der Koij).
5.
Jacob LELYVELD, gedoopt op 18‑05‑1704 te Delfshaven (getuige(n): Neeltje Stoffels/Jannetje Joppen).
Ondertrouwd op 17‑06‑1731 te Delfshaven, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 01‑07‑1731 te Delfshaven met Lidia SCHOUTTE (weduwe).

VI.35
Annetje Cornelisdr van der KOOIJ, geboren ca.1667, dochter van Cornelis Abrahamsz van der KOOIJ (zie V.29) en Elsgen Cornelisdr SUIJTHOORN.
Gehuwd voor de kerk op 22‑10‑1690 te 's-Gravenzande met Pieter Doesz SONNEVELD, 35 jaar oud, geboren op 14‑10‑1655 te Maasland, weduwnaar van Lijsbeth Cornelisse van Marelvelt, zoon van Doe Pietersz SONNEVELD en Leuntje Doene SCHIM.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Maarten Pietersz SONNEVELD, geboren Sept.1704 te 's-Gravenzande, overleden op 21‑10‑1777 te 's-Gravenzande.
Gehuwd voor de kerk op 26‑04‑1734 te Naaldwijk met Annetje Bruinen van DORP, geboren Sept.1711 te Naaldwijk, begraven op 22‑03‑1804 te 's-Gravenzande, dochter van Bruyn Jansz van DORP, bouwman, en Jannetje Jansdr. QUALM.

VI.36
Abraham Cornelisz van der KOOIJ, bouwman te Maasland, gedoopt op 10‑02‑1669 te De Lier, overleden voor 1720, zoon van Cornelis Abrahamsz van der KOOIJ (zie V.29) en Elsgen Cornelisdr SUIJTHOORN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26‑04‑1699 te Maasland met Trijntje Dirksdr HOOGERSCHEIJD, 39 jaar oud, gedoopt op 10‑03‑1660 te Schipluiden.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Abrahams van der KOOIJ, gedoopt op 11‑06‑1700 te Maasland, overleden voor 1701.
3.
Dirck Abrahams van der KOOIJ, gedoopt op 15‑04‑1703 te Maasland, overleden voor 1704.
4.
Dirck Abrahams van der KOOIJ, gedoopt op 01‑06‑1704 te Maasland, overleden voor 1706 te Maasland.
5.
Grietje Abrahams van der KOOIJ, gedoopt op 14‑06‑1705 te Maasland, overleden voor 1709.
6.
Dirck Abrahams van der KOOIJ, gedoopt op 05‑12‑1706 te Maasland.
7.
Grietje Abrahams van der KOOIJ, gedoopt op 24‑04‑1709 te Maasland, overleden voor 1710.
8.
Grietje Abrahams van der KOOIJ, gedoopt op 27‑07‑1710 te Maasland.

VI.39
Cornelis Cornelisz van der KOOIJ, bouwman te Vlaardingen, gedoopt op 25‑08‑1673 te Naaldwijk, overleden maart 1723 te Vlaardingen, zoon van Cornelis Abrahamsz van der KOOIJ (zie V.29) en Elsgen Cornelisdr SUIJTHOORN.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 20‑09‑1693 te 's-Gravensande met Adriaantje IJsbrandsdr COUWINTER, geboren te 't Woud.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Cornelisz van der KOOIJ, gedoopt op 20‑03‑1695 te Vlaardingen.
3.
Trijntje Cornelisdr van der KOOIJ, gedoopt op 30‑11‑1701 te Vlaardingen, overleden febr.1717 te Vlaardingen.
4.
Hendrik Cornelisz van der KOOIJ, gedoopt op 14‑10‑1708 te Vlaardingen, jong overleden.
6.
Marijtje Cornelisdr van der KOOIJ.
Gehuwd op 07‑03‑1729 te Vlaardingen met Jan Cornelisz van SEIJLINGE.
7.
Lijsbet Cornelisdr van der KOOIJ, overleden nov. 1796 te Vlaardingen.
Gehuwd voor de kerk op 09‑12‑1736 te Vlaardingen met Michiel van der MEIDEN.

VI.52
Pleun Jacobs van der KOOIJ, bouwman aan de Oostgaag te Maasland,setter van Maasland,welgeboren man van Maasland, gedoopt op 23‑01‑1659 te Delft, zoon van Jacob Gabriëlsz van der KOOIJ (zie V.42) en Annetgen Arentsdr DIJXHOORN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14‑04‑1685 te Schipluiden met Trijntje Ariensdr van de POLDER.
Uit dit huwelijk:
3.
Gabriel Pleunen van der KOOIJ, gedoopt op 01‑02‑1690 te Maasland, jong overleden.
4.
Annetje Pleunen van der KOOIJ, gedoopt op 14‑03‑1691 te Maasland, overleden op 30‑12‑1775 te Maasland op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd met Daniel KOPPENOL.
5.
Jannetje Pleunen van der KOOIJ, gedoopt op 23‑11‑1692 te Maasland.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 25‑04‑1723 te Maasland met Jan Ariensz ZUIJDEREND, geboren apr. 1686 te Maasland.
6.
Marijtje Pleunen van der KOOIJ, gedoopt op 20‑05‑1694 te Maasland, overleden op 20‑08‑1742 te Maasland op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 25‑09‑1718 te Maasland met Arij Ariensz NOORDAM, geboren ca. 1688 te Maasland, overleden op 14‑01‑1736 te Maasland.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 23‑02‑1738 te Maasland met Jacob Cornelisz KLEIJWEGT.
7.
Machteld Pleunen van der KOOIJ, gedoopt op 11‑12‑1695 te Maasland, overleden 1695, jong overleden.
8.
Neeltje Pleunen van der KOOIJ, gedoopt op 16‑01‑1697 te Maasland, overleden op 18‑07‑1727 te Maasland op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 22‑05‑1718 te Maasland met Cornelis Gerritsz GROEN, 31 jaar oud, gedoopt op 05‑02‑1687 te Maasland, overleden op 07‑01‑1751 te Maasland op 63-jarige leeftijd.
9.
Machteld Pleunen van der KOOIJ, gedoopt op 30‑08‑1699 te Maasland, overleden op 13‑02‑1782 te Maasland op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23‑04‑1724 te Maasland met Arie Jacobs DIJKSHOORN, 28 jaar oud, geboren op 26‑02‑1696 te 's-Gravenzande, overleden nov.1767 te Naaldwijk, zoon van Jacob Ariense DIJKSHOORN, bouwman, en Leentje Gerritsdr van der STRUYS.
10.
Jacob Pleunen van der KOOIJ, geboren 1701.

VI.54
Arij Jacobsz van der KOOIJ, bouwman onder Papsouw onder de poorterije van de stad Delft, gedoopt op 16‑06‑1664 te Delft, overleden op 10‑06‑1753 te Papsouw op 88-jarige leeftijd, zoon van Jacob Gabriëlsz van der KOOIJ (zie V.42) en Annetgen Arentsdr DIJXHOORN.
Ondertrouwd (1) op 01‑04‑1690 te Delft, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16‑04‑1690 te Pijnacker met Neeltje Jansdr van BERKEL, overleden voor 1696 te Papsouw.
Ondertrouwd (2) op 25‑02‑1696 te Delft, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11‑03‑1696 te Schipluiden met Hester Claesdr CORPERSHOEK, overleden voor 1713 te Papsouw.
Ondertrouwd (3) op 27‑05‑1713 met Cornelia Louwersdr van STAELDUIJNEN, 27 jaar oud, gedoopt op 27‑01‑1686 te s-Gravesande, overleden op 22‑03‑1751 te Papsouw op 65-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Anna Ariensdr van der KOOIJ, gedoopt op 13‑05‑1691 te Schipluiden, overleden voor 1713.
2.
Annetje Ariensdr van der KOOIJ, gedoopt op 15‑05‑1692 te Schipluiden, overleden voor 1713.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Claes Ariensz van der KOOIJ, gedoopt op 12‑08‑1703 te Schipluiden, overleden voor 1713.
Uit het derde huwelijk:
7.
Neeltje Ariensdr van der KOOIJ, gedoopt op 16‑03‑1718 te Schipluiden.
Gehuwd met Jacob Pietersz CORPERSHOEK.
8.
Liedewij Ariensdr van der KOOIJ, gedoopt op 22‑05‑1721 te Schipluiden.

VI.58
Gabriël Jacobs van der KOOIJ, bouwman op 't Woud,v.d. Hofwoning, welgeboren man van Delfland, gedoopt op 04‑04‑1668 te Delft (getuige(n): Aeffje Pleunen), begraven op 18‑11‑1727 te 't Woud op 59-jarige leeftijd, begraven in eigen graf in het koor van de kerk, zoon van Jacob Gabriëlsz van der KOOIJ (zie V.42) en Annetgen Arentsdr DIJXHOORN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16‑04‑1690 te Overschie met Annetje Sijmensdr HOOREWECH, 21 jaar oud (zie VI.85).
Uit dit huwelijk:
1.
Annetje Gabriels van der KOOIJ, gedoopt op 24‑02‑1692 te 't Woud.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 10‑05‑1722 met Jacobus HOOGWERF, bouwman.
3.
Maria Gabriels van der KOOIJ, gedoopt op 26‑08‑1696 te 't Woud, jong overleden.
4.
Neeltje Gabrielsdr van der KOOIJ, gedoopt op 13‑12‑1698 te 't Woud, overleden voor 1725.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 20‑04‑1721 te 't Woud met Arij Philpsz QUALM (de Oude), 24 jaar oud, geboren op 23‑12‑1696 te Schipluiden, schepen van Hodenpijl. {Hij is later gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 11‑03‑1725 te Schipluiden met Trijntje Cornelisdr van der EIJK, 20 jaar oud, gedoopt op 01‑06‑1704, overleden voor 1731. Hij is later gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 02‑12‑1731 te Schipluiden met Trijntje HOOGWERF.}
6.
Cornelis Gabriels van der KOOIJ, gedoopt op 25‑10‑1705, begraven op 12‑11‑1734 op 29-jarige leeftijd, ongehuwd overleden.

VI.63
Annetje Cornelisdr van der KOOIJ, geboren ca.1653 te Schipluiden, overleden na 1726, dochter van Cornelis Gabrielsz van der KOOIJ (zie V.44) en Neeltgen Arentdr DIJXHOORN.
Gehuwd met Jan Maartensz van't WOUT, geboren op 19‑12‑1655 te Maasland, overleden op 29‑05‑1693 te De Lier op 37-jarige leeftijd, zoon van Maarten Cornelisz van't WOUT en Lijsbeth van CAPELLE.
Uit dit huwelijk:
1.
Lijsbeth Jans van't WOUT, gedoopt op 12‑03‑1681 te Maasland.
Gehuwd met Joost van RIJN.
2.
Maarten van't WOUT (zie VII.103).
3.

VI.64
Arent Cornelisz van der KOOIJ, bouwman te De Lier, gedoopt op 24‑08‑1659 te Schipluiden, zoon van Cornelis Gabrielsz van der KOOIJ (zie V.44) en Neeltgen Arentdr DIJXHOORN.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 16‑11‑1692 te Schipluiden met Neeltje Gerritsdr LUGTIGHEID.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 02‑11‑1710 te 't Woud met Marijtje Klaasdr. RAVESTEIJN.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Cornelia Arentsdr van der KOOIJ, geboren ca.1713 te De Lier.
Gehuwd met Jacob Leendertsz van der KNAAP.
2.
Zara Arentsdr van der KOOIJ, gedoopt op 18‑02‑1714 te De Lier.
3.
Cornelis Arentsz van der KOOIJ, geboren op 18‑10‑1716 te De Lier, jong overleden.
4.
Lijsbeth van der KOOIJ, geboren op 06‑03‑1718 te De Lier.
5.
Cornelis Arentsz van der KOOIJ, geboren op 01‑12‑1720 te De Lier.

VI.70
Machteld Ariensdr van der KOOIJ, gedoopt op 16‑11‑1659 te Pijnacker (getuige(n): Gabriel Pleunen/Aefjen Dirks), begraven op 21‑10‑1720 te Delft op 60-jarige leeftijd, dochter van Arien Gabrielsz van der KOOIJ (zie V.46) en Pietertgen Corsdr van der ZIJL.
Ondertrouwd op 09‑03‑1680 te Pijnacker, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24‑03‑1680 te Pijnacker met Cornelis Janss LANGELAAN, 30 jaar oud, gedoopt op 13‑05‑1649 te Pijnacker, begraven op 11‑11‑1722 te Delft op 73-jarige leeftijd, zoon van Jan Claesz LANGELAAN en Maritgen JACOBS.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob Cornelisz LANGELAAN, gedoopt op 26‑05‑1681 te Pijnacker (getuige(n): Marijten Maartens).
2.
Jacob Cornelisz LANGELAAN, gedoopt op 13‑12‑1682 te Pijnacker (getuige(n): Annetgen Jans Langelaan).
3.
Pieternelletie LANGELAAN, gedoopt op 18‑02‑1684 te Pijnacker.
4.
Marijtie Cornelisdr LANGELAAN, gedoopt op 31‑01‑1687 te Pijnacker (getuige(n): Lijsbeth Gerrits/Annetie Jans).
5.
Grabel Cornelisz LANGELAAN, gedoopt op 31‑01‑1687 te Pijnacker (getuige(n): zie zus Marijtie).

VI.72
Jacob Ariensz van der KOOIJ, bouwman aan de Oude Overslag onder Vrijenban, geboren op 01‑04‑1663 te Pijnacker, overleden op 27‑04‑1700 te Vrijenban op 37-jarige leeftijd, zoon van Arien Gabrielsz van der KOOIJ (zie V.46) en Pietertgen Corsdr van der ZIJL.
Ondertrouwd op 09‑03‑1686 te Delft, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24‑03‑1686 te Pijnacker met Annetje Ariensdr van SCHIE, overleden op 03‑01‑1726 te Vrijenban, begraven op 09‑01‑1726.
Uit dit huwelijk:
1.
Pietertje van der KOOIJ, gedoopt op 15‑12‑1686 te Overschie.
2.
Arij Jacobsz van der KOOIJ, gedoopt op 16‑02‑1689 te Vrijenban, overleden voor 1697.
3.
5.
Jacoba Jacobsdr van der KOOIJ, geboren op 21‑10‑1700 te Vrijenban, gedoopt op 24‑10‑1700 te Overschie.

VI.79
Gabriël Pleunen van der KOOIJ, veerschipper van Maassluis op Delft, gedoopt op 10‑01‑1666 te Maasland, zoon van Pleun Gabrielsz van der KOOIJ (zie V.49) en Marijtge Pietersdr MERRELEVELT.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17‑01‑1686 te Delft met Maartje Ariensdr. PATIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Maartje Gabriëlsdr van der KOOIJ, geboren op 19‑05‑1689 te Kethel.
2.
Pleun Gabriëlsz van der KOOIJ, geboren op 30‑09‑1691 te Kethel, jong overleden.
3.
Pleun Gabriëlsz van der KOOIJ, geboren op 24‑04‑1695 te Kethel.

VI.83
Jacob Pleunen van der KOOIJ, timmerman, gedoopt op 25‑02‑1674 te Maasland, begraven op 18‑05‑1720 op 46-jarige leeftijd, zoon van Pleun Gabrielsz van der KOOIJ (zie V.49) en Marijtge Pietersdr MERRELEVELT.
Ondertrouwd op 23‑02‑1698 te Rotterdam met Cornelia de HAEN, geboren te Rotterdam, j.d. van Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Jacobsd van der KOOIJ, gedoopt op 08‑07‑1700 te Rotterdam (getuige(n): Gerrit Post/Neeltie van Maerler).
2.
Pieter Jacobs van der KOOIJ, gedoopt op 27‑10‑1701 te Rotterdam (getuige(n): Petrus Bormans/Susanne Bormans).
3.
Sara Jacobs van der KOOIJ, gedoopt op 30‑12‑1703 te Rotterdam (getuige(n): Petrus Bormans/Susanne Bormans).
5.
Susanna Jacobs van der KOOIJ, gedoopt op 04‑04‑1709 te Rotterdam (getuige(n): Leendert van Etteren/Susanna Alberten).

VI.85
Annetje Sijmensdr HOOREWECH, gedoopt op 28‑09‑1668 te Overschie, overleden op 14‑04‑1759 te 't Woud op 90-jarige leeftijd, begraven op 18‑04‑1759 te 't Woud, dochter van Sijmon Cornelisz HOOREWECH en Maertje Pietersdr van der SWETH (zie V.53).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16‑04‑1690 te Overschie met Gabriël Jacobs van der KOOIJ, 22 jaar oud (zie VI.58).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder VI.58).

VII.3
Waling Jacobs van der KOOIJ, bouwman te 's-Gravesande onder Sandambacht, gedoopt op 03‑09‑1683 te Delft (getuige(n): zie broer gerrit), overleden op 05‑06‑1740 op 56-jarige leeftijd, zoon van Jacob Gerritsz van der KOOIJ (zie VI.3) en Neeltge Walingen GROENEIJDE.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 18‑11‑1714 te 's-Gravensande met Liedewij Pietersdr van STAELDUINEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob Walingsz van der KOOIJ, gedoopt op 11‑06‑1715 te Delft.
2.
Pieternelletje van der KOOIJ, gedoopt op 29‑11‑1716 te 's-Gravenzande.
4.
Maartje Walingsdr van der KOOIJ, gedoopt op 01‑01‑1732 te 's-Gravenzande.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 25‑03‑1753 te Wateringen met Arij Jansz KIEVIT.

VII.14
Jacob Dirksz van der KOOIJ, huisman te Pijnacker, gedoopt op 13‑09‑1693 te Nootdorp, overleden na 1724, zoon van Dirck Gerritsz van der KOOIJ (zie VI.13) en Neeltje Jacobsdr de LOOSE.
Gehuwd (R.K.) met Ariaantje Vranken van GROENEWEGEN. Ariaantje hertrouwd als weduwe met Harmen Lucasz Middendorp te Maassluis.
Uit dit huwelijk:
2.
Maria Jacobsdr van der KOOIJ, geboren ca.1716 (gezindte: RK).
Gehuwd voor de kerk op 19‑10‑1744 te Maasland met Willem PERDELFT.
3.
Jannetje Jacobs van der KOOIJ, geboren ca.1717 (gezindte: RK).
Gehuwd voor de kerk op 03‑05‑1741 te Maasland met Adrianus VERMEER.

VII.17
Job Abrahamsz van der KOOIJ, bpuwman te Hillegersberg, gedoopt op 22‑09‑1677 te Delfshaven, begraven op 12‑05‑1716 te Rotterdam op 38-jarige leeftijd, begr. Schotse Kerkhof liet één minderjarig kindna;op de Dijk bij de Breggesteeg in een kelder, zoon van Abraham Joppen van der KOOIJ (zie VI.21) en Jannetje Josephsdr RIJSOORT.
Ondertrouwd (1) op 18‑12‑1707 te Delfshaven, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 01‑01‑1708 te Delfshaven met Aeltje Corsse STOLK, 22 jaar oud, gedoopt op 03‑06‑1685 te Hillegersberg, begraven op 10‑07‑1709 te Hillegersberg op 24-jarige leeftijd, wonende te Delfshaven.
Ondertrouwd (2) op 29‑04‑1714 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 15‑05‑1714 te Rotterdam (geref.) met Neeltje van der MEER, weduwe van Jan Verbrugge, wonende Scheepmakershaven.
Uit het eerste huwelijk:

VII.20
Joseph Abrahamsz van der KOOIJ, bouwman te Delfshaven, gedoopt op 13‑11‑1678 te Delfshaven, overleden voor 1734, zoon van Abraham Joppen van der KOOIJ (zie VI.21) en Jannetje Josephsdr RIJSOORT.
Gehuwd met Jannetje Jansdr SCHOUTEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Arigje Josephsdr van der KOOIJ, gedoopt (geref.) op 01‑01‑1702 te Delfshaven (getuige(n): Trijntje Claas & Maartje Jans).
2.
Jantien Josephsdr van der KOOIJ, gedoopt (geref.) op 04‑02‑1703 te Delfshaven (getuige(n): Jantje Jozef & Ariaantje Jans).
3.
Abraham Josephsz van der KOOIJ, gedoopt (geref.) op 30‑01‑1704 te Delfshaven (getuige(n): Abram Joppe van der Koij & Jannetie Josefs & Ariaantien Jans), overleden op 12‑08‑1734 te Delfshaven op 30-jarige leeftijd.
4.
Cornelis Josephsz van der KOOIJ, gedoopt (geref.) op 09‑05‑1706 te Delfshaven (getuige(n): Marij Schoute & Jannetje Rijsoort).
5.
Johannes Josephsz van der KOOIJ, gedoopt (geref.) op 01‑07‑1708 te Delfshaven (getuige(n): Neeltje Jansse Schouten & Jannetje Josephs).
6.
Jannetje Josephsdr van der KOOIJ, gedoopt (geref.) op 24‑09‑1710 te Delfshaven (getuige(n): Abram Joppe van der Koij & Jannetje Josephs Rijsoort), overleden voor 1715.
8.
Jannetje Josephsdr van der KOOIJ, gedoopt op 13‑01‑1715 te Delfshaven, overleden voor 1719.
9.
Jannetje Josephsdr van der KOOIJ, gedoopt (geref.) op 10‑09‑1719 te Delfshaven (getuige(n): Jannetje Joppen van der Koij).

VII.37
Doe Pietersz SONNEVELD, bouwman te Honselaarsdijk, geboren op 04‑05‑1698 te 's-Gravenzande, overleden op 01‑02‑1786 te Naaldwijk op 87-jarige leeftijd, zoon van Pieter Doesz SONNEVELD en Annetje Cornelisdr van der KOOIJ (zie VI.35).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 23‑04‑1730 te Naaldwijk met Trijntje van DORP, 20 jaar oud, geboren op 24‑04‑1709 te Vlaardingen, gedoopt op 28‑04‑1709 te Vlaardingen, overleden op 07‑01‑1789 te Naaldwijk op 79-jarige leeftijd, dochter van Bruyn Jansz van DORP, bouwman, en Jannetje Jansdr. QUALM.
Uit dit huwelijk:
1.

VII.42
Cornelis Abrahams van der KOOIJ, gedoopt op 18‑09‑1701 te Maasland, zoon van Abraham Cornelisz van der KOOIJ (zie VI.36) en Trijntje Dirksdr HOOGERSCHEIJD.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 08‑05‑1723 te Monster met Trijntje Oliviersdr COEN, 21 jaar oud, geboren te Terheijde, gedoopt op 19‑03‑1702 te Monster.
Uit dit huwelijk:
1.
Abraham Cornelisz van der KOOIJ, gedoopt op 28‑11‑1723 te Monster, overleden voor 1730.
2.
Grietje Cornelisdr van der KOOIJ, gedoopt op 20‑01‑1726 te Monster.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 10‑08‑1748 te Monster met Willem Aalbregtsz van der TUIN.
3.
Leentje Cornelisdr van der KOOIJ, gedoopt op 18‑01‑1728 te Monster, overleden voor 1736.
5.
Abraham Cornelisz van der KOOIJ, gedoopt op 31‑01‑1734 te Monster, overleden voor 1740.
6.
Leentje Cornelisdr van der KOOIJ, gedoopt op 23‑09‑1736 te Monster.
7.
Abraham Cornelisz van der KOOIJ, gedoopt op 25‑09‑1740 te Monster.
8.
Cornelis Cornelisz van der KOOIJ, gedoopt op 19‑09‑1745 te Monster.

VII.51
IJsbrant Cornelisz van der KOOIJ, gedoopt op 22‑09‑1697 te Vlaardingen, zoon van Cornelis Cornelisz van der KOOIJ (zie VI.39) en Adriaantje IJsbrandsdr COUWINTER.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 16‑09‑1719 te Vlaardingen met Neeltje Philipsdr van DRONGELEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaentje IJsbrandtsdr. van der KOOIJ, gedoopt op 01‑01‑1720 te Vlaardingen, overleden sept 1778 te Vlaardingen.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 15‑05‑1751 te Vlaardingen met Pieter Crijnsz GOGH, 30 jaar oud, zeeman, gedoopt op 08‑01‑1721 te Vlaardingen, zoon van Crijn Claesz GOGH en Annetje Pietersd RODENBURG.
2.
Kaatje IJsbrantsdr van der KOOIJ, gedoopt op 27‑08‑1721 te Vlaardingen.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 27‑07‑1748 te Vlaardingen met Claes UIJTENHOEK.
3.
Filips IJsbrantsz van der KOOIJ, gedoopt op 01‑07‑1725 te Vlaardingen.
5.
Trijntje IJsbrantsdr van der KOOIJ, gedoopt op 26‑06‑1730 te Vlaardingen.

VII.56
Elsje Cornelisdr van der KOOIJ, dochter van Cornelis Cornelisz van der KOOIJ (zie VI.39) en Adriaantje IJsbrandsdr COUWINTER.
Gehuwd voor de kerk op 06‑02‑1723 te Vlaardingen met Crijn Claesz GOGH, gedoopt dec. 1683 te Vlaardingen, overleden juni 1743 te Vlaardingen, zoon van Claes Crijnsz GOGH en Maria Claesdr. {Hij was eerder gehuwd op 27‑05‑1714 te Vlaardingen met Annetje Pietersd RODENBURG, 25 jaar oud, gedoopt op 01‑01‑1689 te Vlaardingen, overleden okt. 1722 te Vlaardingen.}
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Crijnsdr GOGH (zie VIII.51).

VII.61
Arij Pleunen van der KOOIJ, bouwman te De Lier, geboren op 23‑06‑1686 te Maasland, overleden op 15‑04‑1737 te Maasland op 50-jarige leeftijd, zoon van Pleun Jacobs van der KOOIJ (zie VI.52) en Trijntje Ariensdr van de POLDER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18‑01‑1711 te Maasland met Beletje Pietersdr DIEPENBURCH, geboren jan. 1687 te De Lier, overleden op 19‑05‑1742 te De Lier.
Uit dit huwelijk:
2.
Maartje Ariensdr van der KOOIJ, gedoopt op 07‑04‑1720 te De Lier, overleden voor 1722.
3.
Maartje Ariensdr van der KOOIJ, gedoopt op 22‑11‑1722 te De Lier.

VII.63
Jacob Pleunen van der KOOIJ, bpuwman te Vlaardinger Ambacht, gedoopt op 23‑05‑1688 te Maasland, overleden op 12‑01‑1780 te Maasland op 91-jarige leeftijd, zoon van Pleun Jacobs van der KOOIJ (zie VI.52) en Trijntje Ariensdr van de POLDER.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 17‑04‑1712 te Schipluiden met Mensje Pietersdr SPRUIJT, 21 jaar oud, geboren op 29‑10‑1690 te Schipluiden, overleden op 20‑11‑1776 te Maasland op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
2.
Sara Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 24‑02‑1715 te Vlaardingen, overleden dec.1785 te Vlaardingen.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 30‑03‑1737 te Vlaardingen met Jacob Jansz BIJL, weduwnaar van Marijtje Sauwelsdr den Ouden.
6.
Pleun Jacobsz van der KOOIJ, gedoopt op 08‑02‑1722 te Vlaardingen.
7.
Arend Jacobsz van der KOOIJ, gedoopt op 08‑02‑1722 te Vlaardingen, overleden dec. 1724 te Vlaardingen.
9.
Arent Jacobs van der KOOIJ, gedoopt op 09‑10‑1729 te Vlaardingen.
10.
Grietje Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 26‑03‑1732 te Vlaardingen.

VII.82
Mensje Ariensdr van der KOOIJ, gedoopt op 20‑10‑1697 te Schipluiden, dochter van Arij Jacobsz van der KOOIJ (zie VI.54) en Hester Claesdr CORPERSHOEK.
Ondertrouwd op 03‑04‑1723 te Delft, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 18‑04‑1723 te Delft met Arij Philipsz QUALM (de Jonge), 24 jaar oud, gedoopt op 20‑04‑1698 te Overschie, overleden op 28‑04‑1767 te Abtsregt op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Philips Ariënsz QUALM (zie VIII.74).

VII.83
Jacob Ariensz van der KOOIJ, bouwman te Pijnacker , welgeboren man van Delfland, gedoopt op 20‑02‑1701 te Schipluiden, overleden op 12‑01‑1789 te Pijnacker op 87-jarige leeftijd, zoon van Arij Jacobsz van der KOOIJ (zie VI.54) en Hester Claesdr CORPERSHOEK.
Ondertrouwd op 23‑03‑1725 te Pijnacker, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15‑04‑1725 te Pijnacker met Ingetje Pietersdr VERMEER, 21 jaar oud, gedoopt op 20‑01‑1704 te Pijnacker, begraven op 14‑01‑1782 te Pijnacker op 77-jarige leeftijd, dochter van Pieter Cornelisz VERMEER en Neeltje Huibrechts BLEISWIJCK.
Uit dit huwelijk:
1.
Arij Jacobsz van der KOOIJ, gedoopt op 03‑03‑1726 te Pijnacker (getuige(n): Cornelia van Staalduinen), overleden op 08‑07‑1726 te Pijnacker, 127 dagen oud.
2.
Arij Jacobs van der KOOIJ, gedoopt op 08‑09‑1727 te Pijnacker, overleden voor 1735 te Pijnacker.
5.
Arie Jacobsz van der KOOIJ, gedoopt op 09‑01‑1735 te Pijnacker (getuige(n): Cornelia van Staalduinen), overleden op 08‑09‑1736 te Pijnacker op 1-jarige leeftijd.
6.
Arie Jacobsz van der KOOIJ, gedoopt op 16‑06‑1737 te Pijnacker (getuige(n): Meijnsje van der Kooij), overleden op 20‑09‑1741 te Pijnacker op 4-jarige leeftijd.
7.
Neeltje Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 14‑12‑1738 te Pijnacker (getuige(n): Marija Pieters Vermeer), overleden op 11‑03‑1740 te Pijnacker op 1-jarige leeftijd.
8.
Neeltje Jacobs van der KOOIJ, gedoopt op 12‑03‑1741 te Pijnacker (getuige(n): Ariaantje IJwet de Knegt).

VII.86
Paulus Ariensz van der KOOIJ, bouwman aan de z.w.zijde van de Schie onder Hof van Delft, gedoopt op 08‑12‑1715 te Schipluiden, overleden op 11‑10‑1750 te hof van Delft op 34-jarige leeftijd, begraven op 14‑10‑1750 te Overschie, zoon van Arij Jacobsz van der KOOIJ (zie VI.54) en Cornelia Louwersdr van STAELDUIJNEN.
Ondertrouwd op 11‑04‑1739 te Delft, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26‑04‑1739 te Overschie met Marijtje Jacobsdr RODENBURG, 21 jaar oud, gedoopt op 30‑01‑1718 te Overschie, begraven op 30‑12‑1801 te Overschie op 83-jarige leeftijd. {Zij is later ondertrouwd op 27‑09‑1753 te Hof van Delft met Leendert Pleunen DIJKSMAN.}
Uit dit huwelijk:
1.
Arij Paulusz van der KOOIJ, geboren op 28‑06‑1740 te Hof van Delft, gedoopt op 02‑07‑1740 te Hof van Delft (getuige(n): Cornelia Louweris van Staaldune), overleden op 10‑12‑1783 te Hof van Delft op 43-jarige leeftijd.
3.
Cornelia Paulusdr van der KOOIJ, geboren op 09‑08‑1746 te Hof van Delft, gedoopt op 11‑08‑1746 te Delft (getuige(n): Lijdia Ariens van der Kooij).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 17‑03‑1778 te Delft met Pieter OUWELEEN.

VII.93
Sijmon Gabrielsz van der KOOIJ, bouwman onder Hodenpijl, gedoopt op 14‑03‑1694 te 't Woud, begraven op 06‑12‑1764 te 't Woud op 70-jarige leeftijd, zoon van Gabriël Jacobs van der KOOIJ (zie VI.58) en Annetje Sijmensdr HOOREWECH (zie VI.85).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30‑03‑1720 te Vlaardingen met Neeltje Ridders DOKKUM, 20 jaar oud, gedoopt op 13‑12‑1699 te Vlaardingen, begraven op 05‑02‑1779 te 't Woud op 79-jarige leeftijd, dochter van Ridder Jansz DOKKUM en Sijmetje Pietersdr MAAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Sijmensd van der KOOIJ, gedoopt op 02‑02‑1721 te 't Woud, overleden voor 1736.
4.
Gabriel Sijmonsz van der KOOIJ, gedoopt op 21‑09‑1727 te 't Woud (getuige(n): Aanetje Simons Horeweg), overleden voor 1729.
7.
Maria Sijmonsdr van der KOOIJ, gedoopt op 15‑04‑1736 te 't Woud (getuige(n): Annetje Simons Horeweg), overleden op 19‑08‑1815 te Vlaardingen op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27‑04‑1766 te Schipluiden met Abraham Jacobusz MAAN, geboren juli 1739 te Vlaardingen, overleden op 07‑01‑1832 te Vlaardingen, zoon van Jacobus Abrahamsz MAAN en Pietertje Ridders DOKKUM.
9.
Cornelis Sijmonsz van der KOOIJ, gedoopt op 22‑01‑1741 te 't Woud (getuige(n): Annetje Simons Horeweg).

VII.98
Jacob Gabrielsz van der KOOIJ, bouwman op 't Woud,v.d. Hofwoning, welgeboren man van Delfland, gedoopt op 11‑03‑1701 te De Lier, overleden op 28‑09‑1764 te 't Woud op 63-jarige leeftijd, zoon van Gabriël Jacobs van der KOOIJ (zie VI.58) en Annetje Sijmensdr HOOREWECH (zie VI.85).
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 10‑04‑1730 te Delft met Elisabeth (Lijsbeth) Jansdr van DIJK, 22 jaar oud, gedoopt op 11‑09‑1707 te Pijnacker (getuige(n): Chieltje Pieters van der Spruijt), overleden op 03‑01‑1738 te 't Woud op 30-jarige leeftijd, dochter van Jan Jacobsz van DIJK en Barbara Ariensdr VERMEER.
Uit dit huwelijk:
4.
Kornelis Jacobs van der KOOIJ, gedoopt op 10‑03‑1737 te 't Woud, begraven op 03‑01‑1738 te 't Woud, 299 dagen oud.

VII.103
Maarten van't WOUT, geboren op 22‑10‑1684 te De Lier, zoon van Jan Maartensz van't WOUT en Annetje Cornelisdr van der KOOIJ (zie VI.63).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10‑05‑1716 te De Lier met Ariaantje Arentse OPSTAL, geboren te Maasland.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Maartensz van't WOUT, gedoopt op 17‑10‑1717 te De Lier.
2.
Anna Maartensdr van't WOUT, gedoopt op 04‑02‑1720 te De Lier.
3.
Martijntje Maarternsdr van't WOUT, gedoopt op 09‑02‑1721 te De Lier.

VII.106
Cornelia Jansdr van't WOUT, gedoopt op 04‑10‑1686 te De Lier, begraven op 08‑01‑1771 te Pijnacker op 84-jarige leeftijd, dochter van Jan Maartensz van't WOUT en Annetje Cornelisdr van der KOOIJ (zie VI.63).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13‑04‑1710 te Schipluiden met Jan Jansz van der KLEIJ, 23 jaar oud, gedoopt op 26‑01‑1687 te De Lier, overleden op 25‑03‑1772 te Pijnacker op 85-jarige leeftijd, zoon van Jan Theunisz van der KLEIJ en Annetje Claesdr CORPERSHOECK.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis van der KLEIJ, gedoopt op 22‑12‑1715 te Delft (getuige(n): Annetje Cornelis van der Kooij).
2.
Teunis Jansz van der KLEIJ, gedoopt op 02‑05‑1717 te Pijnacker (getuige(n): Annetje Jans van Dorp).
3.
Johanna van der KLEIJ, gedoopt op 03‑03‑1720 te Pijnacker (getuige(n): Annetje Cornelis van der Kooij), overleden op 17‑07‑1789 te Pijnacker op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12‑05‑1748 te Delft met Jacobus Abrahamsz van der SPEK, 26 jaar oud, geboren op 10‑08‑1721 te Pijnacker, overleden op 29‑03‑1805 te Hof van Delft op 83-jarige leeftijd.
4.
Anna van der KLEIJ, gedoopt op 25‑04‑1723 te Pijnacker (getuige(n): Annetje Cornelis van der Kooij).
Ondertrouwd op 04‑03‑1751 te Pijnacker, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21‑03‑1751 te Pijnacker met Arij van RIJN, geboren te Maselandsluijs(Maassluis).
5.
Maartje Jans van der KLEIJ, gedoopt op 20‑10‑1726 te Pijnacker (getuige(n): Annetje Cornelis van der Koij), overleden op 17‑11‑1809 te Vlaardingen op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18‑03‑1753 te Pijnacker. Verhuisde omstreeks Maart 1753 naar Vlaardingen met Sijmen van der VELDE, 27 jaar oud, Achteman,Kerkmeester ,Schepen van Vlaarding-Ambacht ,arbeider, gedoopt op 15‑07‑1725 te Pijnacker, begraven op 28‑09‑1805 te Vlaardingen op 80-jarige leeftijd.
6.

VII.120
Arie Jacobsz van der KOOIJ, bouwman aan de Oude Overslag onder Vrijenban , welgeboren man van Delfland, geboren op 27‑04‑1697, overleden ?7/3/1768 te Pijnacker, zoon van Jacob Ariensz van der KOOIJ (zie VI.72) en Annetje Ariensdr van SCHIE.
Ondertrouwd op 22‑07‑1724 te Delft met Klaasje Sieren van KOOL.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Annetje Ariensdr van der KOOIJ, gedoopt op 14‑02‑1726 te Delft (getuige(n): Marijtie de Hoog).
3.
Arij Ariensz van der KOOIJ, gedoopt op 09‑03‑1727 te Delft (getuige(n): Neeltie Sieren van Kool).
4.
Neeltje Ariensdr van der KOOIJ, gedoopt op 08‑04‑1728 te Delft (getuige(n): Neeltie van Koppelen).
Ondertrouwd op 31‑03‑1753 te Delft, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 15‑04‑1753 te Delft met Gerrit Cornelisz van der HOEVEN.
5.
Jacoba Ariensdr van der KOOIJ, gedoopt op 11‑12‑1729 te Delft (getuige(n): Marijtie de Hoog).
Ondertrouwd op 26‑10‑1748 te Delft met Joris Cornelisz VALKENBURG, 24 jaar oud, gedoopt op 09‑01‑1724 te Delft (getuige(n): Marijtie van Rijn), overleden ca.1760, bij doop van kind Jorijntje op 07-12-1760 word vermeld " vader overleden", zoon van Cornelis Janse VALKENBURG en Marijtje Joris HOOGENDAM.
6.
Marijtje Ariensdr van der KOOIJ, gedoopt op 15‑07‑1731 te Delft (getuige(n): Maria Dirkse Kool), overleden op 13‑09‑1731, 60 dagen oud.
7.
Rosijer Ariensz van der KOOIJ, geboren op 13‑06‑1732 te Delft, gedoopt op 18‑06‑1732 te Delft (getuige(n): Neeltie van Kool), overleden op 14‑08‑1732, 62 dagen oud, begraven op 15‑08‑1732 te Pijnacker.
8.
Rosier Ariensz van der KOOIJ, gedoopt op 31‑01‑1734 te Delft (getuige(n): Neeltje van Kool).
9.
Marijtje Ariensdr van der KOOIJ, gedoopt op 30‑08‑1736 te Delft (getuige(n): Maartje van Kool).
10.
11.
Ariaantje Ariensdr van der KOOIJ, gedoopt op 23‑08‑1739 te Delft (getuige(n): Ariaantje van Kool), overleden op 14‑04‑1740 te Delft, 235 dagen oud.
12.
Ariaantje Ariensdr van der KOOIJ, gedoopt op 12‑11‑1741 te Delft (getuige(n): Ariaantje van Kool).
13.
14.
Cornelia Ariensdr van der KOOIJ, gedoopt op 23‑08‑1749 te Delft (getuige(n): Annetje van der Kooij).

VII.122
Gabriël Jacobsz van der KOOIJ, bouwman te Berkel , welgeboren man van Delfland, gedoopt op 21‑01‑1699 te Vrijenban, zoon van Jacob Ariensz van der KOOIJ (zie VI.72) en Annetje Ariensdr van SCHIE.
Gehuwd met Marijtje Cornelisdr de HOOGH, overleden op 17‑01‑1753 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Gabrielsz van der KOOIJ, gedoopt op 08‑02‑1730 te Berkel, overleden voor 1733.
3.
Cornelis Gabriels van der KOOIJ, gedoopt op 03‑05‑1733 te Berkel, overleden voor 1734.
5.
Adrianus Gabriels van der KOOIJ, gedoopt op 01‑06‑1738.

VII.131
Jacob Jacobsz van der KOOIJ, timmerman, gedoopt op 14‑03‑1706 te Rotterdam (getuige(n): Gerrit Post/Nelletje Pieter van Maerlevelt), begraven op 08‑04‑1747 te Rotterdam op 41-jarige leeftijd, zoon van Jacob Pleunen van der KOOIJ (zie VI.83) en Cornelia de HAEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18‑04‑1734 te Rotterdam met Louisa HOOGERWAARD.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacomina Cornelia Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 03‑02‑1735 te Rotterdam.
2.
Jacob Jacobseb van der KOOIJ, gedoopt op 13‑03‑1738 te Rotterdam.

VIII.4
Neeltje Walingsdr van der KOOIJ, geboren op 01‑02‑1722 te 's-Gravenzande, overleden op 23‑12‑1788 te 's-Gravenzande op 66-jarige leeftijd, begraven op 27‑12‑1788 te 's-Gravenzande, dochter van Waling Jacobs van der KOOIJ (zie VII.3) en Liedewij Pietersdr van STAELDUINEN.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 26‑08‑1742 te 's-Gravensande met Pieter Abrahamsz LUGTIGHEID, 23 jaar oud, bouwman, gedoopt op 13‑11‑1718 te Delft (getuige(n): Pieter Jorisse Suijderent & Neeltie Pieters Suijderent), begraven op 05‑10‑1781 te 's-Gravenzande op 62-jarige leeftijd, begraven in de kerk, zoon van Abram Jacobs LUGTIGHEID, bouwman, en Lijsbet Pieters SUIJDERENT.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacoba LUGTIGHEID, gedoopt op 05‑06‑1757 te Naaldwijk, overleden op 15‑04‑1838 te Maasland op 80-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 18‑04‑1783 te Maasland met Pieter 't HART, 22 jaar oud, geboren op 09‑09‑1760 te Rozenburg, overleden op 08‑01‑1821 te Maasland op 60-jarige leeftijd, zoon van Pieter Pietersz 't HART en Clasina Meesdr MAARLEVELT.

VIII.7
Dirk Jacobsz van der KOOIJ, schipper te Maasland, geboren ca.1714 (gezindte: RK), overleden voor 1785, zoon van Jacob Dirksz van der KOOIJ (zie VII.14) en Ariaantje Vranken van GROENEWEGEN.
Gehuwd op 15‑05‑1746 te Maasland met Apollonia (Pleuntje) van GROENEWEGEN, geboren ca.1711, begraven op 02‑12‑1785 te Maassluis.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Dirksdr van der KOOIJ, gedoopt (R.K.) op 15‑02‑1747 te Maasland.
2.
Adriana Dirksdr van der KOOIJ, gedoopt (R.K.) op 11‑09‑1749 te Maasland, overleden op 25‑04‑1823 te Maassluis op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hermandus Bernardusz RENSELAAR, kleermaker, geboren ca.1740, begraven op 31‑01‑1804 te Maassluis.

VIII.13
Gerrit Jacobsz van der KOOIJ, geboren ca.1718 (gezindte: RK), begraven op 26‑10‑1789 te Rotterdam, zoon van Jacob Dirksz van der KOOIJ (zie VII.14) en Ariaantje Vranken van GROENEWEGEN.
Gehuwd op 09‑05‑1751 te Rotterdam met Elisabeth Jansdr van der AA, 29 jaar oud, gedoopt (RK) op 19‑05‑1721 te Dinther (getuige(n): Petrus Claessen & Anna Wilhelmina Jansen Roovers), dochter van Joannes van der AA en Maria Adriani van GULICK.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Gerrits van der KOOIJ, geboren ca.1751 te Rotterdam.
2.
Adriana Gerrits van der KOOIJ, gedoopt (R.K.) op 19‑02‑1752 te Rotterdam, begraven op 20‑07‑1786 te Rotterdam op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05‑06‑1774 te Rotterdam met Jan van NISTELROOY, 23 jaar oud, geboren op 08‑04‑1751 te Haastrecht, overleden op 23‑10‑1830 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd.

VIII.15
Pieter Jacobs van der KOOIJ, kastelein te Maassluis, geboren ca.1721 (gezindte: RK), begraven op 05‑06‑1784 te Maassluis, zoon van Jacob Dirksz van der KOOIJ (zie VII.14) en Ariaantje Vranken van GROENEWEGEN.
Gehuwd op 04‑05‑1749 te Maasland met Maria van der AA, 31 jaar oud, gedoopt (R.K.) op 04‑05‑1718 te Dinther (getuige(n): Wilhelmus Jansen & Maria Thodori van der A), begraven op 31‑07‑1805 te Maassluis op 87-jarige leeftijd, dochter van Joannes van der AA en Maria Adriani van GULICK.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaantje Pietersdr van der KOOIJ, gedoopt (R.K.) op 26‑11‑1751 te Maasland, overleden op 03‑03‑1817 te Maassluis op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 26‑04‑1787 te Amsterdam met Jacob OUDHAARLEM, visser.
3.
Joannes Pietersz van der KOOIJ, gedoopt (R.K.) op 17‑01‑1756 te Maasland, overleden op 06‑08‑1759 te Maassluis op 3-jarige leeftijd.
4.
Maria Pietersdr van der KOOIJ, gedoopt op 31‑01‑1759 te Maasland, overleden op 28‑12‑1812 te Maassluis op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd met Pieter KNOOP, timmerman.

VIII.17
Jacob Jacobsz van der KOOIJ, geboren ca.1724 (gezindte: RK), zoon van Jacob Dirksz van der KOOIJ (zie VII.14) en Ariaantje Vranken van GROENEWEGEN.
Gehuwd (1) op 25‑04‑1751 te Maasland met Trijntje Jansdr OVERGAUW, overleden voor 1754.
Gehuwd (2) op 24‑02‑1754 te Maasland met Pieternelletje Huybrechtsdr van der LELY.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jacob Jacobsz van der KOOIJ, gedoopt (R.K.) op 24‑03‑1752 te Maasland.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Adriana Jacobs van der KOOIJ, gedoopt op 04‑09‑1756 te Maasland, overleden voor 1760.
5.
Adriana Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt (R.K.) op 06‑03‑1760 te Maasland.

VIII.20
Abraham Joppen van der KOOIJ, gedoopt op 27‑06‑1708 te Hillegersberg, overleden op 07‑04‑1774 te Delfshaven op 65-jarige leeftijd, binnen de kerk voor 10.0.0 gld,voor luiden 3.8.0 gld, zoon van Job Abrahamsz van der KOOIJ (zie VII.17) en Aeltje Corsse STOLK.
Ondertrouwd op 21‑02‑1734 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 09‑03‑1734 te Rotterdam (geref.) met Marijtje Jansdr STUIJVE, geboren te Rotterdam, wonende Buijten De Schiedamsepoort.
Uit dit huwelijk:
1.
Job Abrahams van der KOOIJ, gedoopt (geref.) op 11‑05‑1735 te Delfshaven (getuige(n): Jannitje Joppe van der Kooij & Lydia Lelivelt), overleden voor 1736.
4.
Alida Abrahamsdr van der KOOIJ, gedoopt (geref.) op 25‑09‑1739 te Delfshaven (getuige(n): Jannetje van der Koij & Japik Lelijvelt & Lijdia Lelijvelt).
Gehuwd met Abram DUIJVE.
5.
Aatje Abrahamsdr van der KOOIJ, gedoopt op 27‑11‑1740 te Delfshaven, overleden op 31‑12‑1740 te Delfshaven, 34 dagen oud.

VIII.29
Hendrikjen Josephdr van der KOOIJ, gedoopt (geref.) op 09‑11‑1712 te Delfshaven (getuige(n): Ariantje Jans & Neeltje Jans & Jan Schoute). Word vermeld als Heijndrikje van der Koij, dochter van Joseph Abrahamsz van der KOOIJ (zie VII.20) en Jannetje Jansdr SCHOUTEN.
Ondertrouwd op 15‑09‑1731 te Delfshaven, gehuwd op 18-jarige leeftijd op 23‑09‑1731 te Delft met Dirk van den BERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Kornelis Dirksz van den BERG, gedoopt op 20‑07‑1732 te Delfshaven (getuige(n): Jannetje van der Koij & Kornelis van der Koij), begraven op 01‑08‑1732 te Delfshaven, 12 dagen oud.
2.
Cornelis Dirksz van den BERG, gedoopt (Geref.) op 08‑09‑1734 te Delfshaven (getuige(n): Klaas Spanjersberg & Anna van den Berg & Knelis de Jong & Jannetje van der Koij).
3.
Johanna Dirksdr van den BERG, gedoopt op 02‑09‑1736 te Delfshaven (getuige(n): Frans van Dijk & Johanna Schouten).

VIII.33
Neeltje Doense SONNEVELD, gedoopt op 03‑03‑1737 te Naaldwijk, dochter van Doe Pietersz SONNEVELD (zie VII.37) en Trijntje van DORP.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25‑02‑1764 met Philippus Gerritsz LUGTIGHEID.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit LUGTIGHEID (zie IX.46).

VIII.38
Olivier Cornelisz van der KOOIJ, gedoopt op 12‑11‑1730 te Monster, zoon van Cornelis Abrahams van der KOOIJ (zie VII.42) en Trijntje Oliviersdr COEN.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 27‑06‑1756 te Monster met Maria Cornelisdr van der HOEVEN, 21 jaar oud, gedoopt op 27‑02‑1735 te Monster.
Uit dit huwelijk:
1.
Trijntje Oliviersdr van der KOOIJ, gedoopt op 13‑03‑1757 te Monster, overleden voor 1759.
2.
Trijntje Oliviersdr van der KOOIJ, gedoopt op 04‑02‑1759 te Monster, overleden op 02‑08‑1817 te Monster op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 17‑02‑1779 te Monster met Arie Ariensz STORM, 24 jaar oud, gedoopt op 23‑05‑1754 te Monster, overleden op 05‑04‑1818 te Monster op 63-jarige leeftijd.
4.
Leuntje Oliviersdr van der KOOIJ, gedoopt op 14‑10‑1764 te Maassluis, overleden op 27‑11‑1793 te Naaldwijk op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 15‑08‑1784 te Monster met Otto Huijbrechtsz WALREE, 29 jaar oud, gedoopt op 06‑04‑1755 te Naaldwijk.

VIII.49
Cornelis IJsbrantsz van der KOOIJ, gedoopt ca.1728 te Vlaardingen, zoon van IJsbrant Cornelisz van der KOOIJ (zie VII.51) en Neeltje Philipsdr van DRONGELEN.
Gehuwd op 13‑05‑1753 te Vlaardingen met Maria Crijnsdr GOGH, 29 jaar oud (zie VIII.51).
Uit dit huwelijk:
1.
IJsbrant Cornelis van der KOOIJ, gedoopt op 06‑03‑1754 te Vlaardingen.

VIII.51
Maria Crijnsdr GOGH, gedoopt op 20‑10‑1723 te Vlaardingen, overleden oct. 1792 te Vlaardingen, dochter van Crijn Claesz GOGH en Elsje Cornelisdr van der KOOIJ (zie VII.56).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13‑05‑1753 te Vlaardingen met Cornelis IJsbrantsz van der KOOIJ (zie VIII.49).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VIII.49).

VIII.52
Pleun Ariensz van der KOOIJ, bouwman te De Lier, gedoopt voor 1713 te De Lier, zoon van Arij Pleunen van der KOOIJ (zie VII.61) en Beletje Pietersdr DIEPENBURCH.
Gehuwd voor de kerk op 03‑11‑1737 te De Lier met Neeltje Jacobse DOORDUIN.
Uit dit huwelijk:
1.
Ariaantje Pleunen van der KOOIJ, gedoopt op 19‑04‑1739 te De Lier.
2.
Machteld Pleunen van der KOOIJ, gedoopt op 01‑01‑1741 te De Lier.
Gehuwd op 236-jarige leeftijd in 1977 te Zandambacht met Arij KUIJPER.
3.
Arij Pleunen van der KOOIJ, gedoopt op 22‑07‑1742 te De Lier, overleden voor 1746 te De Lier.
4.
Beletje Pleunen van der KOOIJ, gedoopt op 19‑04‑1744 te De Lier, overleden op 27‑03‑1814 te Maasland op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd met Pieter Samuelse MOERMAN.
5.
Arij Pleunen van der KOOIJ, gedoopt op 27‑11‑1746 te De Lier, overleden voor 1755 te De Lier.
7.
Maartje Pleunen van der KOOIJ, gedoopt op 14‑09‑1749 te De Lier, overleden voor 1751 te De Lier.
8.
Maartje Pleunen van der KOOIJ, gedoopt op 12‑09‑1751 te De Lier, overleden voor 1754.
9.
Maartje Pleunen van der KOOIJ, gedoopt op 03‑03‑1754 te De Lier.
10.
Arij van der KOOIJ, gedoopt op 19‑02‑1755 te De Lier.
12.
Arij van der KOOIJ, gedoopt op 13‑01‑1760 te De Lier.

VIII.57
Trijntje Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 22‑11‑1713 te Vlaardingen, overleden nov.1752 te Vlaardingen, dochter van Jacob Pleunen van der KOOIJ (zie VII.63) en Mensje Pietersdr SPRUIJT.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 16‑04‑1735 met Jacob Jacobs DIJCXHOORN, 29 jaar oud, gedoopt op 28‑03‑1706 te 's-Gravenzande, overleden Mrt.1780 te Vlaardingen, zoon van Jacob Ariense DIJCXHOORN, bouwman, en Leentje Gerritsdr van der STRUIJS.
Uit dit huwelijk:

VIII.61
Pieternella Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 08‑11‑1716 te Vlaardingen, overleden ca.1804 te Vlaardingen, dochter van Jacob Pleunen van der KOOIJ (zie VII.63) en Mensje Pietersdr SPRUIJT.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 19‑04‑1738 te Vlaardingen met Arie Arends van den BERGH, overleden voor 1754.
Gehuwd voor de kerk (2) op 37-jarige leeftijd op 19‑10‑1754 te Vlaardingen met Willem Ariensz MAAN, geboren ca.1724 te Vlaardingen, overleden ca.1788 te Vlaardingen.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Jacob Willemsz MAAN (zie IX.80).

VIII.64
Pleuntje Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 08‑03‑1719 te Vlaardingen, begraven op 25‑01‑1786 te Schipluiden op 66-jarige leeftijd, dochter van Jacob Pleunen van der KOOIJ (zie VII.63) en Mensje Pietersdr SPRUIJT.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 30‑03‑1743 te Vlaardingen met Jacob Pietersz POOT, 28 jaar oud, bouwman /schepen, gedoopt op 21‑05‑1714 te Vlaardingen, overleden op 15‑01‑1787 te Schipluiden op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Pleun Jacobsz POOT (zie IX.82).
2.
3.
Dirkje Jacobsdr POOT (zie IX.85).

VIII.65
Pieter Jacobsz van der KOOIJ, bouwman op de Likkebaartshoeve aan de Oostgaag te Maasland , welgeboren man van Delfland, geboren te Vlaardinger Ambacht, gedoopt op 21‑02‑1720 te Vlaardingen, zoon van Jacob Pleunen van der KOOIJ (zie VII.63) en Mensje Pietersdr SPRUIJT.
Ondertrouwd (1) op 09‑04‑1750 te 't Woud met Cornelia Jansdr HOUWERT, 27 jaar oud, gedoopt op 10‑05‑1722 te 't Woud, overleden voor 1757.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 27‑03‑1757 te Vlaardingen met Jacoba Cornelisdr MAARLEVELT, 21 jaar oud, gedoopt op 03‑04‑1735 te Vlaardingen.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Cornelis Pietersz van der KOOIJ, gedoopt op 04‑11‑1759 te Vlaardingen, overleden 1760 te Vlaardingen.
3.
Maritge Pietersd van der KOOIJ, gedoopt op 15‑03‑1761 te Vlaardingen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28‑09‑1789 te Delft met Cornelis Crijnsz van BERKEL, 31 jaar oud, gedoopt op 22‑01‑1758 te Maasland, overleden op 20‑03‑1829 te Berkel en Rodenrijs op 71-jarige leeftijd, zoon van Crijn Jacobs van BERKEL en Magdaleentje Huijgensdr NEDERVELT.
4.
Trijntje Pietersd van der KOOIJ, gedoopt op 01‑12‑1762, overleden voor 1768.
6.
Trijntje Pietersz van der KOOIJ, gedoopt op 01‑12‑1768.

VIII.71
Neeltje Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 20‑07‑1727 te Vlaardingen, dochter van Jacob Pleunen van der KOOIJ (zie VII.63) en Mensje Pietersdr SPRUIJT.
Gehuwd met Jacob van den BURGH.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob Jacobsz van den BURGH, gedoopt op 28‑10‑1766 te Vlaardingen, overleden op 21‑01‑1826 te Vlaardingen op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04‑05‑1788 te Schipluiden met Dirkje Jacobsdr POOT, 27 jaar oud (zie IX.85). {Zij was eerder gehuwd op 8-jarige leeftijd op 07‑08‑1769 te Vlaardingen met Cornelis Willemsz MOERMAN, 2 jaar oud, gedoopt op 28‑10‑1766 te Vlaardingen, overleden op 21‑01‑1826 te Vlaardingen op 59-jarige leeftijd, zoon van Willem MOERMAN en Neeltje BERKHOUT.}

VIII.74
Philips Ariënsz QUALM, bouwman /schepen van Maasland, gedoopt op 04‑07‑1724 te De Lier, overleden op 20‑10‑1791 te Maassluis op 67-jarige leeftijd, zoon van Arij Philipsz QUALM (de Jonge) en Mensje Ariensdr van der KOOIJ (zie VII.82).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 31‑03‑1753 te De Lier met Anna Sijmonsdr van der KOOIJ, 27 jaar oud (zie VIII.92).
Uit dit huwelijk:
1.
Simon Philipsz QUALM (zie IX.95).
2.
4.

VIII.77
Hester Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 25‑07‑1729 te Pijnacker (getuige(n): Mensje van der Kooij), overleden op 06‑02‑1815 te 't Woud op 85-jarige leeftijd, begraven op 11‑02‑1815 te 't Woud, dochter van Jacob Ariensz van der KOOIJ (zie VII.83) en Ingetje Pietersdr VERMEER.
Ondertrouwd op 31‑03‑1758 te Pijnacker, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16‑04‑1758 te Pijnacker met Gabriël Jacobsz van der KOOIJ, 27 jaar oud (zie VIII.102).
Uit dit huwelijk:
2.
Ingetje Gabrielsdr van der KOOIJ, gedoopt op 16‑03‑1760 te 't Woud (getuige(n): Ingetje Pietersdr Vermeer), overleden op 26‑10‑1796 te Cool op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 29‑04‑1781 te 't Woud met Simon Gerritsz van der VELDE, geboren ca.1753 te Cool, gedoopt (Geref.) op 13‑05‑1753 te Overschie (getuige(n): Geertje Sijmonse van der Velde), overleden op 26‑03‑1821 te Delfshaven, zoon van Gerrit Sijmense van der VELDE en Lijsje Jacobs RODENBURG.
4.
Anna Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 18‑11‑1763 te 't Woud.
Ondertrouwd op 30‑03‑1783 te 't Woud met Quirinus Pietersz BLANKE, 23 jaar oud, gedoopt op 11‑11‑1759 te Schipluiden, zoon van Pieter BLANKE en Pieternella van DIJK.
5.
Jaapje Gabrielsdr van der KOOIJ, gedoopt op 24‑11‑1765 te 't Woud, begraven op 25‑04‑1767 te 't Woud op 1-jarige leeftijd.

VIII.78
Pieter Jacobs van der KOOIJ, bouwman, gedoopt op 20‑04‑1733 te Pijnacker (getuige(n): Marij Pieters Vermeer), overleden op 20‑04‑1792 te Maasland op 59-jarige leeftijd, zoon van Jacob Ariensz van der KOOIJ (zie VII.83) en Ingetje Pietersdr VERMEER.
Gehuwd voor de kerk (1) 1759 te 't Woud met Barbara Jacobsdr van der KOOIJ (zie VIII.105).
Gehuwd voor de kerk (2) op 30-jarige leeftijd op 07‑04‑1764 te Delft met Neeltje Sijmonsd van der KOOIJ, 25 jaar oud (zie VIII.100).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Elisabeth Pieters van der KOOIJ, gedoopt op 11‑05‑1760 te Delft, begraven op 28‑05‑1806 te Maasland op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 09‑04‑1780 te Maasland met Arie HOOGENDAM, 28 jaar oud, gedoopt op 22‑08‑1751 te Nootdorp, overleden op 18‑09‑1836 te Maasdam op 85-jarige leeftijd.
2.
Jacob Pieters van der KOOIJ, gedoopt op 30‑08‑1761 te Delft (getuige(n): Ingetje Pieters Vermeer), overleden op 24‑09‑1761 te Delft, 25 dagen oud.
3.
Ingetje Pieters van der KOOIJ, gedoopt op 10‑04‑1764 te Delft, overleden op 20‑09‑1808 te Maasland op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd met Cornelis van TRIGT.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Jacob Pietersz van der KOOIJ, gedoopt op 03‑05‑1767 te Maasland, overleden voor 1768.
6.
Jacob Pietersz van der KOOIJ, gedoopt op 11‑10‑1768 te Maasland, overleden 1768.
7.
Neeltje Pietersdr van der KOOIJ, gedoopt op 15‑07‑1770 te Maasland, overleden voor 1775.
8.
Barbara Pietersdr van der KOOIJ, gedoopt op 17‑10‑1771 te Maasland.
9.
Jacob Pietersz van der KOOIJ, werkman, geboren op 17‑09‑1773 te Maasland, gedoopt op 19‑09‑1773 te Delft (getuige(n): Ingetje Pietersdr Vermeer), overleden op 27‑10‑1844 te Maasland op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11‑05‑1806 te Maasland met Heijnderijntje de BRUIN, 27 jaar oud, baker, gedoopt op 10‑01‑1779.
10.
Neeltje Pietersdr van der KOOIJ, geboren ca.1775 te Maasland, overleden op 22‑03‑1845 te Maasland.
Gehuwd op 23‑05‑1802 te Maassluis met Adam LOCH, geboren 1758 te Duitsland, overleden op 22‑10‑1811 te Maassluis.
11.
Arij Pietersz van der KOOIJ, geboren op 07‑01‑1776 te Maasland, gedoopt op 07‑01‑1776 te Delft (getuige(n): Ingetje Pieters Vermeer).
12.
Ridderus Pietersz van der KOOIJ, geboren op 17‑01‑1778 te Maasland.
13.
Cornelis Pietersz van der KOOIJ, geboren op 25‑03‑1781 te Maasland, overleden op 06‑11‑1781 te Maasland, 226 dagen oud.

VIII.84
Jacob Paulusz van der KOOIJ, bouwman aan de z.w. zijde van de Schie onder Hof van Delft , gesworene van Hof van Delft en ambachtsbewaarder van Hof van Delft , welgeboren man van Delfland, geboren op 20‑06‑1744 te Hof van Delft, gedoopt op 21‑06‑1744 te Delft (getuige(n): Pleuntje Jacobs Rodenburg), overleden op 07‑10‑1790 te Hof van Delft op 46-jarige leeftijd, begraven te Overschie, zoon van Paulus Ariensz van der KOOIJ (zie VII.86) en Marijtje Jacobsdr RODENBURG.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 21‑05‑1780 te 't Woud met Elisabeth Gabrielsdr van der KOOIJ, 21 jaar oud (zie IX.101).
Uit dit huwelijk:
2.
Hester Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 20‑04‑1783 te Delft.
3.
Gabriel Jacobsz van der KOOIJ, gedoopt op 12‑06‑1785 te Delft, overleden voor 1787.
5.
Maria Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 02‑06‑1790 te Delft.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17‑11‑1811 te Pijnacker, gehuwd voor de kerk op 17‑11‑1811 te Pijnacker met Paulus van der WAL, 20 jaar oud, geboren op 30‑10‑1791 te Pijnacker, gedoopt op 06‑11‑1791 te Pijnacker, zoon van Cornelis van der WAL en Jannetje VERBAAN.

VIII.88
Ariaantje Paulusdr van der KOOIJ, geboren op 30‑08‑1748 te Hof van Delft, gedoopt op 01‑09‑1748 te Delft (getuige(n): Lijsje Jacobs Rodenburg), overleden op 13‑06‑1812 te Delft op 63-jarige leeftijd, dochter van Paulus Ariensz van der KOOIJ (zie VII.86) en Marijtje Jacobsdr RODENBURG.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 13‑04‑1775 te Delft met Simon Jansz van den BERG, 38 jaar oud, gedoopt (geref.) op 17‑02‑1737 te Overschie (getuige(n): Neetltye Sijmensdr van der Velde), overleden op 04‑06‑1814 te Delft op 77-jarige leeftijd, zoon van Jan Ariensz van den BERG en Geertje Simonsd van den VELDEN.
Uit dit huwelijk:
2.
Geertje van den BERG, gedoopt op 17‑02‑1782 te Delft (getuige(n): Antje van der IJk).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27‑04‑1814 te Delft met Cornelis HUIJZER, 27 jaar oud, gedoopt op 17‑09‑1786 te Zoetermeer, zoon van Pieter HUIJZER en Maartje van der HELM.
3.
Jan van den BERG, geboren op 03‑10‑1784 te Delft, begraven op 22‑12‑1784 te Pijnacker, 80 dagen oud.
4.
Jan van den BERG, gedoopt op 30‑07‑1786 te Delft (getuige(n): Antje van den Berg).

VIII.90
Ridderus Sijmonsz van der KOOIJ, bouwman te Schipluiden, gedoopt op 18‑04‑1723 te 't Woud, overleden ca.1765 te Schipluiden, zoon van Sijmon Gabrielsz van der KOOIJ (zie VII.93) en Neeltje Ridders DOKKUM.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 30‑04‑1752 te 't Woud met Geertje Adriaansdr de HOOG, 25 jaar oud, gedoopt op 19‑05‑1726 te Berkel, dochter van Adriaan Cornelisz de HOOG en Marijtje Simonsdr PRUIJMENBOOM.
Uit dit huwelijk:
2.
Maria Ridderusdr van der KOOIJ, gedoopt op 02‑02‑1755 te Schipluiden.
3.
Neeltje Ridderusdr van der KOOIJ, gedoopt op 31‑10‑1756 te Schipluiden, overleden op 03‑12‑1833 te Maasland op 77-jarige leeftijd.
7.
Ridderus Ridderusz van der KOOIJ, gedoopt op 17‑11‑1765 te Schipluiden.

VIII.92
Anna Sijmonsdr van der KOOIJ, gedoopt op 08‑07‑1725 te 't Woud (getuige(n): Annetje Simons Horeweg), overleden op 02‑10‑1776 te Maasland op 51-jarige leeftijd, dochter van Sijmon Gabrielsz van der KOOIJ (zie VII.93) en Neeltje Ridders DOKKUM.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31‑03‑1753 te De Lier met Philips Ariënsz QUALM, 28 jaar oud (zie VIII.74).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder VIII.74).

VIII.94
Gabriël Sijmonsz van der KOOIJ, gedoopt op 09‑01‑1729 te 't Woud (getuige(n): Annetje Simons Horeweg), overleden op 11‑06‑1793 te Schipluiden op 64-jarige leeftijd, zoon van Sijmon Gabrielsz van der KOOIJ (zie VII.93) en Neeltje Ridders DOKKUM.
Gehuwd voor de kerk op 52-jarige leeftijd op 19‑10‑1781 te Schipluiden met Jannetje Dirksdr van VLIET, 25 jaar oud, gedoopt op 16‑11‑1755 te Maasland.
Uit dit huwelijk:
2.
Simon Gabrielsz van der KOOIJ, gedoopt op 01‑06‑1783 te Schipluiden.
3.
Neeltje Gabrielsdr van der KOOIJ, gedoopt op 24‑07‑1785 te Schipluiden.
4.
Lena Gabrielsdr van der KOOIJ, gedoopt op 03‑06‑1787 te Schipluiden, overleden op 13‑01‑1815 te Delft op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 02‑05‑1813 te Pijnacker met Arie POST, 30 jaar oud, gedoopt op 16‑02‑1783 te De Lier, overleden op 30‑08‑1859 te Delft op 76-jarige leeftijd, zoon van Cornelis POST en Hilletje Leendertsdr ZUIDGEEST. {Hij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 07‑05‑1817 te Pijnacker met Ariaantje POOT, 25 jaar oud, gedoopt op 22‑01‑1792 te Schipluiden, overleden op 02‑03‑1864 te Delft op 72-jarige leeftijd, dochter van Pleun Jacobsz POOT (zie IX.82) en Maria Maartensdr van der KLEIJ (zie IX.156).}

VIII.96
Simon Sijmonsz van der KOOIJ, gedoopt op 02‑08‑1733 te 't Woud, overleden op 08‑12‑1804 op 71-jarige leeftijd, zoon van Sijmon Gabrielsz van der KOOIJ (zie VII.93) en Neeltje Ridders DOKKUM.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 03‑06‑1781 te Maasland met Anna van BUUREN, geboren te Jaarsveld.
Uit dit huwelijk:
1.
Simon van der KOOIJ, geboren op 31‑03‑1782 te Maasland, overleden op 08‑12‑1804 op 22-jarige leeftijd.

VIII.100
Neeltje Sijmonsd van der KOOIJ, gedoopt op 19‑10‑1738 te 't Woud, overleden op 08‑03‑1820 te Maasland op 81-jarige leeftijd, dochter van Sijmon Gabrielsz van der KOOIJ (zie VII.93) en Neeltje Ridders DOKKUM.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 07‑04‑1764 te Delft met Pieter Jacobs van der KOOIJ, 30 jaar oud (zie VIII.78). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk 1759 te 't Woud met Barbara Jacobsdr van der KOOIJ (zie VIII.105).}
Uit dit huwelijk: 10 kinderen (zie onder VIII.78).

VIII.102
Gabriël Jacobsz van der KOOIJ, bouwman aan de Lierhand onder 't Woud,kerkmeester van't Wout,gesworene van Hof van Delft en ambachtsbewaarder van Hof van Delft ,welgeboren man van Delfland , commissaris van de poorterije der stad Delft in Overschie, gedoopt op 02‑02‑1731 te Delft, begraven op 19‑02‑1803 te Delft op 72-jarige leeftijd, zoon van Jacob Gabrielsz van der KOOIJ (zie VII.98) en Elisabeth (Lijsbeth) Jansdr van DIJK.
Ondertrouwd op 31‑03‑1758 te Pijnacker, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16‑04‑1758 te Pijnacker met Hester Jacobsdr van der KOOIJ, 28 jaar oud (zie VIII.77).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder VIII.77).

VIII.103
Johannes Jacobs van der KOOIJ, bouwman te St.Maartensregt , welgeboren man van Delfland, gedoopt op 06‑01‑1732 te Delft, overleden op 12‑03‑1814 te Schipluiden op 82-jarige leeftijd, zoon van Jacob Gabrielsz van der KOOIJ (zie VII.98) en Elisabeth (Lijsbeth) Jansdr van DIJK.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 11‑04‑1761 te Vlaardingen met Crijna MAAN, 26 jaar oud, gedoopt op 30‑05‑1734 te Vlaardingen, overleden op 08‑01‑1793 te Schipluiden op 58-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
2.
Pietertje Johannesdr van der KOOIJ, gedoopt op 27‑02‑1765 te Schipluiden, overleden op 04‑09‑1835 te Schipluiden op 70-jarige leeftijd.
3.
Jacobus Johannesz van der KOOIJ, gedoopt op 15‑01‑1769 te Schipluiden.
4.
Cornelis Johannesz van der KOOIJ, gedoopt op 01‑07‑1770 te Schipluiden.

VIII.105
Barbara Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 24‑07‑1735 te Delft, overleden op 03‑06‑1763 te Pijnacker op 27-jarige leeftijd, dochter van Jacob Gabrielsz van der KOOIJ (zie VII.98) en Elisabeth (Lijsbeth) Jansdr van DIJK.
Gehuwd voor de kerk 1759 te 't Woud met Pieter Jacobs van der KOOIJ (zie VIII.78). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 07‑04‑1764 te Delft met Neeltje Sijmonsd van der KOOIJ, 25 jaar oud (zie VIII.100).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder VIII.78).

VIII.118
Maarten Jansz van der KLEIJ, geboren op 11‑05‑1730 te Pijnacker, gedoopt op 14‑05‑1730 te Pijnacker (getuige(n): Lijsbeth Jansz van't Woudt), overleden op 13‑09‑1811 te Pijnacker op 81-jarige leeftijd, zoon van Jan Jansz van der KLEIJ en Cornelia Jansdr van't WOUT (zie VII.106).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18‑03‑1753 te Delft met Neeltje Abramsdr. van der SPEK, 24 jaar oud, gedoopt op 13‑02‑1729 te Delft, overleden op 16‑04‑1763 te Pijnacker op 34-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

VIII.120
Jacob Ariensz van der KOOIJ, gedoopt op 26‑10‑1724 te Delft (getuige(n): Anneke Arens van Scheij), begraven op 04‑08‑1781 te Kethel op 56-jarige leeftijd, zoon van Arie Jacobsz van der KOOIJ (zie VII.120) en Klaasje Sieren van KOOL.
Gehuwd voor de kerk op 44-jarige leeftijd op 30‑04‑1769 te Delft met Elisabeth van NOORDT, overleden op 20‑04‑1814 te Pijnacker.
Uit dit huwelijk:
1.
Arij Jacobsz van der KOOIJ, gedoopt op 12‑06‑1770 te Delft, overleden voor 1776.
3.
Arij Jacobsz van der KOOIJ, watermolenaar in de Broekpolder, gedoopt op 03‑10‑1776 te Maasland, overleden op 17‑09‑1840 te Vlaardinger Ambacht op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) 1800 (N.B.trouwdatum is fictief) met Annetie VERHAAG, geboren op 19‑01‑1771 te Vlaardinger ambacht, overleden op 09‑12‑1814 te Vlaardingen op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 15‑11‑1815 te Delft met Lena ZIJD(E)MANS, 25 jaar oud, geboren op 19‑11‑1789 te Overschie, gedoopt (geref.) op 25‑11‑1789 te Overschie (getuige(n): Maria Huijsman), overleden op 18‑01‑1847 te Delft op 57-jarige leeftijd, dochter van Cornelis ZIJD(E)MANS en Dirkje NOORDAM.

VIII.132
Dirk Ariensz van der KOOIJ, bouwman aan de oude overslag onder Vrijenban , welgeboren man van Delfland, gedoopt op 17‑07‑1738 te Delft (getuige(n): Maria de Hoog), overleden op 06‑08‑1813 te Delft op 75-jarige leeftijd, zoon van Arie Jacobsz van der KOOIJ (zie VII.120) en Klaasje Sieren van KOOL.
Gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 07‑05‑1780 te Delft met Meinsje Pietersdr van der KOOIJ, 22 jaar oud (zie IX.86).
Uit dit huwelijk:
4.
Jacoba Dirksdr van der KOOIJ, gedoopt op 02‑02‑1785 te Delft.
Gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 14‑02‑1802 te Delft met Hendrik Jansz van den BERGH, 25 jaar oud, gedoopt op 04‑02‑1777.
5.
Klaasijna Dirksdr van der KOOIJ, gedoopt op 18‑01‑1787 te Delft, overleden op 28‑01‑1840 te Pijnacker op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 27‑12‑1806 te Maasland met Jacob Willemsz BIJL, 22 jaar oud, gedoopt op 13‑06‑1784 te Maasland, zoon van Willem Jacobsz BIJL en Jaapje Pleunen van der KOOIJ (zie IX.68).
6.
Trijntje Dirksdr van der KOOIJ, gedoopt op 15‑03‑1789 te Delft (getuige(n): Jacoba Maareleveldt), overleden op 18‑12‑1840 te Delft op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 30‑04‑1823 te Vrijenban met Fulps Gerritsz LUGTIGHEID, 29 jaar oud, gedoopt op 02‑02‑1794 te De Lier, zoon van Gerrit LUGTIGHEID (zie IX.46) en Barbara (Barber) van WOERDEN. {Hij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op 29‑12‑1841 te Delft met Dirkje van VUURDEN, geboren ca.1803 te Delft, dochter van Jan Dirk van VUURDEN en Maria Elisabeth van der BURG.}
7.
Pleun Dirksz van der KOOIJ, gedoopt op 13‑01‑1791 te Delft.
8.
Antje Dirksd van der KOOIJ, geboren op 10‑06‑1794 te Delft, gedoopt op 15‑06‑1794 te Delft (getuige(n): Jaapje van Schie).

VIII.135
Pieter Ariensz van der KOOIJ, bouwman te Hof van Delft, gedoopt op 26‑01‑1744 te Hof van Delft (getuige(n): Arijaantje van Kool), overleden op 20‑03‑1821 te Hillegersberg op 77-jarige leeftijd, zoon van Arie Jacobsz van der KOOIJ (zie VII.120) en Klaasje Sieren van KOOL.
Ondertrouwd op 08‑04‑1780 te Delft, gehuwd op 36-jarige leeftijd op 23‑04‑1780 te Delft met Jaapje Gerritsdr van SCHIE, 28 jaar oud, geboren op 22‑04‑1752 te Akkersdijk, overleden op 05‑11‑1829 te Pijnacker op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Jaapje Pietersdr van der KOOIJ, geboren ca.1785 te Hof van Delft, overleden op 13‑07‑1876 te Vrijenban.
Gehuwd met Willem TREURNIET, geboren op 09‑08‑1778 te Berkel, overleden op 25‑05‑1867 te Vrijenban op 88-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Pietersz TREURNIET en Belitje Willems van DIE(PEN).
3.
Johanna Pietersdr van der KOOIJ, geboren op 06‑07‑1791 te Hof van Delft, gedoopt op 17‑06‑1792 te Delft, overleden op 29‑04‑1856 te Pijnacker op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10‑05‑1815 te Pijnacker met Willem de GROOT, 24 jaar oud, bouwman, gedoopt op 03‑04‑1791 te Pijnacker, overleden op 29‑08‑1856 te Pijnacker op 65-jarige leeftijd, zoon van Willem de GROOT en Maria SLUITER.
4.
Anna Pietersdr van der KOOIJ, gedoopt op 17‑06‑1792 te Delft.

VIII.139
Jacob Gabrielsz van der KOOIJ, gedoopt op 08‑04‑1731 te Berkel, zoon van Gabriël Jacobsz van der KOOIJ (zie VII.122) en Marijtje Cornelisdr de HOOGH.
Ondertrouwd op 08‑04‑1768 te Berkel, gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 01‑05‑1768 te Berkel met Maria Jansdr KERKHOF, 28 jaar oud, gedoopt op 01‑05‑1740 te Berkel, overleden op 03‑09‑1778 te Zoeterwoude op 38-jarige leeftijd, dochter van Jan Jansz KERKHOF en Jannetje Crijnsdr van der SEIJS.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 05‑03‑1769 te Berkel, overleden 1770.
2.
Maria Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 01‑07‑1770 te Berkel.
3.
Gabriel Jacobsz van der KOOIJ, gedoopt op 31‑05‑1772 te Zoeterwoude, overleden 1772.
4.
Johannes Jacobsz van der KOOIJ, gedoopt op 21‑08‑1773 te Zoeterwoude.
5.
Cornelia Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 18‑05‑1777 te Zoeterwoude.
Gehuwd voor de kerk 1802 te Benthuizen met Dirk van DAM, geboren te Oudshoorn.

VIII.142
Cornelis Gabrielsz van der KOOIJ, gedoopt op 21‑11‑1734 te Berkel, zoon van Gabriël Jacobsz van der KOOIJ (zie VII.122) en Marijtje Cornelisdr de HOOGH.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 24‑04‑1768 te Schipluiden met Margrieta (Grietje) Maartense de BRUIJN, geboren ca.1729 te Schipluiden, dochter van Maarten de BRUIJN en Marijtje de BRUIN.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Cornelisdr van der KOOIJ, gedoopt op 29‑10‑1769 te Rijswijk, ongehuwd, overleden op 03‑12‑1825 te Rijswijk op 56-jarige leeftijd.
2.
Johanna Cornelisdr van der KOOIJ, gedoopt op 02‑06‑1771 te Rijswijk.

IX.6
Jacobus Dirksz van der KOOIJ, gedoopt (R.K.) op 08‑04‑1752 te Maasland, zoon van Dirk Jacobsz van der KOOIJ (zie VIII.7) en Apollonia (Pleuntje) van GROENEWEGEN.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 22‑11‑1778 te Rijswijk met Geertruij van der AA, geboren ca.1753 te Dinther, overleden op 07‑02‑1812 te Rijswijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Apolonia Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt (R.K.) op 24‑09‑1779 te 's-Gravenhage, overleden op 14‑10‑1783 te 's-Gravenhage op 4-jarige leeftijd.
2.
Petronella Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt (R.K.) op 01‑12‑1780 te 's-Gravenhage, overleden op 05‑12‑1812 te Rijswijk op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jan‑Hendrik TITS, overleden op 06‑02‑1812 te Rijswijk.
5.
Pleuntje Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt (R.K.) op 12‑03‑1787 te Rijswijk.
6.
Jannetje Jacobusdr van der KOOIJ, gedoopt (R.K.) op 05‑12‑1789 te Rijswijk, overleden op 02‑10‑1865 te Rijswijk op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20‑11‑1814 te Rijswijk met Nicolaas van OS, overleden op 13‑05‑1829 te Rijswijk.
7.
Gerardus Jacobusz van der KOOIJ, gedoopt op 15‑02‑1792 te Rijswijk.

IX.13
Jacob Pietersz van der KOOIJ, visser en zeeman, gedoopt (R.K.) op 06‑01‑1754 te Maasland, overleden op 05‑10‑1836 te Maasland op 82-jarige leeftijd, zoon van Pieter Jacobs van der KOOIJ (zie VIII.15) en Maria van der AA.
Gehuwd voor de kerk (1) op 35-jarige leeftijd op 28‑06‑1789 te Maasland met Clasina van DEURSEN, gedoopt te Maassluis, begraven op 13‑08‑1793 te Maassluis.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 30‑04‑1802 te Maassluis met Josina MOERINX, overleden voor 1820 te Maassluis.
Gehuwd (3) op 66-jarige leeftijd op 25‑10‑1820 te Maassluis met Maria Pietersdr SPRENKHUIJZEN, 58 jaar oud, gedoopt (R.K.) op 18‑06‑1762 te Wateringen.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Petrus Jacobsz van der KOOIJ, loods, gedoopt (R.K.) op 07‑08‑1789 te Maassluis.
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 16‑04‑1824 te Maassluis met Jacoba van der KOLFF, 29 jaar oud, geboren op 24‑08‑1794 te Maassluis, overleden op 22‑05‑1833 te Maassluis op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 05‑11‑1834 te Maassluis met Cornelia BREUKEL, 34 jaar oud, gedoopt op 25‑05‑1800 te Maassluis.

IX.20
Johannes (Jan) Pietersz van der KOOIJ, visser en schipper, gedoopt (R.K.) op 14‑07‑1762 te Maasland, overleden op 14‑05‑1837 te Maassluis op 74-jarige leeftijd, zoon van Pieter Jacobs van der KOOIJ (zie VIII.15) en Maria van der AA.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 26‑10‑1788 te Maassluis met Joanna (Jannetje) BERLIJN, geboren ca. 1762 te Maassluis, gedoopt op 27‑06‑1769 te Maassluis, overleden op 19‑09‑1817 te Maassluis.
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 17‑02‑1819 te Maassluis met Jorijntje Jansdr VINK, 28 jaar oud, gedoopt (R.K.) op 17‑08‑1790 te Vlaardingen, overleden op 24‑10‑1854 te Maassluis op 64-jarige leeftijd, dochter van Jan Pieterse VINK en Maria Cornelisse QUAK.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria Theresia van der KOOIJ, gedoopt (R.K.) op 15‑10‑1789 te Maassluis, overleden op 20‑08‑1831 te Maassluis op 41-jarige leeftijd.
2.
Anna Maria van der KOOIJ, gedoopt (R.K.) op 26‑07‑1791 te Maassluis, overleden op 30‑04‑1866 te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 10‑12‑1823 te Maassluis met Franciscus van HOUTS, geboren ca.1780 te Gorinchem.
3.
Petrus van der KOOIJ, gedoopt (R.K.) op 23‑11‑1793 te Maassluis.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12‑03‑1817 te Vlaardingen met Annetje van YPEREN, 22 jaar oud, gedoopt op 09‑01‑1795 te Vlaardingen, overleden op 02‑05‑1881 te Vlaardingen op 86-jarige leeftijd.
5.
Jaantje van der KOOIJ, gedoopt (R.K.) op 09‑12‑1799 te Maassluis, overleden op 01‑03‑1868 te 's-Gravenhage op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd met Franciscus van BRUSSEL.
6.
Wilhelmus van der KOOIJ, gedoopt (R.K.) op 01‑01‑1805 te Maassluis.
Uit het tweede huwelijk:
8.

IX.24
Huibert Jacobsz van der KOOIJ, tapper op de Binnenweg te Rotterdam, gedoopt (R.K.) op 05‑12‑1754 te Maasland, overleden op 16‑12‑1822 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd, zoon van Jacob Jacobsz van der KOOIJ (zie VIII.17) en Pieternelletje Huybrechtsdr van der LELY.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 01‑10‑1791 te Cool met Catharina ROOYAKKERS, 24 jaar oud, gedoopt op 07‑05‑1767 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna van der KOOIJ, geboren ca.1792 te Rotterdam, overleden op 15‑10‑1831 te Rotterdan.
2.
Josephus van der KOOIJ, gedoopt op 16‑10‑1793 te Rotterdam, overleden 1793 te Rotterdam.
4.
Petronella Huijbertsdr van der KOOIJ, gedoopt op 10‑10‑1799 te Rotterdam, overleden op 24‑12‑1848 te Rotterdam op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25‑06‑1823 te Rotterdam met Christiaan KNIPPENBURG, 23 jaar oud, gedoopt op 22‑05‑1800 te Rotterdam, overleden op 12‑04‑1878 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd.
5.
Hubertus van der KOOIJ, gedoopt op 26‑12‑1800 te Rotterdam.
6.
Josephus Huijbertsz van der KOOIJ, geboren op 02‑11‑1805 te Rotterdam, overleden op 14‑05‑1842 te Rotterdam op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 16‑12‑1840 te Rotterdam met Johanna Maria BOSMAN, 25 jaar oud, geboren op 05‑11‑1815 te Rotterdam, overleden op 11‑02‑1891 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd.
7.
Catharina van der KOOIJ, gedoopt op 29‑03‑1808 te Rotterdam, overleden op 24‑02‑1841 te Rotterdam op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19‑09‑1832 te Rotterdam met Johannes GEENEN, 26 jaar oud, gedoopt op 09‑12‑1805 te Rotterdam, overleden op 25‑09‑1885 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd.

IX.27
Hermanus Jacobs van der KOOIJ, gedoopt op 22‑10‑1757 te Maasland, zoon van Jacob Jacobsz van der KOOIJ (zie VIII.17) en Pieternelletje Huybrechtsdr van der LELY.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06‑11‑1785 te Ketel en Spaland met Grietje Gijsbertsdr BOERDONK, 24 jaar oud, gedoopt op 05‑04‑1761 te Ketel en Spaland.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob Hermansz van der KOOIJ, gedoopt (R.K.) op 17‑01‑1786 te Ketel en Spaland.

IX.30
Petrus Jacobs van der KOOIJ, gedoopt op 27‑03‑1762 te Maasland, zoon van Jacob Jacobsz van der KOOIJ (zie VIII.17) en Pieternelletje Huybrechtsdr van der LELY.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08‑05‑1785 te Kethel met Johanna van der BURG.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacoba Petrusdr van der KOOIJ, gedoopt op 19‑11‑1786 te Schiedam.

IX.33
Job Abrahamsz van der KOOIJ, gedoopt op 27‑06‑1736 te Delfshaven, overleden op 06‑10‑1997 te Rotterdam op 261-jarige leeftijd, zoon van Abraham Joppen van der KOOIJ (zie VIII.20) en Marijtje Jansdr STUIJVE.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 03‑11‑1768 te Rotterdam met Johanna EGBERTS, 31 jaar oud, gedoopt op 05‑07‑1737 te Rotterdam, overleden op 30‑12‑1776 te Rotterdam op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 02‑08‑1778 te Rotterdam met Anna van LEEUWEN, 36 jaar oud, gedoopt op 12‑06‑1742 te Rotterdam.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Filepiena van der KOOIJ, gedoopt op 27‑05‑1770, overleden op 14‑06‑1770 te Rotterdam, 18 dagen oud.
2.
Abraham van der KOOIJ, gedoopt op 26‑03‑1772 te Rotterdam, overleden op 19‑04‑1772 te Rotterdam, 24 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
4.
5.
Pieternella van der KOOIJ, gedoopt op 14‑11‑1780 te Rotterdam, overleden op 31‑07‑1852 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30‑05‑1802 te Rotterdam met Philip Coenraad JACOBI, geboren te Rotterdam, overleden op 11‑04‑1868 te Rotterdam.

IX.36
Jan Abrahamsz van der KOOIJ, gedoopt (geref.) op 25‑12‑1737 te Delfshaven (getuige(n): Knelis Lokke & Lijsbet Lokke & Jannetje Joppe), zoon van Abraham Joppen van der KOOIJ (zie VIII.20) en Marijtje Jansdr STUIJVE.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 03‑05‑1767 te Delft met Cornelia van der LEE, 24 jaar oud, gedoopt op 28‑04‑1743 te Delft, overleden op 24‑07‑1823 te Delfshaven op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Jansdr van der KOOIJ, gedoopt op 19‑02‑1768 te Delfshaven, overleden op 10‑03‑1841 te Rotterdam op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 19-jarige leeftijd op 03‑06‑1787 te Delfshaven met Pieter van LEEUWEN, overleden voor 1792.
Gehuwd voor de kerk (2) op 24-jarige leeftijd op 08‑07‑1792 te Rotterdam met Gerrit HERFST, 37 jaar oud, gedoopt op 09‑03‑1755, overleden dec 1802.
2.
Johannes Jansz van der KOOIJ, gedoopt op 22‑01‑1769 te Delfshaven.
4.
Abraham Job Jansz van der KOOIJ, gedoopt op 05‑02‑1775 te Delfshaven.

IX.41
Cornelis Abrahamsz van der KOOIJ, gedoopt op 22‑04‑1742 te Delfshaven, begraven op 08‑11‑1777 te Delfshaven op 35-jarige leeftijd, zoon van Abraham Joppen van der KOOIJ (zie VIII.20) en Marijtje Jansdr STUIJVE.
Ondertrouwd op 23‑12‑1768 te Delfshaven, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 07‑01‑1769 te Delfshaven (geref.) met Maria van CAL (Maria hertrouwde 7-5-1780 met Cornelis Hoogendoorn)
, begraven op 16‑01‑1783 te Delfshaven, klasse 3 gld. {Zij is later ondertrouwd op 14‑04‑1780 te Delfshaven met Cornelis HOOGENDOORN.}
Uit dit huwelijk:
1.
Abraham Job Cornelisz van der KOOIJ, gedoopt (geref.) op 22‑01‑1769 te Delfshaven (getuige(n): Lijsje van Cal , Abraham Job van der Kooij , Maria van der Kooij).

IX.46
Gerrit LUGTIGHEID, gedoopt op 27‑09‑1767 te Pijnacker (getuige(n): Arejaantie Zuidgeest), overleden op 05‑05‑1824 te Vrijenban op 56-jarige leeftijd, zoon van Philippus Gerritsz LUGTIGHEID en Neeltje Doense SONNEVELD (zie VIII.33).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06‑11‑1793 met Barbara (Barber) van WOERDEN, 25 jaar oud, gedoopt op 03‑04‑1768 te De Lier, overleden op 15‑08‑1842 te Hof van Delft op 74-jarige leeftijd, dochter van Huig Gerritsz van WOERDEN en Jannetje IJsbrantse KOOLE.
Uit dit huwelijk:
1.
Fulps Gerritsz LUGTIGHEID, gedoopt op 02‑02‑1794 te De Lier.
Gehuwd voor de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op 30‑04‑1823 te Vrijenban met Trijntje Dirksdr van der KOOIJ, 34 jaar oud, gedoopt op 15‑03‑1789 te Delft (getuige(n): Jacoba Maareleveldt), overleden op 18‑12‑1840 te Delft op 51-jarige leeftijd, dochter van Dirk Ariensz van der KOOIJ (zie VIII.132) en Meinsje Pietersdr van der KOOIJ (zie IX.86).
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 29‑12‑1841 te Delft met Dirkje van VUURDEN, geboren ca.1803 te Delft, dochter van Jan Dirk van VUURDEN en Maria Elisabeth van der BURG.

IX.48
Cornelis Philipsz LUGTIGHEID, gedoopt op 04‑05‑1777 te De Lier, zoon van Philippus Gerritsz LUGTIGHEID en Neeltje Doense SONNEVELD (zie VIII.33).
Ondertrouwd op 26‑02‑1802 te Pijnacker, bruidegom afk.van De Lier . bruid afk. van Amstelveen , beiden wonende te Pijnacker, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16‑03‑1802 te Pijnacker met Elizabeth Maria van der LEE, geboren te Amstelveen.
Uit dit huwelijk:
1.

IX.53
Cornelis Oliviersz van der KOOIJ, gedoopt op 30‑11‑1760 te Monster, zoon van Olivier Cornelisz van der KOOIJ (zie VIII.38) en Maria Cornelisdr van der HOEVEN.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 21‑01‑1781 te Maassluis met Caatje van der HOEVEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Cornelisdr van der KOOIJ, gedoopt op 29‑07‑1781 te Maassluis, overleden op 01‑12‑1781 te Maassluis, 125 dagen oud.
2.
Klazijntje Cornelisdr van der KOOIJ, gedoopt op 20‑06‑1784 te Maassluis.

IX.58
Klaas Cornelis van der KOOIJ, gedoopt op 01‑08‑1762 te Vlaardingen, begraven op 04‑02‑1800 te Vlaardingen op 37-jarige leeftijd, zoon van Cornelis IJsbrantsz van der KOOIJ (zie VIII.49) en Maria Crijnsdr GOGH (zie VIII.51).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 11‑04‑1788 te Vlaardingen met Maartje Jacobsdr van den BERG, 25 jaar oud, gedoopt op 24‑11‑1762 te Vlaardingen.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Klaasdr van der KOOIJ, gedoopt op 05‑10‑1788 te Vlaardingen, overleden op 02‑10‑1848 te Vlaardingen op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10‑06‑1818 te Vlaardingen met Cornelis van der VELDE, 30 jaar oud, gedoopt op 30‑12‑1787 te Vlaardingen, verdronken op zee.
2.
Jacob Klaasz van der KOOIJ, gedoopt op 22‑08‑1790 te Vlaardingen, overleden op 30‑10‑1792 te Vlaardingen op 2-jarige leeftijd.

IX.68
Jaapje Pleunen van der KOOIJ, gedoopt op 28‑01‑1748 te De Lier, dochter van Pleun Ariensz van der KOOIJ (zie VIII.52) en Neeltje Jacobse DOORDUIN.
Gehuwd met Willem Jacobsz BIJL.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob Willemsz BIJL, gedoopt op 13‑06‑1784 te Maasland.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 27‑12‑1806 te Maasland met Klaasijna Dirksdr van der KOOIJ, 19 jaar oud, gedoopt op 18‑01‑1787 te Delft, overleden op 28‑01‑1840 te Pijnacker op 53-jarige leeftijd, dochter van Dirk Ariensz van der KOOIJ (zie VIII.132) en Meinsje Pietersdr van der KOOIJ (zie IX.86).

IX.74
Neeltje Pleunen van der KOOIJ, gedoopt op 01‑05‑1757 te De Lier, overleden op 27‑04‑1829 te Maasland op 71-jarige leeftijd, dochter van Pleun Ariensz van der KOOIJ (zie VIII.52) en Neeltje Jacobse DOORDUIN.
Gehuwd met Cornelisz Huibertsz van't HOOG.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje van't HOOG, geboren op 11‑11‑1787 te De Lier.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13‑04‑1817 te Maasland met Pieter DIJKXHOORN, geboren ca.1787 te 't Woudt, zoon van Arij Pietersz DIJKXHOORN en Cornelia Ridderusdr van der KOOIJ (zie IX.140).
2.
Maartje van't HOOG, geboren op 19‑06‑1790 te De Lier.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 05‑05‑1832 te Maasland met Jacob DIJKSHOORN, 53 jaar oud, geboren op 08‑08‑1778 te Maasland. Jacob wedewnaar van Gerritje van Dop, zoon van Arent Jacobusz DIJKSHOORN (zie IX.78) en Jannetje Jans van DORP.
3.
Jaapje van't HOOG (zie X.75).

IX.76
Jacob Jacobsz DIJKSHOORN, bouwman, geboren ca.1738, gedoopt op 18‑05‑1738 te Vlaardingen, begraven op 10‑07‑1795, zoon van Jacob Jacobs DIJCXHOORN en Trijntje Jacobsdr van der KOOIJ (zie VIII.57).
Gehuwd voor de kerk op 22‑12‑1764 te Vlaardingen met Neeltje Philipsdr van der LELIJ, 29 jaar oud, gedoopt op 25‑01‑1735, begraven op 06‑02‑1789 te Maasland op 54-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

IX.78
Arent Jacobusz DIJKSHOORN, gedoopt op 13‑10‑1751 te Vlaardingen, begraven op 17‑09‑1792 te Maasland op 40-jarige leeftijd, zoon van Jacob Jacobs DIJCXHOORN en Trijntje Jacobsdr van der KOOIJ (zie VIII.57).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04‑05‑1777 te Vlaardingen met Jannetje Jans van DORP, 25 jaar oud, gedoopt op 25‑06‑1751 te Vlaardingen (getuige(n): Willemtje Kleiweg), overleden op 03‑04‑1861 te Maasland op 109-jarige leeftijd, dochter van Jan Franken van DORP en Jannetje Leendertsdr van der SWETH.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob DIJKSHOORN, geboren op 08‑08‑1778 te Maasland. Jacob wedewnaar van Gerritje van Dop.
Gehuwd op 53-jarige leeftijd op 05‑05‑1832 te Maasland met Maartje van't HOOG, 41 jaar oud, geboren op 19‑06‑1790 te De Lier, dochter van Cornelisz Huibertsz van't HOOG en Neeltje Pleunen van der KOOIJ (zie IX.74).

IX.80
Jacob Willemsz MAAN, geboren 1757 te Vlaardingen, overleden op 15‑04‑1840 te Vlaardinger Ambacht, zoon van Willem Ariensz MAAN en Pieternella Jacobsdr van der KOOIJ (zie VIII.61).
Gehuwd met Kaatje Ewoutsdr VALKENBURG, geboren 1757 te Vlaardingen, overleden op 12‑07‑1803 te Vlaardinger Ambacht.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter MAAN (zie X.79).

IX.82
Pleun Jacobsz POOT, gedoopt op 10‑01‑1751 te Vlaardingen (getuige(n): Meinsje Pietersdr Spruijt), overleden op 03‑05‑1800 te Schipluiden op 49-jarige leeftijd, zoon van Jacob Pietersz POOT, bouwman /schepen, en Pleuntje Jacobsdr van der KOOIJ (zie VIII.64).
Ondertrouwd op 03‑04‑1784 te Delft, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 18‑04‑1784 te Delft met Maria Maartensdr van der KLEIJ, 25 jaar oud (zie IX.156).
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Ariaantje POOT, gedoopt op 22‑01‑1792 te Schipluiden, overleden op 02‑03‑1864 te Delft op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07‑05‑1817 te Pijnacker met Arie POST, 34 jaar oud, gedoopt op 16‑02‑1783 te De Lier, overleden op 30‑08‑1859 te Delft op 76-jarige leeftijd, zoon van Cornelis POST en Hilletje Leendertsdr ZUIDGEEST. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 02‑05‑1813 te Pijnacker met Lena Gabrielsdr van der KOOIJ, 25 jaar oud, gedoopt op 03‑06‑1787 te Schipluiden, overleden op 13‑01‑1815 te Delft op 27-jarige leeftijd, dochter van Gabriël Sijmonsz van der KOOIJ (zie VIII.94) en Jannetje Dirksdr van VLIET.}
3.
Jannetje POOT (zie X.85).

IX.83
Trijntje Jacobsdr POOT, geboren op 29‑12‑1759 te Zouteveen, gedoopt op 01‑01‑1760 te Zouteveen (getuige(n): Meinsje Pietersdr Spruijt), overleden op 09‑08‑1836 te Vlaardingen op 76-jarige leeftijd, dochter van Jacob Pietersz POOT, bouwman /schepen, en Pleuntje Jacobsdr van der KOOIJ (zie VIII.64).
Ondertrouwd op 22‑03‑1783 te Schipluiden met Simon Ridderusz van der KOOIJ, 29 jaar oud (zie IX.134).
Uit dit huwelijk:
4.
Jacob Simonsz van der KOOIJ, gedoopt op 06‑09‑1789 te Vlaardinger Ambacht (getuige(n): Meinsje Poot), overleden 1789 te Vlaardinger Ambacht.
6.
Jacobus Simonsz van der KOOIJ, gedoopt op 08‑01‑1792 te Vlaardinger Ambacht (getuige(n): Arendje Poot), overleden 1792 te Vlaardinger Ambacht.
11.
Maria Simonsz van der KOOIJ, geboren op 08‑09‑1799 te vlaardinger Ambacht, gedoopt op 15‑09‑1799 te Vlaardinger Ambacht (getuige(n): Cornelis van der Kooij), overleden op 11‑11‑1889 te Vlaardingen op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 24‑04‑1833 te Vlaardinger Ambacht met Arend MOERMAN, 39 jaar oud, geboren op 02‑01‑1794 te Vlaardingen, overleden op 12‑01‑1874 te Vlaardingen op 80-jarige leeftijd, zoon van Andries Willemsz MOERMAN en Pietertje RODENBURG.

IX.85
Dirkje Jacobsdr POOT, gedoopt op 08‑03‑1761 te Vlaardingen (getuige(n): Pieternella Simons Maarlevelt), overleden op 08‑01‑1842 te Vlaardingen op 80-jarige leeftijd, dochter van Jacob Pietersz POOT, bouwman /schepen, en Pleuntje Jacobsdr van der KOOIJ (zie VIII.64).
Gehuwd (1) op 8-jarige leeftijd op 07‑08‑1769 te Vlaardingen met Cornelis Willemsz MOERMAN, 2 jaar oud, gedoopt op 28‑10‑1766 te Vlaardingen, overleden op 21‑01‑1826 te Vlaardingen op 59-jarige leeftijd, zoon van Willem MOERMAN en Neeltje BERKHOUT.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 04‑05‑1788 te Schipluiden met Jacob Jacobsz van den BURGH, 21 jaar oud, gedoopt op 28‑10‑1766 te Vlaardingen, overleden op 21‑01‑1826 te Vlaardingen op 59-jarige leeftijd, zoon van Jacob van den BURGH en Neeltje Jacobsdr van der KOOIJ (zie VIII.71).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Neeltje MOERMAN (zie X.105).

IX.86
Meinsje Pietersdr van der KOOIJ, gedoopt op 18‑01‑1758 te Vlaardingen, overleden op 23‑01‑1834 te Abtsregt op 76-jarige leeftijd, dochter van Pieter Jacobsz van der KOOIJ (zie VIII.65) en Jacoba Cornelisdr MAARLEVELT.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 07‑05‑1780 te Delft met Dirk Ariensz van der KOOIJ, 41 jaar oud (zie VIII.132).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder VIII.132).

IX.91
Jacob Pietersz van der KOOIJ, bouwman onder Abtsregt,later aan de Rotterdamse weg, gedoopt op 22‑01‑1764 te Vlaardingen, overleden op 17‑10‑1822 te Rotterdam op 58-jarige leeftijd, zoon van Pieter Jacobsz van der KOOIJ (zie VIII.65) en Jacoba Cornelisdr MAARLEVELT.
Ondertrouwd op 10‑04‑1790 te Delft, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25‑04‑1790 te Delft met Aagje van der BRUIJGE, geboren te Veur.
Uit dit huwelijk:
2.
Willem Jacobsz van der KOOIJ, gedoopt op 12‑02‑1792 te Delft.
4.
Marija Jacobsdr van der KOOIJ, geboren op 23‑11‑1794 te Delft, gedoopt op 30‑11‑1794 te Delft.
5.
Jacoba Jacobsdr van der KOOIJ, geboren op 01‑03‑1796 te Delft, gedoopt op 06‑03‑1796 te Delft.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 08‑05‑1826 te Vrijenban met Johannes MEIJER, 28 jaar oud, geboren op 28‑05‑1797 te Delft.
6.
Jan Jacobsz van der KOOIJ, geboren op 15‑12‑1797 te Delft, gedoopt op 31‑12‑1797 te Delft.

IX.95
Simon Philipsz QUALM, geboren op 11‑06‑1756 te Maasland, overleden op 16‑06‑1836 te Maasland op 80-jarige leeftijd, zoon van Philips Ariënsz QUALM (zie VIII.74) en Anna Sijmonsdr van der KOOIJ (zie VIII.92).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 18‑04‑1784 te Maasland met Meijnsje Pietersdr 't HART, 19 jaar oud, gedoopt op 21‑02‑1765 te Maasland, overleden op 18‑09‑1818 te Maasland op 53-jarige leeftijd, dochter van Pieter Pietersz 't HART en Clasina Meesdr MAARLEVELT.
Uit dit huwelijk:
1.

IX.97
Neeltje Philipsdr QUALM, gedoopt op 07‑05‑1761 te Maasland, overleden op 14‑06‑1849 te Delft op 88-jarige leeftijd, dochter van Philips Ariënsz QUALM (zie VIII.74) en Anna Sijmonsdr van der KOOIJ (zie VIII.92).
Ondertrouwd op 09‑04‑1784 te Maasland met Jacob Gabrielsz van der KOOIJ (de Oude), 21 jaar oud (zie IX.104).
Uit dit huwelijk:
1.
Gabriel Jacobsz van der KOOIJ, geboren op 17‑10‑1785 te 't Woud, ongehuwd
, overleden op 20‑08‑1816 te 't Woud op 30-jarige leeftijd.
3.
Philippus Jacobs van der KOOIJ, gedoopt op 22‑10‑1787 te 't Woud, begraven nov 1787 te 't Woud.
4.
Philippus Jacobsz van der KOOIJ, gedoopt op 13‑11‑1788 te 't Woud, begraven op 22‑07‑1811 te 't Woud op 22-jarige leeftijd.
7.
Hester Jacobsdr van der KOOIJ, geboren op 29‑11‑1792 te 't Woud, overleden op 27‑08‑1794 te 't Woud op 1-jarige leeftijd, overleden aan de pokken.

IX.98
Cornelia Philipsdr QUALM, geboren op 10‑07‑1763 te Maasland, overleden op 15‑07‑1848 te Schiedam op 85-jarige leeftijd, dochter van Philips Ariënsz QUALM (zie VIII.74) en Anna Sijmonsdr van der KOOIJ (zie VIII.92).
Ondertrouwd op 13‑04‑1787 te Maasland, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 06‑05‑1787 te Maasland met Jacob Johannesz van der KOOIJ, 23 jaar oud (zie IX.152).
Uit dit huwelijk:
2.
Crijntje Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 31‑05‑1789 te Schipluiden, overleden voor1802.
4.
Jacoba Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 02‑12‑1791 te Schipluiden, ongehuwd, overleden op 01‑04‑1821 te Sint Maartensregt op 29-jarige leeftijd.
5.
Philippus Jacobsz van der KOOIJ, gedoopt op 26‑05‑1793 te Schipluiden, overleden 1795 te Schipluiden.
6.
Mensje Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 26‑05‑1793 te Schipluiden.
9.
Cornelis Jacobsz van der KOOIJ, geboren op 20‑01‑1799 te Sint Maartensregt, overleden voor 1800 te Sint Maartensregt.

IX.99
Cornelis Philipsz QUALM, geboren op 17‑06‑1765 te Maasland, zoon van Philips Ariënsz QUALM (zie VIII.74) en Anna Sijmonsdr van der KOOIJ (zie VIII.92).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01‑01‑1789 te Maasland met Lena van TEIJLINGEN.
Uit dit huwelijk:
1.

IX.101
Elisabeth Gabrielsdr van der KOOIJ, gedoopt op 25‑03‑1759 te 't Woud, overleden op 26‑03‑1816 te Hof van Delft op 57-jarige leeftijd, dochter van Gabriël Jacobsz van der KOOIJ (zie VIII.102) en Hester Jacobsdr van der KOOIJ (zie VIII.77).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21‑05‑1780 te 't Woud met Jacob Paulusz van der KOOIJ, 35 jaar oud (zie VIII.84).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder VIII.84).

IX.104
Jacob Gabrielsz van der KOOIJ (de Oude), bouwman op de Hofwoning op 't Wout, geboren op 08‑08‑1762 te Schipluiden, gedoopt op 12‑08‑1762 te 't Woud, overleden op 23‑10‑1823 te 't Woud op 61-jarige leeftijd, zoon van Gabriël Jacobsz van der KOOIJ (zie VIII.102) en Hester Jacobsdr van der KOOIJ (zie VIII.77).
Ondertrouwd op 09‑04‑1784 te Maasland met Neeltje Philipsdr QUALM, 22 jaar oud (zie IX.97).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder IX.97).

IX.108
Jacob Gabrielsz van der KOOIJ (de Jonge), gedoopt op 08‑12‑1770 te 't Woud, overleden op 01‑05‑1807 te Oud Beijerland op 36-jarige leeftijd, zoon van Gabriël Jacobsz van der KOOIJ (zie VIII.102) en Hester Jacobsdr van der KOOIJ (zie VIII.77).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 23‑06‑1798 te Delft met Erkenraad BOOGAARD, 22 jaar oud, gedoopt op 08‑10‑1775 te Goidschalxoord, overleden op 16‑01‑1812 te Oud Beijerland op 36-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Hester Elizabeth Jacobsdr van der KOOIJ, geboren op 16‑06‑1799 te Delft, overleden op 05‑02‑1869 te Utrecht op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 17‑03‑1819 te Dordrecht met Paulus MATTHEIJER, 24 jaar oud, geboren op 04‑07‑1794 te 's-Gravenhage.
2.
Johannes Jacobsz van der KOOIJ, geboren op 19‑12‑1800 te Vlaardingen, overleden 1801 te Vlaardingen.

IX.115
Simon Pietersz van der KOOIJ, gedoopt op 17‑03‑1765 te Delft, overleden op 02‑12‑1804 te Maasland op 39-jarige leeftijd, zoon van Pieter Jacobs van der KOOIJ (zie VIII.78) en Neeltje Sijmonsd van der KOOIJ (zie VIII.100).
Gehuwd met Geertje MOSTERD, gedoopt op 20‑10‑1765 te Maasland.
Uit dit huwelijk:
1.
Simon van der KOOIJ, gedoopt op 28‑06‑1805 te Maasland.

IX.128
Paulus Simonsz van den BERG, geboren te Abtsregt, gedoopt op 12‑01‑1777 te Delft (naam word geschreven"Poulis"), overleden op 06‑10‑1861 te Vrijenban op 84-jarige leeftijd, zoon van Simon Jansz van den BERG en Ariaantje Paulusdr van der KOOIJ (zie VIII.88).
Ondertrouwd (1) op 14‑04‑1808 te Delft, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 01‑05‑1808 te Abtrecht, gehuwd voor de kerk op 01‑05‑1808 te 't Woudt, ondertrouw voor de kerk 15-04-1808 met Anna Jacobsdr van der KOOIJ, 21 jaar oud (zie X.130).
Gehuwd (2) na 1810 met Adriana RODENBURG, geboren op 02‑01‑1786 te Overschie, gedoopt (geref.) op 08‑01‑1786 te Overschie (getuige(n): Maria Rodenburg), overleden op 16‑02‑1870 te Vrijenban op 84-jarige leeftijd, dochter van Michiel RODENBURG en Clasina van der SMAN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Adriana van den BERG, geboren op 01‑02‑1809 te Delft, gedoopt op 05‑02‑1809 te Delft (getuige(n): Adriana van den Berg), overleden op 08‑10‑1883 te Delft op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28‑04‑1830 te Abtsregt met Pieter ROODENBURG, geboren ca.1804 te Akkersdijk, overleden op 20‑06‑1880 te Delft, zoon van Jacob Cornelisz ROODENBURG en Adriana Dirkse van der EIJK.
2.
Anna van den BERG, geboren op 10‑06‑1810 te Abtsregt, gedoopt op 27‑06‑1810 te Delft (getuige(n): Jacop van der Kooij). Opm:Moeder overleden.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20‑04‑1831 te Abtsregt met Pieter ZEEUW, 25 jaar oud, geboren op 28‑10‑1805 te Overschie en Hogenban, gedoopt (geref.) op 03‑11‑1805 te Overschie (getuige(n): Maria Rodenburg), zoon van Adrianus ZEEUW en Neeltje van der SMAN.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Klazina van den BERG, geboren ca.1815 te Abtsregt.
Gehuwd op 01‑05‑1839 te Abtsregt met Jan ZEEUW, geboren ca.1817 te Overschie, zoon van Adrianus ZEEUW en Neeltje van der SMAN.
4.
Jaapje van den BERG, geboren op 29‑01‑1818 te Abtsregt.
5.
Geertje van den BERG (zie X.173).
6.
Machiel van den BERG, geboren op 11‑10‑1821 te Abtsregt, overleden op 14‑12‑1864 te Vrijenban op 43-jarige leeftijd.
7.
Jan van den BERGH (zie X.175).
8.
Cornelia van den BERG, geboren op 04‑02‑1828 te Abtsregt, overleden op 30‑06‑1829 te Abtsregt op 1-jarige leeftijd.

IX.134
Simon Ridderusz van der KOOIJ, bouwman te Vlaardinger Ambacht, geboren op 20‑05‑1753 te 't Woudt, gedoopt op 27‑05‑1753 te 't Woudt, overleden op 22‑02‑1841 te Vlaardingen op 87-jarige leeftijd, zoon van Ridderus Sijmonsz van der KOOIJ (zie VIII.90) en Geertje Adriaansdr de HOOG.
Ondertrouwd op 22‑03‑1783 te Schipluiden met Trijntje Jacobsdr POOT, 23 jaar oud (zie IX.83).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen (zie onder IX.83).

IX.137
Arij Ridderusz van der KOOIJ, bouwman te Delft , later te Voorburg, gedoopt op 07‑04‑1759 te Schipluiden, overleden op 31‑05‑1830 te Voorburg op 71-jarige leeftijd, zoon van Ridderus Sijmonsz van der KOOIJ (zie VIII.90) en Geertje Adriaansdr de HOOG.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 24‑04‑1785 te 't Woud met Adriana Arentsdr van den BERG, 24 jaar oud, gedoopt op 15‑03‑1761 te Maasland, overleden op 03‑01‑1842 te Pijnacker op 80-jarige leeftijd, dochter van Arend van den BERG en Celia Jansse HAUWERT.
Uit dit huwelijk:
2.
Selia Ariensdr van der KOOIJ, geboren op 06‑07‑1787 te Delft, overleden op 27‑09‑1849 te Pijnacker op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10‑11‑1811 te Pijnacker met Cornelis GROEN, 30 jaar oud, geboren op 18‑03‑1781 te Rijnsaterswoude, zoon van Cornelisz Gerritsz GROEN en Marijtje HETEKOO.
4.
Arend Ariensz van der KOOIJ, geboren op 25‑12‑1791 te Delft, overleden op 04‑01‑1858 te 's-Gravenhage op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 27‑07‑1827 te Voorburg, huwelijk is kinderloos gebleven voor zover na te gaan met Catharina Maria Petronella HOEK, 34 jaar oud, geboren op 20‑06‑1793 te Waddinxveen.
5.
Maria Ariensdr van der KOOIJ, geboren op 15‑12‑1793 te Delft, gedoopt op 22‑12‑1793 te Delft (getuige(n): Cornelia Ridderus van der Kooij), overleden op 31‑05‑1848 te 's-Gravenhage op 54-jarige leeftijd, had een zoon van onbekende man.
6.
Leendert Ariensz van der KOOIJ, geboren op 01‑03‑1796 te Delft, gedoopt op 06‑03‑1796 te Delft (getuige(n): Neeltje de Hoog), overleden op 17‑01‑1863 te Pijnacker op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 22‑06‑1834 te Pijnacker met Trijntje NOORDAM, 47 jaar oud, geboren op 10‑05‑1787 te Delft, overleden op 02‑01‑1863 te Pijnacker op 75-jarige leeftijd, dochter van Arie NOORDAM en Magteltje DIJKSHOORN. {Zij was eerder gehuwd op 32-jarige leeftijd op 05‑09‑1819 te Pijnacker met Jan Pieterse SONNEVELD, geboren ca.1768, overleden op 03‑11‑1831 te Pijnacker, zoon van Pieter Doese SONNEVELD en Trijntje SONNEVELD.}
7.
Simon Ariensz van der KOOIJ, geboren op 22‑10‑1798 te Delft, gedoopt op 28‑10‑1798 te Delft (getuige(n): Trijntje Poot), overleden voor 1803.

IX.140
Cornelia Ridderusdr van der KOOIJ, gedoopt op 08‑11‑1761 te SChipluiden, overleden op 27‑01‑1832 te Hof van Delft op 70-jarige leeftijd, dochter van Ridderus Sijmonsz van der KOOIJ (zie VIII.90) en Geertje Adriaansdr de HOOG.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 16‑05‑1785 te Schipluiden met Arij Pietersz DIJKXHOORN.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter DIJKXHOORN, geboren ca.1787 te 't Woudt.
Gehuwd op 13‑04‑1817 te Maasland met Neeltje van't HOOG, 29 jaar oud, geboren op 11‑11‑1787 te De Lier, dochter van Cornelisz Huibertsz van't HOOG en Neeltje Pleunen van der KOOIJ (zie IX.74).
2.
Ridder DIJKSHOORN (zie X.195).

IX.141
Cornelis Ridderusz van der KOOIJ, gedoopt op 30‑01‑1763 te Schipluiden, zoon van Ridderus Sijmonsz van der KOOIJ (zie VIII.90) en Geertje Adriaansdr de HOOG.
Gehuwd met Lena Jansdr van ES, geboren op 10‑10‑1770 te Blankenburg, gedoopt op 14‑10‑1770 te Rozenburg, dochter van Jan Cente van ES en Anna Cornelisdr van VEEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Ridderus van der KOOIJ, gedoopt op 13‑05‑1798 te Vlaardingen, overleden voor 1801.
2.
Anna van der KOOIJ, gedoopt op 12‑01‑1800 te Vlaardingen.
3.
4.
Jan van der KOOIJ, gedoopt op 24‑04‑1803 te Vlaardingen.
5.
Geertrui van der KOOIJ, gedoopt op 15‑05‑1808 te Vlaardingen, overleden op 14‑01‑1858 te Vlaardinger Ambacht op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 05‑05‑1853 te Vlaardinger Ambacht met Pleun van den BERG, 52 jaar oud, geboren op 14‑01‑1801 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 19‑04‑1875 te Vlaardinger Ambacht op 74-jarige leeftijd.
6.
Jannetje van der KOOIJ, gedoopt op 27‑01‑1811 te Vlaardingen, overleden op 04‑10‑1811 te Vlaardingen, 250 dagen oud.

IX.144
Dirk Gabrielsz van der KOOIJ, arbeider, gedoopt op 27‑01‑1782 te 't Woud, overleden op 10‑12‑1838 te Schipluiden op 56-jarige leeftijd, zoon van Gabriël Sijmonsz van der KOOIJ (zie VIII.94) en Jannetje Dirksdr van VLIET.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 19‑05‑1805 te Maasland met Lena Abrahamsdr van BREEMEN, 22 jaar oud, gedoopt op 02‑06‑1782 te Voorschoten, dochter van Abram van BREEMEN en Pieternella OVERGAUW.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieternelletje Dirksdr van der KOOIJ, geboren op 01‑07‑1805 te Schipluiden, ongehuwd, overleden op 27‑03‑1858 te Schipluiden op 52-jarige leeftijd.
2.
Jannetje Dirksdr van der KOOIJ, geboren op 10‑02‑1807, ongehuwd, overleden op 16‑05‑1852 te Schipluiden op 45-jarige leeftijd.
3.
Wijntje Dirksdr van der KOOIJ, geboren op 11‑03‑1808 te Schipluiden, overleden op 23‑05‑1808 te Schipluiden, 73 dagen oud.
4.
Wijntje Dirksdr van der KOOIJ, geboren op 24‑04‑1809 te Schipluiden, overleden op 27‑09‑1809 te Schipluiden, 156 dagen oud.
6.
Abraham Dirksz van der KOOIJ, geboren op 29‑10‑1812 te Schipluiden, overleden op 07‑07‑1814 te Schipluiden op 1-jarige leeftijd.
7.
Lena Dirksdr van der KOOIJ, geboren op 19‑02‑1815 te Schipluiden, overleden op 04‑05‑1816 te Schipluiden op 1-jarige leeftijd.
8.
Abraham Dirksz van der KOOIJ, geboren op 17‑05‑1816 te Schipluiden, overleden op 15‑05‑1817 te Schipluiden, 363 dagen oud.
10.
Jan‑Dirk Dirksz van der KOOIJ, geboren op 21‑02‑1820 te Schipluiden, overleden op 30‑03‑1820 te Schipluiden, 38 dagen oud.
11.
Jan‑Dirk dirksz van der KOOIJ, geboren op 28‑01‑1821 te Schipluiden, overleden op 08‑02‑1822 te Schipluiden op 1-jarige leeftijd.
12.
Johannes‑Dirk Dirksz van der KOOIJ, geboren op 12‑05‑1823 te Schipluiden, overleden op 21‑07‑1823 te Schipluiden, 70 dagen oud.
13.
Sofia Dirksdr van der KOOIJ, geboren op 26‑11‑1825 te Schipluiden, overleden op 08‑01‑1826 te Schipluiden, 43 dagen oud.
14.
Abraham Dirksz van der KOOIJ, geboren op 23‑04‑1827 te Schipluiden, overleden op 06‑09‑1827 te Schipluiden, 136 dagen oud.

IX.151
Neeltje Simonse van der KOOIJ, geboren op 17‑08‑1783 te Maasland, overleden op 04‑04‑1861 te Maasland op 77-jarige leeftijd, dochter van Simon Sijmonsz van der KOOIJ (zie VIII.96) en Anna van BUUREN.
Ondertrouwd op 19‑04‑1805 te Maasland, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05‑05‑1805 te Maasland met Bastiaan Hendriksz KLAPWIJK, 19 jaar oud, gedoopt op 09‑10‑1785 te Maasland`, overleden 1851 te Maasland, zoon van Hendrik Klaasz KLAPWIJK, bouwman, en Pleuntje Bastiaanse den RAAD(t).
Uit dit huwelijk:
1.
Simon KLAPWIJK, geboren op 30‑07‑1810 te Maasland, gedoopt op 05‑08‑1810 te Maasland, overleden op 10‑10‑1859 te Charlois op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 20‑06‑1849 te Rotterdam met Bastiaantje van GENT.

IX.152
Jacob Johannesz van der KOOIJ, geboren op 22‑01‑1764 te St.Maartensregt, gedoopt op 12‑02‑1764 te St.Maartensregt(Schipluiden), overleden op 24‑01‑1835 te Schipluiden op 71-jarige leeftijd, zoon van Johannes Jacobs van der KOOIJ (zie VIII.103) en Crijna MAAN.
Ondertrouwd op 13‑04‑1787 te Maasland, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 06‑05‑1787 te Maasland met Cornelia Philipsdr QUALM, 23 jaar oud (zie IX.98).
Uit dit huwelijk: 12 kinderen (zie onder IX.98).

IX.156
Maria Maartensdr van der KLEIJ, geboren op 01‑10‑1758 te Hof van Delft, overleden op 09‑01‑1845 te Maasland op 86-jarige leeftijd, dochter van Maarten Jansz van der KLEIJ (zie VIII.118) en Neeltje Abramsdr. van der SPEK.
Ondertrouwd op 03‑04‑1784 te Delft, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 18‑04‑1784 te Delft met Pleun Jacobsz POOT, 33 jaar oud (zie IX.82).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder IX.82).

IX.158
Dirk Jacobsz van der KOOIJ, watermolenaar, gedoopt op 23‑02‑1772 te Delft, overleden op 07‑06‑1847 te Vrijenban op 75-jarige leeftijd, zoon van Jacob Ariensz van der KOOIJ (zie VIII.120) en Elisabeth van NOORDT.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 27‑10‑1793 te Overschie met Geertje Cornelisdr VELLEKOOP, 22 jaar oud, gedoopt op 11‑11‑1770 te Overschie (getuige(n): Teuntje van Neef), overleden op 10‑02‑1822 te Hof van Delft op 51-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Cornelisse VELLEKOOP en Maartje Pieterse van't SLOT.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 22‑09‑1822 te Vrijenban met Cornelia HOGERVORST, 41 jaar oud, gedoopt op 11‑05‑1781 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 17‑04‑1859 te Vrijenban op 77-jarige leeftijd (weduwe van Gabriël de Ridder).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jaapje Dirksdr van der KOOIJ, geboren op 22‑10‑1794 te Hof van Delft, overleden voor 1797 te Hof van delft.
4.
Maartje Dirksdr van der KOOIJ, geboren op 01‑03‑1799 te Hof van Delft, gedoopt op 03‑03‑1799 te Delft (getuige(n): Maartje Kijkuit), overleden op 03‑09‑1867 te Hof van Delft op 68-jarige leeftijd. Maartje had dochter van onbekende man.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 25‑11‑1830 te Hof van Delft met Pieter van den BOS, 33 jaar oud, geboren op 08‑06‑1797 te Delft, gedoopt op 11‑06‑1797 te Delft (getuige(n): Ariaantje van Nierop), overleden op 16‑01‑1858 te Pijnacker op 60-jarige leeftijd, zoon van Huig van den BOS en Cornelia van LEEUWEN.
5.
Elisabeth Dirksdr van der KOOIJ, geboren op 14‑08‑1800 te Hof van Delft, overleden op 24‑10‑1864 te Hof van Delft op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21‑02‑1822 te Hof van Delft met Jan FOOL, 29 jaar oud, geboren op 21‑02‑1793 te Maassluis.
7.
Jannetje Dirksdr van der KOOIJ, geboren op 20‑08‑1806 te Vrijenban, overleden op 26‑03‑1845 te Kralingen op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26‑05‑1831 te Hof van Delft met Adrianus van VEEN, 32 jaar oud, geboren op 10‑08‑1798 te Delft, gedoopt op 12‑08‑1798 te Delft (getuige(n): Adriana van Veen), zoon van Abraham van VEEN en Pieteronella van der HELM.

IX.167
Klaasje Pietersdr van der KOOIJ, geboren op 03‑10‑1786 te Hof van Delft, overleden op 26‑01‑1840 te Pijnacker op 53-jarige leeftijd, dochter van Pieter Ariensz van der KOOIJ (zie VIII.135) en Jaapje Gerritsdr van SCHIE.
Ondertrouwd op 09‑08‑1810 te Pijnacker met Matthijs Nicolaasz OLIEMAN, 18 jaar oud, veenman, geboren op 05‑11‑1791 te Pijnacker, overleden op 07‑03‑1877 te Pijnacker op 85-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas (Claas) OLIEMAN en Catharina (Caatje) SLOOTWEG. {Hij is later gehuwd op 64-jarige leeftijd op 14‑11‑1855 te Akkersdijk en Vrouwenregt met Antonia GOUWENTAK, 22 jaar oud, geboren op 19‑04‑1833 te Pijnacker, moeder is weduwe, kind erkend bij huwelijk van moeder met Willem Gouwetak op 12.5.1833(Volgens akte is natuurlijke vader Jan Olieman).}
Uit dit huwelijk:

IX.171
Gerrit Pietersz van der KOOIJ, landbouwer en visser, geboren op 23‑10‑1794 te Hof van Delft, gedoopt op 02‑11‑1794 te Delft, overleden op 18‑09‑1853 te Pijnacker op 58-jarige leeftijd, zoon van Pieter Ariensz van der KOOIJ (zie VIII.135) en Jaapje Gerritsdr van SCHIE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10‑10‑1819 te Berkel met Susanna (Anna) NEELEMAN, 20 jaar oud, geboren op 14‑01‑1799 te Berkel, overleden op 11‑12‑1857 te Pijnacker op 58-jarige leeftijd, dochter van Pieter Cornelisz NEELEMAN, watermolenaar,op de bovenmolen v.d west polder te Berkel, en Antje Bastiaansdr UITHOL.
Uit dit huwelijk:
1.
Jaapje Gerritsdr van der KOOIJ, geboren op 09‑02‑1820 te Berkel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28‑11‑1846 te Pijnacker met Leendert WEERHEIM, 27 jaar oud, geboren op 17‑01‑1819 te Pijnacker, zoon van Philippus WEERHEIM en Elizabeth (Elsje) Cornelisze KEYZER.
3.
Anna Gerritsdr van der KOOIJ, geboren op 29‑09‑1826, overleden op 15‑10‑1839 op 13-jarige leeftijd.
5.
Klazina Gerritsdr van der KOOIJ, geboren op 22‑01‑1830 te Pijnacker, overleden op 23‑03‑1871 te Pijnacker op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04‑05‑1850 te Pijnacker met Cornelis (timmerman) de GRAAF, 25 jaar oud, geboren op 19‑09‑1824 te Berkel Rodenrijs.
8.
Suzanne Gerritsdr van der KOOIJ, geboren op 08‑12‑1838.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 18‑10‑1856 te Pijnacker met Johannes Wilhelm BAADE, 24 jaar oud, bouwman, geboren op 13‑03‑1832 te Pijnacker, zoon van Johan Court Heinrich BAADE en Maria Elisabeth HEINA.

X.4
Dirk Jacobusz van der KOOIJ, gedoopt (R.K.) op 06‑05‑1783 te 's-Gravenhage, overleden op 18‑04‑1845 te Rijswijk op 61-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Dirksz van der KOOIJ (zie IX.6) en Geertruij van der AA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03‑05‑1812 te Rijswijk met Maria de BRUIN, 26 jaar oud, gedoopt (R.K.) op 13‑06‑1785 te Kethel, overleden op 06‑12‑1860 te Rijswijk op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertruida van der KOOIJ, geboren op 14‑02‑1813 te Rijswijk.
Gehuwd met Antony LEIJDEKKERS.
3.
Petronella van der KOOIJ, geboren op 04‑02‑1816 te Rijswijk.
Gehuwd met Martinus Pieter FELIX.
4.

X.6
Joannes Jacobusz van der KOOIJ, gedoopt (R.K.) op 28‑02‑1785 te Rijswijk, overleden op 21‑07‑1866 te Rijswijk op 81-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Dirksz van der KOOIJ (zie IX.6) en Geertruij van der AA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10‑09‑1809 te Rijswijk met Johanna HOOGENDOORN, 22 jaar oud, geboren op 11‑09‑1786 te Vlaardingen, overleden op 06‑01‑1873 te Monster op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Theodorus van der KOOIJ, geboren op 18‑11‑1811 te Rijswijk, overleden op 18‑11‑1811 te Rijswijk, 0 dagen oud.
3.
Aplonia van der KOOIJ, geboren op 25‑06‑1815 te Rijswijk, overleden op 30‑10‑1888 te Rijswijk op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd met Simon RADEMAKERS.
4.
Dirk van der KOOIJ, geboren op 16‑07‑1818 te Rijswijk, overleden op 29‑09‑1818 te Rijswijk, 75 dagen oud.
5.
Lena van der KOOIJ, geboren op 22‑05‑1820 te Rijswijk.

X.20
Albertus van der KOOIJ, zeeman/sjouwerman/arbeider, gedoopt (R.K.) op 04‑08‑1796 te Maassluis, overleden op 29‑05‑1859 om 01:00 uur te Nieuwenhoorn op 62-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) Pietersz van der KOOIJ (zie IX.20) en Joanna (Jannetje) BERLIJN.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 06‑05‑1830 te Oudenhoorn met Anna Barbara LUCAS, geboren ca.1801, dochter van Joanna Jochem LUCAS en Maria Geertrui MULDERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Jochem van der KOOIJ, geboren op 11‑11‑1835 om 10:00 uur te Brielle.
2.
Maria Geertrui Gijsberta van der KOOIJ, geboren ca. 1836.
Gehuwd op 27‑08‑1863 te Brielle met Franciscus van der LINDEN, geboren ca.1841, zoon van Martinus van der LINDEN en Maria Wilhelmina LUSTER.
3.
Willebrordus van der KOOIJ, geboren op 04‑06‑1837 om 18:30 uur te Nieuw Helvoet, overleden op 19‑07‑1848 om 07:30 uur te Nieuw Helvoet op 11-jarige leeftijd.
4.
Albertus van der KOOIJ, geboren op 13‑05‑1839 om 07:00 uur te Nieuw Helvoet, overleden op 31‑10‑1846 om 08:30 uur te Nieuw Helvoet op 7-jarige leeftijd.
5.
Anna van der KOOIJ, geboren op 08‑03‑1843 om 17:00 uur te Nieuw Helvoet, tweede van tweeling, overleden op 28‑07‑1843 om 21:00 uur te Nieuw Helvoet, 142 dagen oud.
6.
Jurina van der KOOIJ, geboren op 08‑03‑1843 om 16:30 uur te Nieuw Helvoet, 1e van tweeling, overleden op 30‑05‑1843 om 07:00 uur te Nieuw Helvoet, 83 dagen oud.

X.25
Johannis Petrus van der KOOIJ, gezagvoerder, gedoopt (R.K.) op 14‑09‑1819 te Maassluis, overleden op 10‑06‑1867 te op de Atlantische Oceaan op 47-jarige leeftijd. Uittreksel uit het scheepsjournaal van de NL schoener "Anna Maria" op reis van Buenos Aires naar huis
"Maandag den 10 juni,'s-morgens om 04:00 kwam de gezagvoerder van het schip om , doordien dat hij de gantse thuisteis al ziek heeft gewwest en ook geen versterking van eetbare spijs aan boord hadden , ook niet geweten wat voor ziekte het heeft geweest.Want avonds was hij nog heel wel.11 Juni doordien dat wij bij geen haven kunnen komen om den kapitein te begraven moesten wij hem in zee begraven op 40gr 16 min .NB en 32 gr. 58 WL
, zoon van Johannes (Jan) Pietersz van der KOOIJ (zie IX.20) en Jorijntje Jansdr VINK.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01‑03‑1848 te Maassluis met Johanna Maria SCHUURMAN, 25 jaar oud, geboren op 02‑12‑1822 te Maassluis, overleden op 26‑01‑1885 te Maassluis op 62-jarige leeftijd, dochter van Adrianus SCHUURMAN en Wilhelmina Maria NOLET.
Uit dit huwelijk:
1.
johannes Wilhelmus van der KOOIJ, geboren op 21‑11‑1848 te Maassluis, overleden op 07‑04‑1849 te Maassluis, 137 dagen oud.
2.
Anna Maria van der KOOIJ, geboren op 23‑08‑1851 te Vlaardingen, overleden op 01‑09‑1934 te Maassluis op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 04‑02‑1886 te Maassluis met Franciscus Paules van der STAAIJ, 35 jaar oud, koperslager , loodgieter, geboren op 03‑05‑1850 te Maassluis, overleden op 19‑07‑1922 te Maassluis op 72-jarige leeftijd, zoon van Petrus Franciscus van der STAAIJ en Wilhelmina Jozina SMEELE.

X.27
Pieter van der KOOIJ, gedoopt (R.K.) op 14‑11‑1822 te Maassluis, overleden 1865, zoon van Johannes (Jan) Pietersz van der KOOIJ (zie IX.20) en Jorijntje Jansdr VINK.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15‑05‑1852 te Maasland met Maria de BRUIJN, 24 jaar oud, werkster, gedoopt op 22‑11‑1827 te Kethel en Spaland, overleden op 15‑04‑1901 te Maassluis op 73-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas de BRUIJN en Cornelia MEIJNDERSE.
Uit dit huwelijk:
1.
Jorina Maria van der KOOIJ, geboren op 28‑02‑1853 te Maassluis, overleden op 30‑09‑1859 te Maassluis op 6-jarige leeftijd.
2.
Johannes Wilhelmus van der KOOIJ, geboren op 28‑02‑1853 te Maassluis.
3.
Cornelia van der KOOIJ, geboren op 01‑12‑1856 te Maassluis, overleden op 20‑05‑1927 te Hoek van Holland op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 02‑07‑1891 te Maassluis met Johannes VERHAGEN, geboren ca. 1849 te Made en Drimmelen, overleden op 23‑09‑1917 te Maasland.

X.29
Adrianus van der KOOIJ, kapitein ter koopvaardij, gedoopt (R.K.) op 21‑10‑1825 te Maassluis, overleden op 06‑12‑1876 te Op zee op 51-jarige leeftijd. Overleden aan de koorts, als kapitein van het nederlandse brikschip uit Amsterdam op 5 gr 23 min NB en 1 gr 48 min OL op reis van Afrika naar Marseille
Note: bij het huwelijk van zijn dochter Quirina Elisabeth in 1882 word verklaarddat hij 1876 naar Afrika is vertrokken en nimmer is teruggekeerd
klaarblijkkelijk is de BS ingebreke gebleven de echtgenote te informeren
toen de overlijdingsakte daar arriveerde
, zoon van Johannes (Jan) Pietersz van der KOOIJ (zie IX.20) en Jorijntje Jansdr VINK.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 07‑10‑1857 te Maassluis met Anna Elizabeth RADEMAKERS, 28 jaar oud, geboren op 26‑07‑1829 te Maassluis, overleden op 27‑11‑1894 te Maassluis op 65-jarige leeftijd, dochter van Adrianus RADEMAKERS, koopman , kleermaker , pakloper, en Anna Elizabeth WETZELS, dienstbode , slaapsteehoudster.
Uit dit huwelijk:
1.
Quirina Elisabeth van der KOOIJ, geboren op 21‑04‑1859 te Maassluis.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01‑06‑1882 te Maassluis met Kasper ODIJK, 26 jaar oud, kuiper, geboren op 05‑09‑1855 te Vlaardingen.
2.
Adriana Maria van der KOOIJ, geboren op 28‑06‑1861 te Maassluis, overleden op 05‑04‑1862 te Maassluis, 281 dagen oud.
3.
Adrianus Johannes van der KOOIJ, geboren op 29‑01‑1863 te Maassluis, overleden op 22‑04‑1863 te Veendam, 83 dagen oud.
4.
doodgeboren zoon van der KOOIJ, geboren op 03‑01‑1865 te Maasluis, overleden op 03‑01‑1865 te Maassluis, 0 dagen oud.
5.
Johannus Petrus van der KOOIJ, kantoorbediende, geboren op 13‑11‑1866 te Maassluis, overleden op 27‑01‑1890 te Maassluis op 23-jarige leeftijd.

X.33
Wilhelmus van der KOOIJ, timmermansknecht, gedoopt op 25‑09‑1795 te Rotterdam, overleden op 16‑06‑1847 te Rotterdam op 51-jarige leeftijd, zoon van Huibert Jacobsz van der KOOIJ (zie IX.24) en Catharina ROOYAKKERS.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17‑12‑1815 te Rotterdam met Elisabeth Johanna CAMMET, 31 jaar oud, gedoopt op 15‑10‑1784 te Rotterdam, overleden op 27‑12‑1855 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem van der KOOIJ, geboren ca.1816 te Rotterdam, overleden op 26‑03‑1816 te Rotterdam.
2.
Catharina Johanna Elizabeth van der KOOIJ, geboren op 30‑08‑1817 te Rotterdam.
4.
Hubertus van der KOOIJ, geboren op 25‑02‑1822 te Rotterdam, overleden op 30‑09‑1822 te Rotterdam, 217 dagen oud.
5.
Hubertus van der KOOIJ, geboren op 13‑09‑1823 te Rotterdam.

X.46
Johannes Wilhelmus van der KOOIJ, gedoopt op 20‑03‑1774 te Rotterdam, zoon van Job Abrahamsz van der KOOIJ (zie IX.33) en Johanna EGBERTS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03‑05‑1799 te Rotterdam met Hendrika van DAM.
Uit dit huwelijk:
1.
Job van der KOOIJ, geboren op 21‑03‑1802 te Rotterdam, overleden voor 1810 te Rotterdam.
2.
Anna van der KOOIJ, geboren op 29‑06‑1804 te Rotterdam, gedoopt (R.K.) op 29‑06‑1804 te Rotterdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02‑08‑1826 te Rotterdam met Dirk van KREVELEN, 23 jaar oud, geboren op 26‑05‑1803 te Rotterdam.
3.
Job van der KOOIJ, geboren op 27‑01‑1810 te Rotterdam.

X.48
Abraham van der KOOIJ, vleeschhouwer, gedoopt op 22‑04‑1779 te Rotterdam, overleden op 20‑11‑1853 te Delfshaven op 74-jarige leeftijd, zoon van Job Abrahamsz van der KOOIJ (zie IX.33) en Anna van LEEUWEN.
Gehuwd met Cornelia LIJBERTS.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Catrina Adriana van der KOOIJ, geboren ca.1807.
Gehuwd op 07‑10‑1829 te Rotterdam met ? VOET, Winkelknecht, geboren 1806.
3.
Aaltje Johanna van der KOOIJ, geboren 1811, overleden op 15‑12‑1892 te Rotterdam.
Gehuwd op 19‑09‑1832 te Rotterdam met Willem Johannes PALING.
4.
Philippus van der KOOIJ, geboren op 18‑12‑1813 te Rotterdam.
6.
Jacoba Hendrika van der KOOIJ, geboren op 18‑11‑1818 te Rotterdam, overleden op 13‑01‑1819, 56 dagen oud.

X.56
Cornelis Jansz van der KOOIJ, gedoopt op 19‑02‑1772 te Delfshaven, overleden op 05‑03‑1806 te Delfshaven op 34-jarige leeftijd, begraven op 10‑03‑1806 te Overschie, zoon van Jan Abrahamsz van der KOOIJ (zie IX.36) en Cornelia van der LEE.
Ondertrouwd op 25‑05‑1792 te Delfshaven met Adriana van DIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan van der KOOIJ (zie XI.64).
2.
Cornelia van der KOOIJ, geboren op 27‑10‑1793 te Delfshaven, gedoopt op 30‑10‑1793 te Delfshaven (getuige(n): Cornelia van der Lee).
3.
4.
Catriena Maria van der KOOIJ, geboren op 03‑11‑1796 te Delfshaven, gedoopt op 13‑11‑1796 te Delfshaven (getuige(n): Maria van der Kooij).
5.
Pieternella van der KOOIJ, geboren op 05‑06‑1799 te Delfshaven, gedoopt op 16‑06‑1799 te Delfshaven (getuige(n): Maria van der Kooij), overleden op 23‑06‑1880 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14‑06‑1826 te 's-Gravenhage met Hendrik MEIJWERT, 32 jaar oud, geboren op 18‑08‑1793 te 's-Gravenhage.
6.
Adriana Wilhelmina van der KOOIJ, gedoopt op 23‑06‑1802 te Delfshaven (getuige(n): Maria van der Kooij).

X.62
Philippus LUGTIGHEID, geboren op 29‑12‑1802 te Pijnacker, gedoopt op 09‑01‑1803 te Pijnacker (getuige(n): Neeltje Zonneveld), overleden op 26‑09‑1878 te Delft op 75-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Philipsz LUGTIGHEID (zie IX.48) en Elizabeth Maria van der LEE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14‑11‑1827 te Delft met Dirkje van den BERG, 24 jaar oud, geboren op 25‑01‑1803 te Delft, gedoopt op 30‑01‑1803 te Delft (getuige(n): Dirkje Pieterse Hart), overleden op 25‑05‑1883 te Delft op 80-jarige leeftijd, dochter van Pieter Arijse van den BERG en Ariaantje Arijse van REIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter LUGTIGHEID, geboren op 21‑11‑1832 te Delft, overleden op 08‑06‑1911 te Delft op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 29‑04‑1868 te Delft met Maria van der KOOIJ, 25 jaar oud, geboren op 22‑02‑1843 te Hof van Delft, overleden op 11‑09‑1931 te Delft op 88-jarige leeftijd, dochter van Pieter Paulusz van der KOOIJ (zie XI.301) en Johanna KLAPWIJK.

X.69
Cornelis Klaasz van der KOOIJ, zeeman, gedoopt op 19‑08‑1792 te Vlaardingen, overleden te Batavia(Nederlands Indïe), zoon van Klaas Cornelis van der KOOIJ (zie IX.58) en Maartje Jacobsdr van den BERG.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10‑06‑1818 te Vlaardingen met Cornelia WAARDENBURG, 20 jaar oud, geboren op 17‑02‑1798 te Vlaardingen, overleden op 10‑07‑1849 te Vlaardingen op 51-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia van der KOOIJ, geboren op 06‑08‑1819 te Vlaardingen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08‑06‑1842 te Vlaardingen met Laurens van NOORD.
2.
Maartje van der KOOIJ, geboren op 02‑08‑1821 te Vlaardingen.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 16‑05‑1849 te Vlaardingen met Kornelis BAKKER.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 23‑11‑1859 te Vlaardingen met Jacob van DORP.
3.
Jacoba van der KOOIJ, geboren op 16‑10‑1823 te Vlaardingen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18‑11‑1845 te Vlaardingen met Cornelis van ROSSEN.
4.
Johanna van der KOOIJ, geboren op 17‑05‑1826 te Vlaardingen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18‑12‑1850 te Vlaardingen met Joost SCHIPPERS.

X.75
Jaapje van't HOOG, geboren ca.1793 te De Lier, dochter van Cornelisz Huibertsz van't HOOG en Neeltje Pleunen van der KOOIJ (zie IX.74).
Gehuwd op 29‑05‑1813 te Maasland met Jan van HARMELEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan van HARMELEN (zie XI.83).

X.76
Arij Jacobsz DIJKSHOORN, geboren op 10‑02‑1773 te Maasland, gedoopt op 02‑10‑1773 te Maasland, overleden op 31‑12‑1811 te Maasland op 38-jarige leeftijd, zoon van Jacob Jacobsz DIJKSHOORN (zie IX.76) en Neeltje Philipsdr van der LELIJ.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01‑05‑1803 te Maasland met Jannetje Leendertsdr van DORP, 21 jaar oud, gedoopt op 02‑12‑1781 te Maasland, overleden op 20‑10‑1873 te Maasland op 91-jarige leeftijd, dochter van Leendert Jansz van DORP, arbeider/werkman, en Ariaantje Arijsdr van DORP. {Zij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05‑06‑1813 te Maasland met Machiel van BERKEL, 35 jaar oud, geboren op 22‑06‑1777 te Maasland, overleden op 27‑09‑1845 te Maasland op 68-jarige leeftijd, zoon van Arend Chiel van BERKEL en Jannetje Aries van der ENDE.}
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob DIJKSHOORN, geboren op 09‑01‑1804 te Maasland, gedoopt op 15‑01‑1804 te Maasland, overleden voor 1808.
2.
Leendert DIJKSHOORN, geboren op 08‑03‑1805 te Maasland, overleden op 17‑08‑1885 te Maasland op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11‑10‑1828 te Maasland met Stijntje de KIEWIT, 38 jaar oud, geboren op 09‑05‑1790 te Maasland, overleden op 06‑01‑1865 te Maasland op 74-jarige leeftijd. Stijntje weduwe van Jan Jans Keijzer, dochter van Jan de KIEWIT en Ariaantje van der VAART.
3.
Neeltje DIJKSHOORN, geboren op 20‑01‑1807 te Maasland, gedoopt op 25‑01‑1807 te Maasland, overleden voor 1810.
4.
Jacob DIJKSHOORN, geboren op 07‑12‑1808 te Maasland, overleden op 20‑05‑1849 te Maasland op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 02‑05‑1840 te Maasland met Neeltje KLEIJWEGT, 30 jaar oud, geboren op 13‑07‑1809 te Rotterdam, dochter van Arij Cornelisse KLEIJWEGT en Jannetje Dirkse KEIJZER.
5.
Neeltje DIJKSHOORN, geboren op 06‑07‑1810 te Maasland, gedoopt op 08‑07‑1810 te Maasland.
6.
Jaantje DIJKSHOORN, geboren op 10‑10‑1811 te Maasland, gedoopt op 13‑10‑1811 te Maasland, overleden op 17‑10‑1811 te Maasland, 7 dagen oud.

X.79
Pieter MAAN, geboren op 08‑11‑1789 te Vlaardingen, overleden op 25‑08‑1845 te Hof van Delft op 55-jarige leeftijd, zoon van Jacob Willemsz MAAN (zie IX.80) en Kaatje Ewoutsdr VALKENBURG.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29‑04‑1818 te Sint Maartensregt met Anna Jacobsdr van der KOOIJ, 30 jaar oud (zie X.138).
Uit dit huwelijk:
1.
Jacoba MAAN (zie XI.93).

X.81
Neeltje Pleuns POOT, gedoopt op 09‑04‑1787 te Schipluiden, dochter van Pleun Jacobsz POOT (zie IX.82) en Maria Maartensdr van der KLEIJ (zie IX.156).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25‑11‑1815 te Maasland met Jan Ariesz van NIEROP, 26 jaar oud, gedoopt op 08‑02‑1789 te Maasland.
Uit dit huwelijk:
1.
Pleun van NIEROP (zie XI.95).

X.85
Jannetje POOT, geboren op 15‑06‑1797 te Schipluiden, gedoopt op 09‑07‑1797 te Schipluiden, overleden op 05‑08‑1872 te Maasland op 75-jarige leeftijd, dochter van Pleun Jacobsz POOT (zie IX.82) en Maria Maartensdr van der KLEIJ (zie IX.156).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 17‑11‑1821 te Maasland met Pieter van WOERDEN, 24 jaar oud, geboren op 09‑03‑1797 te De Lier, overleden op 11‑06‑1826 te Maasland op 29-jarige leeftijd, zoon van IJsbrand van WOERDEN en Adriana de HOOG.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 28‑09‑1827 te Maasland met Pieter Simonsz van der KOOIJ, 29 jaar oud (zie X.101).
Uit het tweede huwelijk:
1.
Simon van der KOOIJ, geboren op 06‑03‑1828 te Maasland, overleden op 10‑04‑1829 te Maasland op 1-jarige leeftijd.
2.
Simon van der KOOIJ, geboren op 05‑08‑1829 te Maasland, overleden op 01‑07‑1836 te Maasland op 6-jarige leeftijd.
3.
4.
Neeltje van der KOOIJ, geboren op 16‑12‑1833 te Maasland, overleden op 27‑07‑1850 te Maasland op 16-jarige leeftijd.
5.
Siemon van der KOOIJ (zie XI.101).
6.
Pieter van der KOOIJ, geboren op 03‑04‑1838 te Maasland, overleden op 23‑08‑1840 te Maasland op 2-jarige leeftijd.
7.
Pieter van der KOOIJ (zie XI.104).
8.
9.
Pleuntje van der KOOIJ, geboren op 25‑02‑1846 te Maasland, overleden op 12‑04‑1846 te Maasland, 46 dagen oud.

X.86
Ridderus Simonsz van der KOOIJ, bouwmansknecht, geboren op 10‑03‑1784 te Vlaardinger Ambacht, gedoopt op 14‑03‑1784 te Vlaardingen, overleden op 13‑09‑1826 te Vlaardingen op 42-jarige leeftijd, zoon van Simon Ridderusz van der KOOIJ (zie IX.134) en Trijntje Jacobsdr POOT (zie IX.83).
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 02‑05‑1819 te Vlaardinger Ambacht met Dirkje DIJKSHOORN, 29 jaar oud, gedoopt op 21‑02‑1790 te Vlaardingen, overleden op 14‑02‑1878 te Vlaardingen op 87-jarige leeftijd, dochter van Maarten Willemsz DIJKSHOORN, bouwman, en Trijntje Jacobsdr POST.
Uit dit huwelijk:
1.
Simon van der KOOIJ, geboren op 27‑03‑1820 te Schipluiden, overleden op 29‑03‑1820 te Schipluiden, 2 dagen oud.
2.
Simon van der KOOIJ (zie XI.110).
3.
Maarten van der KOOIJ, geboren op 23‑07‑1825 te Vlaardingen, overleden op 01‑09‑1825 te Vlaardingen, 40 dagen oud.
4.
Reimpje van der KOOIJ, geboren op 19‑03‑1827 te Vlaardingen, overleden op 02‑08‑1829 te Vlaardingen op 2-jarige leeftijd.

X.89
Pleuntje Simonsdr van der KOOIJ, geboren op 14‑01‑1786 te Vlaardinger Ambacht, gedoopt op 15‑01‑1786 te Vlaardinger Ambacht (getuige(n): Pleuntje van der Kooij), overleden op 21‑11‑1863 te Vlaardinger Ambacht op 77-jarige leeftijd, dochter van Simon Ridderusz van der KOOIJ (zie IX.134) en Trijntje Jacobsdr POOT (zie IX.83).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13‑01‑1813 te Vlaardingen met Arij Maartensz DIJKSHOORN, 25 jaar oud, geboren op 14‑09‑1787, overleden op 29‑05‑1866 op 78-jarige leeftijd, zoon van Maarten Willemsz DIJKSHOORN, bouwman, en Trijntje Jacobsdr POST.
Uit dit huwelijk:
1.
Simon DIJKSHOORN, bouwman, geboren op 12‑03‑1815, overleden op 25‑10‑1859 te Vlaardingen op 44-jarige leeftijd, overleden aan cholera.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 20‑04‑1853 te Vlaardingen met Johanna LEEFLANG, 26 jaar oud, geboren op 06‑05‑1826 te Vlaardingen, overleden op 09‑11‑1896 te Vlaardingen op 70-jarige leeftijd, dochter van Arie LEEFLANG, bouwman, en Geertje Simonsdr van der KOOIJ (zie X.91). {Zij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 29‑04‑1863 te Vlaardingen met Leendert van der ENDE, 25 jaar oud, bouwman, geboren op 23‑12‑1837 te Maasland.}
2.
Ridder DIJKSHOORN (zie XI.115).

X.91
Geertje Simonsdr van der KOOIJ, geboren op 21‑02‑1788 te Vlaardinger Ambacht, gedoopt op 24‑02‑1788 te Vlaardinger Ambacht (getuige(n): Maria van der Kooij), overleden op 15‑05‑1882 te Vlaardingen op 94-jarige leeftijd, dochter van Simon Ridderusz van der KOOIJ (zie IX.134) en Trijntje Jacobsdr POOT (zie IX.83).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 01‑05‑1825 te Vlaardinger Ambacht met Arie LEEFLANG, 34 jaar oud, bouwman, geboren op 06‑03‑1791 te Vlaardingen, overleden op 21‑12‑1859 te Vlaardingen op 68-jarige leeftijd, zoon van Abraham LEEFLANG.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna LEEFLANG, geboren op 06‑05‑1826 te Vlaardingen, overleden op 09‑11‑1896 te Vlaardingen op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 20‑04‑1853 te Vlaardingen met Simon DIJKSHOORN, 38 jaar oud, bouwman, geboren op 12‑03‑1815, overleden op 25‑10‑1859 te Vlaardingen op 44-jarige leeftijd, overleden aan cholera, zoon van Arij Maartensz DIJKSHOORN en Pleuntje Simonsdr van der KOOIJ (zie X.89).
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 29‑04‑1863 te Vlaardingen met Leendert van der ENDE, 25 jaar oud, bouwman, geboren op 23‑12‑1837 te Maasland.

X.93
Jacob Simonsz van der KOOIJ, arbeider, gedoopt op 31‑10‑1790 te Vlaardinger Ambacht (getuige(n): Maartje Poot), overleden op 28‑09‑1831 te Vlaardingen op 40-jarige leeftijd, zoon van Simon Ridderusz van der KOOIJ (zie IX.134) en Trijntje Jacobsdr POOT (zie IX.83).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 02‑05‑1819 te Vlaardinger Ambacht met Antje LEEFLANG, 26 jaar oud, geboren op 03‑03‑1793 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 26‑09‑1870 te Vlaardingen op 77-jarige leeftijd, dochter van Abraham LEEFLANG.
Uit dit huwelijk:
1.
Trijntje van der KOOIJ, geboren op 09‑07‑1820 te Voorburg, overleden op 24‑09‑1840 te Maassluis op 20-jarige leeftijd.
2.
Abraham van der KOOIJ (zie XI.120).
3.
Simon van der KOOIJ (zie XI.123).
4.
Arij van der KOOIJ (zie XI.126).
5.
Jannetje van der KOOIJ, geboren op 18‑11‑1826 te Overschie.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24‑11‑1852 met Jacob FERREE, zeeman.
6.
Pleuntje van der KOOIJ, geboren op 09‑03‑1831 te Vlaardingen.

X.96
Jacobus Simonsz van der KOOIJ, bouwman in Zuidbuurt te Maasland, geboren op 17‑10‑1793 te Vlaardinger Ambacht, gedoopt op 20‑10‑1793 te Vlaardinger Ambacht (getuige(n): Arendje Poot), overleden op 19‑12‑1872 te Maassluis op 79-jarige leeftijd, zoon van Simon Ridderusz van der KOOIJ (zie IX.134) en Trijntje Jacobsdr POOT (zie IX.83).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 03‑05‑1828 te Maasland met Maartje van der SPEK, 40 jaar oud, geboren op 18‑02‑1788 te Maasland, overleden op 05‑04‑1851 te Maasland op 63-jarige leeftijd, dochter van Jacob Ariensz van der SPEK en Magteldje Willemsdr van der MAREL. {Zij was eerder gehuwd est.1813 met Hendrik van der ENDE, overleden voor 1828.}
Uit dit huwelijk:
1.
Simon van der KOOIJ (zie XI.131).

X.98
Simon Simonsz van der KOOIJ, bouwman, geboren op 14‑01‑1795 te Vlaardinger Ambacht, gedoopt op 18‑01‑1795 te Vlaardinger Ambacht (getuige(n): Adriaantje van den Berg), overleden op 01‑12‑1844 te Maassluis op 49-jarige leeftijd, zoon van Simon Ridderusz van der KOOIJ (zie IX.134) en Trijntje Jacobsdr POOT (zie IX.83).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 13‑05‑1835 te Vlaardinger Ambacht met Cornelia POOT, 26 jaar oud, geboren op 26‑08‑1808 te Schipluiden, dochter van Simon Dirksz POOT, arbeider, en Antje Cornelisdr van der MAREL.
Uit dit huwelijk:
1.
Trijntje van der KOOIJ, geboren op 13‑06‑1835 te Vlaardingen, overleden op 08‑04‑1841 te Maassluis op 5-jarige leeftijd.
2.
Simon van der KOOIJ (zie XI.134).
3.
Anna van der KOOIJ, geboren op 30‑01‑1839 te Maassluis.
4.
Simon van der KOOIJ, sjouwer, geboren op 25‑05‑1840 te Maassluis, overleden op 13‑04‑1877 te Rotterdam op 36-jarige leeftijd, ongehuwd overleden.
5.
Catharina van der KOOIJ, geboren op 24‑09‑1841 te Maassluis, overleden op 25‑04‑1842 te Maassluis, 213 dagen oud.
6.
Catharina van der KOOIJ, geboren op 20‑05‑1843 te Maassluis, overleden op 07‑01‑1844 te Maassluis, 232 dagen oud.
7.
Catharina van der KOOIJ, geboren op 29‑10‑1844 te Maassluis, overleden op 13‑12‑1844 te Maassluis, 45 dagen oud.

X.100
Arie Simonsz van der KOOIJ, bouwman, geboren op 02‑09‑1796 te Vlaardinger Ambacht, gedoopt op 11‑09‑1796 te Vlaardinger Ambacht (getuige(n): Neeltje van der Kooij), overleden op 11‑12‑1877 te Vlaardinger Ambacht op 81-jarige leeftijd, zoon van Simon Ridderusz van der KOOIJ (zie IX.134) en Trijntje Jacobsdr POOT (zie IX.83).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14‑05‑1823 te Vlaardinger Ambacht met Neeltje MOERMAN, 25 jaar oud (zie X.105). {Zij was eerder gehuwd op 19-jarige leeftijd op 25‑06‑1817 te Vlaardingen met Jacob STIGTER, 25 jaar oud, bouwman, gedoopt op 19‑11‑1791 te Vlaardingen, overleden op 14‑01‑1822 te Vlaardinger Ambacht op 30-jarige leeftijd.}
Uit dit huwelijk:
1.
Trijntje van der KOOIJ, geboren op 24‑12‑1823 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 27‑01‑1831 te Vlaardingen op 7-jarige leeftijd.
2.
Jacob van der KOOIJ, geboren op 10‑02‑1825 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 12‑12‑1830 te Vlaardingen op 5-jarige leeftijd.
3.
Dirkje van der KOOIJ (zie XI.144).
4.
Simon van der KOOIJ, geboren op 07‑11‑1829 te Vlaardinger Ambacht.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 10‑05‑1872 te Overschie met Maria HOOGERBRUGGE, 47 jaar oud, geboren op 31‑12‑1824 te Overschie, overleden op 06‑02‑1900 te Overschie op 75-jarige leeftijd.
5.
Jacob van der KOOIJ (zie XI.147).
6.
Arie van der KOOIJ (zie XI.149).
7.
8.
9.
10.
Neeltje van der KOOIJ (zie XI.159).

X.101
Pieter Simonsz van der KOOIJ, bouwman in de Kortebuurt te Maasland, geboren op 10‑06‑1798 te Vlaardinger Ambacht, gedoopt op 17‑06‑1798 te Vlaardinger Ambacht (getuige(n): Arendje Poot), overleden op 21‑07‑1859 te Maasland op 61-jarige leeftijd, zoon van Simon Ridderusz van der KOOIJ (zie IX.134) en Trijntje Jacobsdr POOT (zie IX.83).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28‑09‑1827 te Maasland met Jannetje POOT, 30 jaar oud (zie X.85). {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17‑11‑1821 te Maasland met Pieter van WOERDEN, 24 jaar oud, geboren op 09‑03‑1797 te De Lier, overleden op 11‑06‑1826 te Maasland op 29-jarige leeftijd, zoon van IJsbrand van WOERDEN en Adriana de HOOG.}
Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder X.85).

X.105
Neeltje MOERMAN, geboren op 16‑11‑1797 te Vlaardingen, overleden op 10‑12‑1844 te Vlaardinger Ambacht op 47-jarige leeftijd (Neeltje is een nicht van Arie en weduwe van Jacob Stigter), dochter van Cornelis Willemsz MOERMAN en Dirkje Jacobsdr POOT (zie IX.85).
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 25‑06‑1817 te Vlaardingen met Jacob STIGTER, 25 jaar oud, bouwman, gedoopt op 19‑11‑1791 te Vlaardingen, overleden op 14‑01‑1822 te Vlaardinger Ambacht op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 14‑05‑1823 te Vlaardinger Ambacht met Arie Simonsz van der KOOIJ, 26 jaar oud (zie X.100).
Uit het tweede huwelijk: 10 kinderen (zie onder X.100).

X.106
Arij Dirksz van der KOOIJ, gedoopt op 12‑12‑1780 te Delft, overleden op 07‑02‑1847 te Schiebroek op 66-jarige leeftijd, zoon van Dirk Ariensz van der KOOIJ (zie VIII.132) en Meinsje Pietersdr van der KOOIJ (zie IX.86).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20‑10‑1803 te Kethel en Spaland met Neeltje de VORMER, 22 jaar oud, gedoopt op 06‑04‑1781 te Overschie.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacoba Ariensdr van der KOOIJ, geboren ca.1803, overleden op 02‑10‑1853 te Rotterdam.
Gehuwd op 07‑05‑1834 te Rotterdam met Joris LOOS, 25 jaar oud, geboren op 20‑08‑1808 te Rotterdam, overleden op 21‑12‑1863 te Rotterdam op 55-jarige leeftijd.
2.
Rosures Ariensdr van der KOOIJ, geboren ca.1804 te Rotterdam, overleden 1810 te Rotterdam.
4.
Pieter Ariensz van der KOOIJ, geboren ca.1808 te Rotterdam, overleden op 12‑11‑1848 te Rotterdam.
Gehuwd op 04‑05‑1836 te Rotterdam met Johanna Elizabeth MES, 37 jaar oud, geboren op 20‑10‑1798 te Rotterdam, naam ook geschreven als Mas.
5.
Rosures Ariensdr van der KOOIJ, geboren op 02‑02‑1810 te Rotterdam, overleden voor 1811.
6.
Rosures Ariensdr van der KOOIJ, geboren op 20‑05‑1811.

X.108
Pieter Dirksz van der KOOIJ, bouwman aan de Oude Overslag onder Vrijenban, gedoopt op 11‑01‑1782 te Delft, overleden op 04‑05‑1859 te Vrijenban op 77-jarige leeftijd, zoon van Dirk Ariensz van der KOOIJ (zie VIII.132) en Meinsje Pietersdr van der KOOIJ (zie IX.86).
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 30‑04‑1823 te Vrijenban met Jaapje Dirksdr van der KOOIJ, 25 jaar oud (zie X.227).
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk Pietersz. van der KOOIJ, geboren op 23‑02‑1824 te Vrijenban, overleden op 18‑12‑1896 te Vrijenban op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15‑04‑1854 te Overschie met Pleuntje BRAAT, 34 jaar oud, geboren op 25‑01‑1820 te Overschie, overleden op 06‑02‑1912 te Vrijenban op 92-jarige leeftijd, dochter van Maarte Klaasse BRAAT en Jannetje Pleune de RAADT.
3.
Pleun van der KOOIJ (zie XI.172).

X.109
Jacob Dirksz van der KOOIJ, bouwman te Vrijenban, gedoopt op 22‑07‑1783 te Delft, overleden op 07‑10‑1837 te Vrijenban op 54-jarige leeftijd, zoon van Dirk Ariensz van der KOOIJ (zie VIII.132) en Meinsje Pietersdr van der KOOIJ (zie IX.86).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 01‑12‑1819 te Delft met Elisabeth (Lijdia) van VEEN, 25 jaar oud, geboren op 23‑12‑1793 te Delft, gedoopt op 26‑12‑1793 te Delft (getuige(n): Lijdiea van Veen), overleden op 16‑04‑1863 te Delft op 69-jarige leeftijd, dochter van Abraham van VEEN en Pieteronella van der HELM. {Zij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 12‑06‑1839 te Abtsregt met Albertus (Aalbert) van't WOUT, 50 jaar oud, geboren op 10‑09‑1788 te Overschie, gedoopt (geref.) op 14‑09‑1788 te Overschie (getuige(n): Neeltje Verhoogsted), overleden op 26‑12‑1843 te Akkersdijk en Vrouwenrecht op 55-jarige leeftijd, zoon van Arij van't WOUT en Jakomijntje (van) DIJKSHOORN.}
Uit dit huwelijk:
1.
Meinsje van der KOOIJ, geboren op 29‑01‑1820 te Abtsregt, overleden op 28‑04‑1838 te Abtsregt op 18-jarige leeftijd.
2.
Dirk van der KOOIJ, bouwman onder Kethel, geboren op 26‑08‑1821 te Vrijenban, overleden op 01‑03‑1898 te Vrijenban op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29‑04‑1846 te Vrijenban met Adriana van der SPEK, 24 jaar oud, geboren op 24‑03‑1822 te Vlaarding Ambacht, overleden op 10‑01‑1912 te Vrijenban op 89-jarige leeftijd.
3.
Abraham van der KOOIJ (zie XI.177).
4.
Petronella van der KOOIJ, geboren op 04‑05‑1825 te Vrijenban, ongehuwd, overleden op 22‑01‑1877 te Delft op 51-jarige leeftijd.
5.
Johanna van der KOOIJ, geboren op 24‑03‑1827 te Vrijenban.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 02‑05‑1852 te Overschie met Pieter HOREWECH, 23 jaar oud, geboren op 24‑07‑1828 te Overschie.
6.
Jacoba van der KOOIJ, geboren op 22‑11‑1830 te Vrijenban, overleden op 19‑03‑1835 te Abtsregt op 4-jarige leeftijd.
7.
Jacoba van der KOOIJ, geboren op 27‑04‑1835 te Abtsregt, ongehuwd, overleden op 27‑02‑1911 te Delft op 75-jarige leeftijd.

X.117
Pieter Jacobsz van der KOOIJ, sjouwer, gedoopt op 13‑01‑1791 te Delft, overleden op 23‑05‑1861 te Rotterdam op 70-jarige leeftijd, zoon van Jacob Pietersz van der KOOIJ (zie IX.91) en Aagje van der BRUIJGE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08‑11‑1815 te Maasland met Pietertje BREE, 25 jaar oud, gedoopt op 21‑03‑1790 te Maasland, overleden op 28‑09‑1859 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd, dochter van Pieter Elbertse BREE en Meinsje van der GAAG.
Uit dit huwelijk:
1.
Aagje van der KOOIJ, geboren op 01‑02‑1816 te Maasland, overleden op 31‑05‑1816 te Rotterdam, 120 dagen oud.
2.
Mijntje van der KOOIJ, geboren op 11‑05‑1818 te Rotterdam, overleden op 01‑08‑1843 te Rotterdam op 25-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20‑11‑1840 te Rotterdam met Hubertus KOK, kleermaker. {Hij is later gehuwd op 16‑10‑1844 te Hillegersberg met Aagtje van der KOOIJ, 20 jaar oud, geboren op 26‑04‑1824 te Rotterdam, overleden op 03‑12‑1860 te Rotterdam op 36-jarige leeftijd, dochter van Pieter Jacobsz van der KOOIJ (zie X.117) en Pietertje BREE.}
3.
Jacob van der KOOIJ (zie XI.187).
4.
Aagtje van der KOOIJ, geboren op 26‑04‑1824 te Rotterdam, overleden op 03‑12‑1860 te Rotterdam op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16‑10‑1844 te Hillegersberg met Hubertus KOK, kleermaker. {Hij was eerder gehuwd op 20‑11‑1840 te Rotterdam met Mijntje van der KOOIJ, 22 jaar oud, geboren op 11‑05‑1818 te Rotterdam, overleden op 01‑08‑1843 te Rotterdam op 25-jarige leeftijd, dochter van Pieter Jacobsz van der KOOIJ (zie X.117) en Pietertje BREE.}
5.
Pieter van der KOOIJ (zie XI.190).
6.
Willem van der KOOIJ, geboren op 29‑09‑1829 te Rotterdam, overleden op 29‑04‑1830 te Rotterdam, 212 dagen oud.
7.
Willem van der KOOIJ (zie XI.193).
8.
Willem van der KOOIJ, geboren op 20‑05‑1836 te Rotterdam, overleden op 16‑12‑1836 te Rotterdam, 210 dagen oud.

X.120
Cornelis Jacobsz van der KOOIJ, trekjager, geboren op 21‑05‑1793, gedoopt op 26‑05‑1793 te Delft, zoon van Jacob Pietersz van der KOOIJ (zie IX.91) en Aagje van der BRUIJGE.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 14‑06‑1815 te Rotterdam met Maria Magdalena LOUWERS, 25 jaar oud, geboren op 12‑08‑1789 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem van der KOOIJ, geboren op 30‑10‑1815 te Rotterdam.
2.
Jacob van der KOOIJ, geboren ca.1817 te Rotterdam, overleden op 31‑12‑1817 te Rotterdam.
3.
Aagje van der KOOIJ, geboren op 16‑06‑1821 te Rotterdam, overleden op 26‑02‑1823 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
4.
Batje van der KOOIJ, geboren op 02‑01‑1823 te Rotterdam, overleden op 31‑12‑1829 te Rotterdam op 6-jarige leeftijd.
5.
Jan Nicaspar van der KOOIJ, geboren op 27‑10‑1827 te Rotterdam, overleden op 02‑12‑1827 te Rotterdam, 36 dagen oud.
6.
Goverdina van der KOOIJ, geboren op 30‑06‑1829 te Rotterdam, overleden op 09‑07‑1830 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.

X.126
Clasina Simonsdr QUALM, geboren op 29‑01‑1791 te Kethel, gedoopt op 06‑02‑1791 te Kethel, overleden op 30‑04‑1877 te Hof van Delft op 86-jarige leeftijd, dochter van Simon Philipsz QUALM (zie IX.95) en Meijnsje Pietersdr 't HART.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19‑04‑1817 te Rozenburg (getuige(n): Klaas Barendregt 25j bouwman en zwager v.d. bruid & Reyer van der Vlugt 29j timmerman & Joost Scheer 37j smit & Korstiaan Barendregt 60 j) met Arij Jacobsz van der KOOIJ, 26 jaar oud (zie X.133).
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje van der KOOIJ, geboren op 07‑07‑1817 te Rozenburg.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17‑05‑1840 te Hof van Delft met Arie OSKAM, 25 jaar oud, geboren op 13‑07‑1814 te Berg Ambacht.
2.
Mensje van der KOOIJ, geboren op 24‑04‑1819 te 't Woud.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25‑08‑1847 te Hof van Delft met IJsbrand van WOERDEN, geboren ca.1821 te Maasland, overleden op 19‑10‑1890 te Vrijenban.
3.
Jacob van der KOOIJ, geboren op 08‑03‑1821 te 't Woud, overleden op 22‑10‑1822 te 't Woud op 1-jarige leeftijd.
4.
Antje van der KOOIJ, geboren op 24‑07‑1828 te 't Woud.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04‑05‑1860 te Hof van Delft met Simon RODENBURG, geboren ca.1826 te Overschie.

X.128
Adriaentje Simonsdr QUALM, geboren op 22‑11‑1797 te Rozenburg, gedoopt op 26‑11‑1797 te Rozenburg, overleden op 07‑11‑1852 te Delft op 54-jarige leeftijd, dochter van Simon Philipsz QUALM (zie IX.95) en Meijnsje Pietersdr 't HART.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19‑04‑1823 te Rozenburg met Arend Jansz van den BERG, 23 jaar oud, geboren op 31‑10‑1799 te 't Woudt, gedoopt op 03‑11‑1799 te 't Woudr (getuige(n): Neeltje van der Kleij), overleden op 08‑06‑1870 te Delft op 70-jarige leeftijd, zoon van Jan Arendse van den BERG en Neeltje Cornelisdr de HOOG.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje van den BERG (zie XI.209).
2.
Simon van den BERG (zie XI.210).
3.
Jan van den BERG (zie XI.211).
4.
Pieter van den BERG (zie XI.212).
5.
Meinsje van den BERG, geboren op 13‑07‑1828 te Vrijenban, overleden op 01‑08‑1828 te Vrijenban, 19 dagen oud.
6.
Arend van den BERG (zie XI.214).
7.
Meinsje van den BERG, geboren op 10‑09‑1831 te Vrijenban.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11‑05‑1859 te Delft met Cornelis MOLENAAR, 28 jaar oud, geboren op 05‑09‑1830 te Hof van Delft, zoon van Isaäc MOLENAAR en Pleuntje de HOOG.
8.
Johanna van den BERG, geboren op 05‑10‑1832 te Vrijenban, overleden op 05‑02‑1833 te Vrijenban, 123 dagen oud.
9.
Anna van den BERG (zie XI.218).
10.
Willem van den BERG (zie XI.219).
11.
Arij van den BERG, geboren op 09‑10‑1836 te Delft, overleden op 14‑12‑1836 te Delft, 66 dagen oud.
12.
Arij van den BERG, geboren op 24‑04‑1840 te Delft.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24‑04‑1868 te Schipluiden met Leentje van der KOOIJ, 23 jaar oud, geboren op 17‑08‑1844 te St.Maartensregt, overleden op 09‑10‑1916 te Hof van Delft op 72-jarige leeftijd, dochter van Simon Jacobsz van der KOOIJ (zie X.146) en Maartje POOT.

X.130
Anna Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 24‑11‑1786 te 't Woud, overleden op 14‑06‑1810 te Overschie op 23-jarige leeftijd, dochter van Jacob Gabrielsz van der KOOIJ (de Oude) (zie IX.104) en Neeltje Philipsdr QUALM (zie IX.97).
Ondertrouwd op 14‑04‑1808 te Delft, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01‑05‑1808 te Abtrecht, gehuwd voor de kerk op 01‑05‑1808 te 't Woudt, ondertrouw voor de kerk 15-04-1808 met Paulus Simonsz van den BERG, 31 jaar oud (zie IX.128). {Hij is later gehuwd na 1810 met Adriana RODENBURG, geboren op 02‑01‑1786 te Overschie, gedoopt (geref.) op 08‑01‑1786 te Overschie (getuige(n): Maria Rodenburg), overleden op 16‑02‑1870 te Vrijenban op 84-jarige leeftijd, dochter van Michiel RODENBURG en Clasina van der SMAN.}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder IX.128).

X.133
Arij Jacobsz van der KOOIJ, bouwman op 't Woud, bewoner van de Hofwoning, geboren op 28‑07‑1790 te 't Woud, overleden op 18‑09‑1869 te "t Woud op 79-jarige leeftijd, zoon van Jacob Gabrielsz van der KOOIJ (de Oude) (zie IX.104) en Neeltje Philipsdr QUALM (zie IX.97).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19‑04‑1817 te Rozenburg (getuige(n): Klaas Barendregt 25j bouwman en zwager v.d. bruid & Reyer van der Vlugt 29j timmerman & Joost Scheer 37j smit & Korstiaan Barendregt 60 j) met Clasina Simonsdr QUALM, 26 jaar oud (zie X.126).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder X.126).

X.134
Jacob Jacobsz van der KOOIJ, bouwman eerst op 't Woud , later te Maasland op de Leeuwenwoning, geboren op 29‑09‑1791 te 't Woud, overleden op 28‑02‑1859 op 67-jarige leeftijd, zoon van Jacob Gabrielsz van der KOOIJ (de Oude) (zie IX.104) en Neeltje Philipsdr QUALM (zie IX.97).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 08‑11‑1812 te 't Woud met Cornelia van der SPEK, 23 jaar oud, geboren op 10‑02‑1789 te Berkel, overleden op 27‑08‑1822 te Maasland op 33-jarige leeftijd, dochter van Jan Jacobse van der SPEK en Maria Cornelisdr de HOOG.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 06‑06‑1823 te Maasland met Jannetje 't HART, 23 jaar oud, geboren op 29‑07‑1799 te Naaldwijk, overleden op 25‑06‑1866 te Maasland op 66-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Willemsz 't HART, tuinder, en Johanna Pietersdr KUYVENHOVEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
2.
Neeltje van der KOOIJ, geboren op 25‑10‑1814 te 't Woudt.
3.
Maria van der KOOIJ (zie XI.230).
4.
Anna van der KOOIJ (zie XI.232).
5.
Cornelia van der KOOIJ, geboren op 28‑04‑1818 te Maasland.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 29‑04‑1853 te Maasland met Jacob ZONNEVELD, 35 jaar oud, pakhuisknecht, geboren op 18‑02‑1818 te Maasland, zoon van Cornelis ZONNEVELD en Maria van der EYCK.
6.
Hester van der KOOIJ, geboren op 01‑05‑1819 te Maasland, overleden op 08‑07‑1859 te Maasland op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03‑07‑1841 te Maasland met Maarten 't HART, 30 jaar oud, tuindersknecht, geboren op 22‑12‑1810 te Naaldwijk, overleden te Maasland, zoon van Hendrik Willemsz 't HART, tuinder, en Johanna Pietersdr KUYVENHOVEN.
7.
Johanna van der KOOIJ, geboren op 22‑06‑1820 te Maasland, overleden op 26‑03‑1878 te Maasland op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15‑05‑1847 te Maasland met Krijn LOK, 29 jaar oud, geboren op 31‑12‑1817 te De Lier, zoon van Flups(of Tulps) LOK en Leentje de ZEEUW.
8.
Maartje van der KOOIJ (zie XI.240).
Uit het tweede huwelijk:
9.
Jacob van der KOOIJ (zie XI.241).
10.
Johanna van der KOOIJ, geboren op 15‑12‑1824 te Maasland, overleden op 29‑10‑1883 te Maasland op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01‑05‑1847 te Maasland met Willem van der SPEK, 32 jaar oud, geboren op 11‑01‑1815 te Maasland, overleden op 13‑10‑1881 te Maasland op 66-jarige leeftijd, zoon van Jacob Izaksz van der SPEK en Jannetje SPRUIJT.
11.
Jannetje van der KOOIJ, geboren op 03‑02‑1827 te Maasland, overleden op 25‑06‑1885 te Maassluis op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29‑04‑1853 te Maasland met Johannes van der SPEK, 23 jaar oud, geboren op 10‑08‑1829 te Maasland, overleden op 07‑09‑1910 te Maassluis op 81-jarige leeftijd, zoon van Jacob Izaksz van der SPEK en Selia van den BERG.
12.
Mensje van der KOOIJ, geboren op 01‑10‑1828 te Maasland, overleden op 15‑08‑1829 te Maasland, 318 dagen oud.
13.

X.138
Anna Jacobsdr van der KOOIJ, gedoopt op 17‑02‑1788 te Schipluiden, overleden te Vlaardingen, dochter van Jacob Johannesz van der KOOIJ (zie IX.152) en Cornelia Philipsdr QUALM (zie IX.98).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29‑04‑1818 te Sint Maartensregt met Pieter MAAN, 28 jaar oud (zie X.79).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder X.79).

X.140
Johannes Jacobsz van der KOOIJ, kleermaker, geboren op 01‑08‑1790 te Schipluiden, overleden op 24‑11‑1862 te Overschie op 72-jarige leeftijd, zoon van Jacob Johannesz van der KOOIJ (zie IX.152) en Cornelia Philipsdr QUALM (zie IX.98).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06‑10‑1820 te Voorburg met Geertrui Ariensdr van der KOOIJ, 31 jaar oud (zie X.182).
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob van der KOOIJ (zie XI.249).
2.
Arie van der KOOIJ, geboren op 20‑06‑1823 te Hillegersberg.
3.
Adriana van der KOOIJ, geboren op 22‑07‑1824 te Hillegersberg, overleden op 05‑01‑1826 te Overschie op 1-jarige leeftijd.
4.
Adriana van der KOOIJ, geboren op 22‑08‑1826 te Overschie, overleden op 10‑02‑1890 te Overschie op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 25‑02‑1860 te Overschie met Cornelis van der LINDEN, smid.
5.
Arij van der KOOIJ (zie XI.255).

X.144
Philippus Jacobs van der KOOIJ, veehouder te Vlaardinger Ambact, gedoopt op 09‑10‑1795 te Sint Maartensregt, overleden op 06‑09‑1858 te Vlaardinger Ambacht op 62-jarige leeftijd, zoon van Jacob Johannesz van der KOOIJ (zie IX.152) en Cornelia Philipsdr QUALM (zie IX.98).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30‑04‑1820 te Hoog en Woud Hamasch met Martijntje van den BERG, 22 jaar oud, geboren op 03‑03‑1798 te 't Woudt, gedoopt op 04‑03‑1798 te 't Woudt (getuige(n): Anna van der Lee), overleden op 09‑01‑1881 te Vlaardingen op 82-jarige leeftijd, dochter van Jan Arendse van den BERG en Neeltje Cornelisdr de HOOG.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob van der KOOIJ, geboren op 07‑04‑1821 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 08‑04‑1821 te Vlaardinger Ambacht, 1 dag oud.
2.
Jacob van der KOOIJ (zie XI.258).
3.
Neeltje van der KOOIJ, geboren op 19‑04‑1823 te Vlaardinger Ambacht, ongehuwd overleden.
4.
Cornelia van der KOOIJ, geboren op 24‑03‑1824 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 28‑08‑1824 te Vlaardinger Ambacht, 157 dagen oud.
5.
Jan van der KOOIJ (zie XI.262).
6.
7.
Jacoba van der KOOIJ, geboren op 18‑08‑1828 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 16‑08‑1829 te Vlaardinger Ambacht, 363 dagen oud.
8.
Jacoba van der KOOIJ, geboren op 25‑09‑1829 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 22‑05‑1830 te Vlaardinger Ambacht, 239 dagen oud.
9.
Arend van der KOOIJ (zie XI.266).
10.
Jacoba van der KOOIJ, geboren op 21‑04‑1832 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 02‑05‑1832 te Vlaardinger Ambacht, 11 dagen oud.
11.
Anna van der KOOIJ (zie XI.269).

X.146
Simon Jacobsz van der KOOIJ, veehouder te Schipluiden, geboren op 26‑10‑1797 te Sint Maartensregt, overleden op 26‑11‑1869 te Schipluiden op 72-jarige leeftijd, zoon van Jacob Johannesz van der KOOIJ (zie IX.152) en Cornelia Philipsdr QUALM (zie IX.98).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 27‑04‑1832 te Kethel met Maartje POOT, 25 jaar oud, geboren op 20‑06‑1806 te Kethel, overleden op 22‑05‑1881 te Schipluiden op 74-jarige leeftijd, dochter van Jacob Ariensz POOT en Lena Dirksdr van den BOS(CH).
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob van der KOOIJ (zie XI.270).
2.
Cornelia van der KOOIJ, geboren op 06‑10‑1836 te St.Maartensregt.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 25‑04‑1873 te Schipluiden met Pieter van der EIJK, geboren ca.1836, zoon van Simon van der EIJK en Arendje ZONNEVELD.
3.
Jan van der KOOIJ, geboren op 26‑08‑1837 te St.Maartensregt.
4.
Leentje van der KOOIJ, geboren op 17‑08‑1844 te St.Maartensregt, overleden op 09‑10‑1916 te Hof van Delft op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24‑04‑1868 te Schipluiden met Arij van den BERG, 28 jaar oud, geboren op 24‑04‑1840 te Delft, zoon van Arend Jansz van den BERG en Adriaentje Simonsdr QUALM (zie X.128).
5.
Jacoba van der KOOIJ, geboren op 05‑12‑1845 te St.Maartensregt.
6.
Pieter van der KOOIJ (zie XI.277).
7.
Simon van der KOOIJ (zie XI.278).
8.
Jacob van der KOOIJ (zie XI.279).

X.149
Cornelis Jacobs van der KOOIJ, bouwman aan de Oostgaag te Maasland, geboren op 28‑01‑1800 te Sint Maartensregt, overleden op 16‑01‑1860 te Maasland op 59-jarige leeftijd, zoon van Jacob Johannesz van der KOOIJ (zie IX.152) en Cornelia Philipsdr QUALM (zie IX.98).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03‑01‑1828 te Vlaardinger Ambacht met Mensje van der ENDE, 26 jaar oud, geboren op 30‑04‑1801 te Vlaardingen, gedoopt op 06‑04‑1801 te Vlaardingen, overleden op 09‑02‑1861 te Maasland op 59-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob van der KOOIJ (zie XI.281).
2.
Abraham van der KOOIJ (zie XI.283).
3.
Cornelia van der KOOIJ, geboren op 21‑04‑1831 te Maasland, overleden op 25‑11‑1834 te Maasland op 3-jarige leeftijd.
4.
Maartje van der KOOIJ (zie XI.286).
5.
6.
Jacoba van der KOOIJ, geboren op 21‑05‑1836 te Maasland, overleden 15?6?1837 te Maasland.
7.
Maria van der KOOIJ (zie XI.289).
8.
Johannes van der KOOIJ, geboren op 17‑06‑1840 te Maasland, overleden op 02‑09‑1860 te Maasland op 20-jarige leeftijd.

X.152
Crijna Jacobsdr van der KOOIJ, geboren op 13‑02‑1802 te Sint Maartensregt, dochter van Jacob Johannesz van der KOOIJ (zie IX.152) en Cornelia Philipsdr QUALM (zie IX.98).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08‑09‑1826 te Sint Maartensregt met Willem van den BERG, 22 jaar oud, bouwman, geboren op 13‑09‑1803 te 't Woud, gedoopt op 18‑09‑1803 te 't Woud, zoon van Jan Arendse van den BERG en Neeltje Cornelisdr de HOOG.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob van den BERG, geboren op 18‑07‑1830 te Overschie, overleden op 10‑09‑1915 te Overschie op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 18‑06‑1873 te Schiedam met Cornelia KOUWENHOVEN, 39 jaar oud, geboren op 05‑12‑1833 te Schiedam, dochter van Willem KOUWENHOVEN, korenmolenaar, en Neeltje Jacobsdr van der KOOIJ (zie X.154).

X.154
Neeltje Jacobsdr van der KOOIJ, geboren op 28‑05‑1805 te Sint Maartensregt, dochter van Jacob Johannesz van der KOOIJ (zie IX.152) en Cornelia Philipsdr QUALM (zie IX.98).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02‑09‑1831 te Vlaardinger Ambacht met Willem KOUWENHOVEN, 27 jaar oud, korenmolenaar, geboren op 24‑07‑1804 te Schipluiden, overleden op 29‑09‑1882 te Schiedam op 78-jarige leeftijd, zoon van Jacobus KOUWENHOVEN en Adriana de BLOOIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia KOUWENHOVEN, geboren op 05‑12‑1833 te Schiedam.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 18‑06‑1873 te Schiedam met Jacob van den BERG, 42 jaar oud, geboren op 18‑07‑1830 te Overschie, overleden op 10‑09‑1915 te Overschie op 85-jarige leeftijd, zoon van Willem van den BERG, bouwman, en Crijna Jacobsdr van der KOOIJ (zie X.152).

X.156
Anna Cornelisdr QUALM, geboren jul.1805 te Rozenburg, overleden op 15‑09‑1896 te Maasland, dochter van Cornelis Philipsz QUALM (zie IX.99) en Lena van TEIJLINGEN.
Gehuwd op 29‑04‑1825 te Maasland met Maarten VREUGDENHIL, 27 jaar oud, geboren op 16‑12‑1797 te Maasland, overleden op 07‑02‑1845 te Maasland op 47-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis VREUGDENHIL (zie XI.293).

X.157
Paulus Jacobsz van der KOOIJ, bouwman aan de z.w. zijde van de Schie onder Hof van Delft, gedoopt op 24‑05‑1781 te Delft, overleden op 21‑10‑1819 te Hof van Delft op 38-jarige leeftijd, zoon van Jacob Paulusz van der KOOIJ (zie VIII.84) en Elisabeth Gabrielsdr van der KOOIJ (zie IX.101).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 29‑06‑1806 te Overschie met Maria OUWELEEN, 25 jaar oud, gedoopt op 14‑02‑1781 te Overschie, overleden op 14‑09‑1838 te Hof van Delft op 57-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Elizabeth Paulusdr van der KOOIJ, gedoopt op 22‑09‑1808 te Overschie, overleden op 11‑02‑1855 te Akkersdijk en Vrouwenregt op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28‑04‑1831 te Hof van Delft met Dirk ROODENBURG, geboren ca.1800 te Akkersdijk, overleden op 06‑05‑1852 te Akkersdijk & Vrouwenregt, zoon van Jacob Cornelisz ROODENBURG en Adriana Dirkse van der EIJK.
2.
Corneliah Paulusdr van der KOOIJ, geboren op 06‑02‑1810 te Hof van Delft.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10‑12‑1834 te Overschie met Louwrens van MASTRIGT, 25 jaar oud, gedoopt op 22‑01‑1809 te Charlois, overleden op 05‑08‑1869 te Overschie op 60-jarige leeftijd.

X.161
Gabriel Jacobsz van der KOOIJ, winkelier te 's-Gravenhage, gedoopt op 15‑04‑1787 te Delft, overleden op 31‑03‑1852 te 's-Gravenhage op 64-jarige leeftijd, zoon van Jacob Paulusz van der KOOIJ (zie VIII.84) en Elisabeth Gabrielsdr van der KOOIJ (zie IX.101).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01‑05‑1816 te Delft met Maria van GRAAUWENHAAN, geboren ca.1787, overleden op 24‑04‑1839 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Jacoba van der KOOIJ, geboren op 19‑02‑1817 te 's-Gravenhage, overleden op 03‑09‑1888 te 's-Gravenhage op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jacobus J. van der LEEUW, firmant van fa de Erven Wed.J.van Nelle, geboren op 12‑12‑1811, overleden op 27‑06‑1893 op 81-jarige leeftijd.
2.
Samuel Gabriëlsz van der KOOIJ, geboren op 07‑05‑1818 te 's-Gravenhage, ongehuwd, overleden op 20‑05‑1866 te 's-Gravenhage op 48-jarige leeftijd.
4.
Anna Sibilla Elisabeth van der KOOIJ, geboren op 15‑06‑1825 te 's-Gravehage, ongehuwd
, overleden op 17‑02‑1900 te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd.
5.
Jacob Paulus van der KOOIJ, geboren op 03‑11‑1826, overleden op 25‑07‑1829 te 's-Gravenhage op 2-jarige leeftijd.
7.
Johanna Hendrica van der KOOIJ, geboren op 21‑08‑1831, ongehuwd, overleden op 17‑01‑1906 te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd.

X.173
Geertje van den BERG, geboren op 08‑12‑1819 te Abtsregt, overleden op 22‑06‑1887 te Delft op 67-jarige leeftijd, dochter van Paulus Simonsz van den BERG (zie IX.128) en Adriana RODENBURG.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01‑05‑1844 te Abtsregt met Jacob van WOERDEN, geboren ca.1819 te Maasland, overleden op 27‑09‑1885 te Delft, zoon van Hugo (Huig) van WOERDEN en Catharina KEIJZER.
Uit dit huwelijk:
1.
Paulus van WOERDEN (zie XI.314).

X.175
Jan van den BERGH, geboren op 27‑03‑1824 te Abtsregt, overleden op 01‑08‑1907 te Delft op 83-jarige leeftijd, zoon van Paulus Simonsz van den BERG (zie IX.128) en Adriana RODENBURG.
Gehuwd met Neeltje RODENBURG, geboren ca.1829, overleden op 03‑11‑1894 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.
Jaapje van den BERGH (zie XI.316).

X.178
Ridderus Ariensz van der KOOIJ, winkelier, geboren op 07‑07‑1785 te Delft, overleden op 26‑02‑1861 te Rijswijk op 75-jarige leeftijd, zoon van Arij Ridderusz van der KOOIJ (zie IX.137) en Adriana Arentsdr van den BERG.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 29‑04‑1821 te Rijswijk met Johanna KERKHOF, 32 jaar oud, gedoopt op 02‑04‑1789 te Rijswijk, overleden op 27‑10‑1850 te Rijswijk op 61-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Aplonia van der KOOIJ, geboren op 26‑01‑1825 te Rijswijk, overleden op 25‑07‑1835 te Rijswijk op 10-jarige leeftijd.
2.
Arie van der KOOIJ, geboren op 30‑05‑1827 te Rijswijk, overleden op 13‑12‑1836 te Rijswijk op 9-jarige leeftijd.

X.182
Geertrui Ariensdr van der KOOIJ, gedoopt op 20‑09‑1789 te Delft, overleden op 11‑01‑1875 te Overschie op 85-jarige leeftijd, dochter van Arij Ridderusz van der KOOIJ (zie IX.137) en Adriana Arentsdr van den BERG.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06‑10‑1820 te Voorburg met Johannes Jacobsz van der KOOIJ, 30 jaar oud (zie X.140).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder X.140).

X.190
Adriana Ariensdr van der KOOIJ, geboren op 23‑03‑1800 te Delft, gedoopt op 30‑03‑1800 te Delft (getuige(n): Neeltje van der Kleij), overleden op 17‑11‑1844 te Delft op 44-jarige leeftijd, dochter van Arij Ridderusz van der KOOIJ (zie IX.137) en Adriana Arentsdr van den BERG.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06‑08‑1830 te Voorburg met Willem Frederik SCHUURMAN HESS, 20 jaar oud, kleermaker, geboren op 08‑07‑1810 te Voorburg, overleden op 30‑05‑1881 te Voorburg op 70-jarige leeftijd, zoon van Hendrik HESS en Leentje SCHUURMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina van der KOOIJ, geboren op 31‑08‑1844 te Voorburg, overleden op 12‑12‑1828.

X.191
Simon Ariensz van der KOOIJ, tuinman eerst te Voorburg later te Pijnacker, geboren op 22‑02‑1803 te Zoetermeer, overleden op 05‑04‑1887 te Pijnacker op 84-jarige leeftijd, zoon van Arij Ridderusz van der KOOIJ (zie IX.137) en Adriana Arentsdr van den BERG.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 11‑05‑1826 te Voorburg met Jacoba Rosalina KNOPPERT, 32 jaar oud, geboren op 21‑01‑1794 te Voorburg, overleden op 08‑11‑1829 te Voorburg op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (2) op 28-jarige leeftijd op 08‑05‑1831 te Voorburg met Maartje KNOPPERT, 19 jaar oud, geboren op 11‑09‑1811 te Naaldwijk, overleden op 01‑02‑1868 te Pijnacker op 56-jarige leeftijd, dochter van Gerrit KNOPPERT en Trijntje STORM.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Adriana Rosina van der KOOIJ, geboren op 27‑06‑1827 te Voorburg.
2.
Jacob van der KOOIJ, geboren op 17‑08‑1828 te Voorburg, overleden op 17‑08‑1828 te Voorburg, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Sina Catharina van der KOOIJ, geboren op 18‑06‑1832 te Voorburg.
Gehuwd met Johannes Hendrik de GROOT, schoenmaker.
5.
Arie van der KOOIJ (zie XI.326).
7.
8.
Catharina Maria van der KOOIJ, geboren op 01‑03‑1840 te Voorburg.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09‑11‑1867 te Pijnacker met Pieter JONKER, geboren ca.1842 te Helder, zoon van Willem JONKER en Lijsbeth BOON.
9.
Maria van der KOOIJ, geboren op 27‑11‑1842 te Voorburg, overleden op 31‑01‑1927 te Delft op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04‑09‑1863 te Pijnacker met Adrianus Wilhelmus MATHLENER, 24 jaar oud, geboren op 05‑03‑1839 te Pijnacker, overleden op 08‑03‑1916 te Delft op 77-jarige leeftijd, zoon van Hendricus Cornelis MATHLENER en Apollonia KROESBEEK.
10.
Johanna van der KOOIJ, geboren op 01‑12‑1845 te Voorburg, overleden op 13‑04‑1903 te Pijnacker op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25‑08‑1866 te Pijnacker met Pieter van BUIJTENE, 24 jaar oud, geboren op 21‑06‑1842 te Pijnacker, overleden op 18‑05‑1924 te Pijnacker op 81-jarige leeftijd, zoon van Arend van BUIJTENE en Elisabeth de GROOT.
11.
Geertruida van der KOOIJ, geboren op 27‑01‑1848 te Voorburg.
12.
Jacob van der KOOIJ, geboren op 14‑03‑1850 te Voorburg.
13.

X.195
Ridder DIJKSHOORN, geboren ca.1791, overleden voor 1862, zoon van Arij Pietersz DIJKXHOORN en Cornelia Ridderusdr van der KOOIJ (zie IX.140).
Gehuwd op 26‑06‑1813 te Pijnacker met Anna Dirksdr van der VLUGT, 18 jaar oud, geboren op 24‑04‑1795 te Delft, gedoopt op 03‑05‑1795 te Delft (getuige(n): Neeltje Pateijn), overleden op 05‑02‑1862 te Delft op 66-jarige leeftijd, dochter van Dirk Cornelisz van der VLUGT en Jannetje PATIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk DIJKSHOORN (zie XI.342).
2.
Arie DIJKSHOORN (zie XI.343).

X.199
Ridderus van der KOOIJ, arbeider, geboren op 22‑05‑1801 te Vlaardingen, gedoopt op 25‑05‑1801 te Vlaardingen, overleden voor 1880, wonende te Nieuwland(dit is tussen Kethel en Schiedam), zoon van Cornelis Ridderusz van der KOOIJ (zie IX.141) en Lena Jansdr van ES.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 23‑07‑1840 te Schiedam met Neeltje van der ZEE, 21 jaar oud, geboren op 02‑10‑1818 te Schiedam, overleden op 21‑01‑1897 om 02:00 uur te Schiedam op 78-jarige leeftijd, dochter van Abraham van der ZEE en Adriana KOK.
Uit dit huwelijk:
2.
Abraham Adrianus van der KOOIJ, geboren op 20‑11‑1841 te Schiedam, overleden op 06‑05‑1843 om 02:00 uur te Oud en Nieuw Mathenesse op 1-jarige leeftijd.
3.
Helena Adriana van der KOOIJ, geboren op 06‑11‑1843 om 03:00 uur te Oud en Nieuw Mathernesse, overleden op 18‑12‑1843 om 06:00 uur te Oud en Nieuw Mathenesse, 42 dagen oud.
4.
Adriana Helena van der KOOIJ, geboren op 23‑01‑1845 om 02:00 uur te Oud en Nieuw Mathenesse.
5.
Helena Johanna van der KOOIJ, geboren op 19‑03‑1847 om 03:00 uur te Oud en Nieuw Mathenesse, overleden op 25‑11‑1847, 251 dagen oud.
6.
Abraham Adrianus van der KOOIJ, geboren op 14‑01‑1849 te Nieuwland, overleden op 18‑05‑1849 te Nieuwland, 124 dagen oud.
7.
Abraham Adrianus van der KOOIJ, scheepmaker, geboren op 20‑04‑1850 te Nieuwland, overleden op 21‑05‑1876 te Schiedam op 26-jarige leeftijd, ongehuwd overleden.
8.
Helena Johanna van der KOOIJ, geboren op 06‑12‑1852 te Schiedam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24‑06‑1880 te Schiedam met Hendrik van ZALTBOMMEL, 28 jaar oud, geboren op 22‑08‑1851 te Poortvliet, zoon van Leendert van ZALTBOMMEL en Geertrui HAGE.
9.
Anna Geertrui van der KOOIJ, geboren op 04‑05‑1855 te Schiedam.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01‑12‑1880 te Schiedam met Johannes ROVERS, 23 jaar oud, geboren op 10‑01‑1857 te Delft, zoon van Johannes ROVERS en Wilhelmina Pieternella van der STRUIF.
10.
Neeltje van der KOOIJ, geboren op 01‑10‑1857 te Oud en Nieuw Mathenesse.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07‑08‑1879 te Schiedam met Nicolaas Franciscus SCHEEPERS, 21 jaar oud, timmerman, geboren op 16‑09‑1857 te Rotterdam, zoon van Lambertus SCHEEPERS en Antje van ZETTEN.

X.209
Gabriel Dirksz van der KOOIJ, arbeider, geboren op 13‑06‑1810 te Schipluiden, zoon van Dirk Gabrielsz van der KOOIJ (zie IX.144) en Lena Abrahamsdr van BREEMEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29‑02‑1840 te De Lier met Maria van VLIET, geboren ca.1816 te De Lier, overleden voor 1871, dochter van Jacob van VLIET en Jannetje ZONNEVELD.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk van der KOOIJ (zie XI.358).
2.
Jacob van der KOOIJ (zie XI.361).
3.
Magdalena van der KOOIJ, geboren op 09‑02‑1844 te Kethel, overleden op 09‑02‑1844 te Kethel, 0 dagen oud.
4.
Magdalena van der KOOIJ, geboren op 14‑07‑1845 te Kethel.
5.
Jannetje van der KOOIJ, geboren op 06‑08‑1848 te Kethel, overleden op 19‑01‑1849 te Kethel, 166 dagen oud.

X.214
Dirk Dirksz van der KOOIJ, arbeider te Zouteveen, geboren op 06‑03‑1818 te Schipluiden, zoon van Dirk Gabrielsz van der KOOIJ (zie IX.144) en Lena Abrahamsdr van BREEMEN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10‑05‑1848 te Vlaardinger Ambacht met Jannetje van BREE, 23 jaar oud, geboren op 07‑09‑1824 te Wieldrecht.
Uit dit huwelijk:
1.
Helena van der KOOIJ, dienstbode, geboren op 05‑12‑1849 te Vlaardingen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15‑05‑1873 te Schiedam met Jacobus KLEIN, 26 jaar oud, geboren op 03‑05‑1847 te Akkersdijk en Vrouwenregt, zoon van Jan Hendrik KLEIN en Margrieta ENGEL.
2.
Nicolaas van der KOOIJ, geboren op 19‑12‑1850 te Zouteveen, overleden op 10‑06‑1853 te Zouteveen op 2-jarige leeftijd.
3.
Geertje van der KOOIJ, geboren op 15‑08‑1853 te Zouteveen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30‑06‑1875 te Schiedam met Auke ONVERWAGT, 24 jaar oud, schipper, geboren op 26‑02‑1851 te Schiedam, zoon van Gerrit Fransces ONVERWAGT, schipper, en Pietje Hanzes BOOTSMAN.
4.
Dirkje van der KOOIJ, geboren op 26‑12‑1858 te Oud- en Nieuw Mathenesse.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02‑04‑1884 te Schiedam met Arij POST.

X.224
Cornelis Dirksz van der KOOIJ, watermolenaar, geboren op 19‑09‑1796 te Hof van Delft, gedoopt op 25‑09‑1796 te Delft, overleden op 11‑01‑1863 te Hof van Delft op 66-jarige leeftijd, zoon van Dirk Jacobsz van der KOOIJ (zie IX.158) en Geertje Cornelisdr VELLEKOOP.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 17‑11‑1819 te Hof van Delft met Trijntje van den AKKER, 24 jaar oud, geboren op 01‑04‑1795 te 't Woudt, gedoopt op 06‑04‑1795 te 't Woudt (getuige(n): Caatje Pote), overleden op 06‑09‑1829 te Hof van Delft op 34-jarige leeftijd, dochter van Johannes van den AKKER en Pieternelletje MAARLEVELD.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 30‑10‑1833 te Abtsregt met Lijntje LAGENDIJK, 32 jaar oud, geboren op 08‑11‑1800 te Charlois, overleden op 06‑09‑1887 te Hof van Delft op 86-jarige leeftijd, dochter van Arie LAGENDIJK en Maijke KLEINGELD.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Geertje van der KOOIJ (zie XI.375).
2.
Pieternelletje van der KOOIJ, geboren op 23‑09‑1824 te Schipluiden, overleden voor 1867.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 09‑12‑1857 te Vrijenban met Martinus NEELEMAN, 32 jaar oud, geboren op 27‑03‑1825 te Vrijenban, overleden op 05‑06‑1913 te Delft op 88-jarige leeftijd, zoon van Arie NEELEMAN en Aafje van SCHIE. {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27‑04‑1853 te Abtsregt met Dirkje van der KOOIJ, geboren ca.1828 te Schipluiden, overleden voor 1857, dochter van Cornelis Dirksz van der KOOIJ (zie X.224) en Trijntje van den AKKER. Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 06‑03‑1867 te Vrijenban met Neeltje KLEYWEGT, geboren 1819 te Kethel en Spaland, overleden voor 1896. Hij is later gehuwd op 71-jarige leeftijd op 14‑10‑1896 te Delft met Cornelia BIJSTERVELD, geboren ca.1836 te Stompwijk, overleden op 31‑01‑1908 om 78 uur te Delft, dochter van Arie BIJSTERVELD en Cornelia BIJSTERVELD.}
3.
Dirkje van der KOOIJ, geboren ca.1828 te Schipluiden, overleden voor 1857.
Gehuwd op 27‑04‑1853 te Abtsregt met Martinus NEELEMAN, 28 jaar oud, geboren op 27‑03‑1825 te Vrijenban, overleden op 05‑06‑1913 te Delft op 88-jarige leeftijd, zoon van Arie NEELEMAN en Aafje van SCHIE. {Hij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09‑12‑1857 te Vrijenban met Pieternelletje van der KOOIJ, 33 jaar oud, geboren op 23‑09‑1824 te Schipluiden, overleden voor 1867, dochter van Cornelis Dirksz van der KOOIJ (zie X.224) en Trijntje van den AKKER. Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 06‑03‑1867 te Vrijenban met Neeltje KLEYWEGT, geboren 1819 te Kethel en Spaland, overleden voor 1896. Hij is later gehuwd op 71-jarige leeftijd op 14‑10‑1896 te Delft met Cornelia BIJSTERVELD, geboren ca.1836 te Stompwijk, overleden op 31‑01‑1908 om 78 uur te Delft, dochter van Arie BIJSTERVELD en Cornelia BIJSTERVELD.}
4.
Johannes van der KOOIJ, geboren op 27‑05‑1829 te Hof van Delft, overleden op 03‑07‑1889 te Hof van Delft op 60-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Maria van der KOOIJ, geboren op 29‑07‑1834 te Hof van Delft, overleden op 29‑12‑1888 te Hof van Delft op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd met Abraham van der ROO.
6.
Dirk van der KOOIJ (zie XI.382).
7.
Arij van der KOOIJ, geboren op 30‑09‑1836 te Hof van Delft, moeder word vermeld als "Lydia Lagendijk", overleden op 28‑12‑1867 te Hof van Delft op 31-jarige leeftijd, ongehuwd overleden.
8.
nn van der KOOIJ, geboren op 01‑09‑1838 te Hof van Delft, overleden op 01‑09‑1838 te Hof van Delft, 0 dagen oud, doodgeboren kindje.
9.
nn van der KOOIJ, geboren op 01‑09‑1838 te Hof van Delft, overleden op 01‑09‑1838 te Hof van Delft, 0 dagen oud, doodgeboren kindje.
10.
Cornelia van der KOOIJ, geboren op 02‑11‑1839 te Hof van Delft, overleden op 18‑09‑1844 te Hof van Delft op 4-jarige leeftijd.
11.
Lijntje van der KOOIJ, geboren op 11‑12‑1841 te Hof van Delft, overleden op 25‑04‑1906 te De Lier op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06‑06‑1862 te Hof van Delft met Mouwrits HANEMAAIJER, 27 jaar oud, geboren op 23‑07‑1834 te De Lier, overleden op 11‑02‑1919 te De Lier op 84-jarige leeftijd, zoon van Jacob HANEMAAIJER en Stijntje van der EIJK.

X.227
Jaapje Dirksdr van der KOOIJ, geboren op 16‑12‑1797 te Hof van Delft, overleden op 15‑09‑1880 te Vrijenban op 82-jarige leeftijd, dochter van Dirk Jacobsz van der KOOIJ (zie IX.158) en Geertje Cornelisdr VELLEKOOP.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30‑04‑1823 te Vrijenban met Pieter Dirksz van der KOOIJ, 41 jaar oud (zie X.108).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder X.108).

X.232
Jacob Dirksz van der KOOIJ, arbeider later bouwman, geboren op 02‑07‑1802 te Vrijenban, overleden op 25‑03‑1890 te Pijnacker op 87-jarige leeftijd, zoon van Dirk Jacobsz van der KOOIJ (zie IX.158) en Geertje Cornelisdr VELLEKOOP.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 17‑05‑1829 te Berkel en Rodenrijs met Trijntje SONNEVELD, 23 jaar oud, geboren op 26‑09‑1805 te Pijnacker, overleden op 28‑09‑1862 te Vrijenban op 57-jarige leeftijd, dochter van Jan Pieterse SONNEVELD en Willempje VLAARINGBROEK.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk van der KOOIJ (zie XI.389).
3.
4.
5.
Jan van der KOOIJ, geboren op 03‑06‑1836 te Vrijenban, overleden op 09‑06‑1837 te Vrijenban op 1-jarige leeftijd.
6.
Jan van der KOOIJ (zie XI.397).
7.
Jacob van der KOOIJ (zie XI.399).
8.
9.
Cornelia van der KOOIJ, geboren op 22‑07‑1843 te Vrijenban, overleden op 18‑11‑1883 te Pijnacker op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21‑04‑1865 te Vrijenban met Klaas van EIJK, geboren ca.1840 te Aarlanderveen, overleden op 16‑04‑1923 te Delft, zoon van Roelof van EIJK en Aaltje GRAVESTEIJN.
10.
nn van der KOOIJ, geboren op 25‑12‑1848 te Vrijenban, overleden op 25‑12‑1848 te Vrijenban, 0 dagen oud, doodgeboren kind
11.
Antje van der KOOIJ, geboren op 15‑12‑1849 te Vrijenban.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23‑05‑1874 te Pijnacker met Hendrik ZEELENBERG, bouwknecht, geboren ca.1850 te 's-Gravenzande, zoon van Cornelis ZEELENBERG en Magdalena VAREKAMP.
12.
Willem van der KOOIJ (zie XI.409).

X.236
Nicolaas Matthijsz OLIEMAN, geboren ca.1815, overleden op 06‑10‑1899 te Vrijenban, zoon van Matthijs Nicolaasz OLIEMAN, veenman, en Klaasje Pietersdr van der KOOIJ (zie IX.167).
Gehuwd op 07‑10‑1840 te Pijnacker met Jannetje NEELEMAN, 19 jaar oud, geboren op 24‑12‑1820 te Berkel, overleden op 08‑03‑1894 te Vrijenban op 73-jarige leeftijd, dochter van Jan NEELEMAN en Pieternella van den BERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieternella OLIEMAN (zie XI.412).
2.
Clasina OLIEMAN (zie XI.414).
3.
Catharina OLIEMAN (zie XI.415).

X.240
Pieter Gerritsz van der KOOIJ, bouwman en visser, geboren op 13‑05‑1823 te Pijnacker, overleden op 24‑10‑1889 te Pijnacker op 66-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Pietersz van der KOOIJ (zie IX.171) en Susanna (Anna) NEELEMAN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18‑05‑1844 te Pijnacker met Elisabeth van der SPEK, 21 jaar oud, geboren op 10‑01‑1823 te Pijnacker, overleden op 19‑02‑1907 te Maassluis op 84-jarige leeftijd, dochter van Paulus van der SPEK en Cornelia NOUTEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna van der KOOIJ, geboren op 30‑08‑1844 te Pijnacker, overleden ca.1908 te Rotterdam.
2.
Cornelia van der KOOIJ, geboren op 07‑12‑1845 te Pijnacker, overleden op 27‑06‑1852 te Pijnacker op 6-jarige leeftijd.
3.
Suzanna van der KOOIJ, geboren op 21‑09‑1847 te Pijnacker.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29‑11‑1873 te Pijnacker met Kornelis BOOMERT, geboren ca.1844 te Vlaardingen, zoon van Johannes BOOMERT en Wilhelmina de GOEDE.
4.
Adriana van der KOOIJ, geboren op 09‑12‑1848 te Pijnacker, overleden op 23‑07‑1915 te Pijnacker op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17‑05‑1873 te Pijnacker met Cornelis Arie van BERKEL, 24 jaar oud, geboren op 08‑10‑1848 te Pijnacker, overleden op 11‑01‑1927 te Pijnacker op 78-jarige leeftijd, zoon van Arend van BERKEL en Maria STIGTER.
5.
Gerrit van der KOOIJ, geboren op 23‑05‑1850 te Pijnacker, overleden op 24‑12‑1850 te Pijnacker, 215 dagen oud.
6.
Pauline van der KOOIJ, geboren op 11‑07‑1851 te Pijnacker.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02‑06‑1877 te Pijnacker met Cornelis POOT, 30 jaar oud, geboren op 08‑08‑1846 te Zouteveen(Vl.Ambacht), zoon van Maarten POOT, bouwman, en Jacoba van der LELIJ.
7.
Gerrit van der KOOIJ, geboren op 19‑09‑1852 te Pijnacker, overleden op 22‑01‑1937 om 18:00 uur te Oostvoorne op 84-jarige leeftijd.
8.
Cornelia van der KOOIJ, geboren op 03‑10‑1853 te Pijnacker, overleden op 27‑11‑1854 te Pijnacker op 1-jarige leeftijd.
9.
Pieter van der KOOIJ, geboren op 28‑01‑1855 te Pijnacker, overleden op 27‑05‑1856 te Pijnacker op 1-jarige leeftijd.
10.
Pieter van der KOOIJ, geboren op 07‑12‑1856 te Pijnacker, overleden op 18‑06‑1857 te Pijnacker, 193 dagen oud.
11.
Cornelia van der KOOIJ, geboren op 07‑04‑1858 te Pijnacker, overleden op 10‑04‑1925 te Vlaardingen op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16‑08‑1889 te Pijnacker met Hendrik WESTHOF, 24 jaar oud, geboren op 11‑01‑1865 te 's-Gravenzande, overleden op 23‑03‑1919 te Vlaardingen op 54-jarige leeftijd, zoon van Willem WESTHOF en Johanna van den BERG.
12.
Willem van der KOOIJ, geboren op 06‑07‑1859 te Pijnacker, overleden op 21‑04‑1860 te Pijnacker, 290 dagen oud.
13.
Cornelis van der KOOIJ, geboren op 20‑04‑1861 te Pijnacker.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 22‑06‑1892 te Pijnacker met Plona BRAVENHOER, geboren ca.1863 te Nieuw Helvoet, dochter van Jan BRAVENHOER en Anna GROENEVELD.
14.
Jaapje van der KOOIJ, geboren op 21‑04‑1864 te Pijnacker, overleden op 25‑09‑1866 te Pijnacker op 2-jarige leeftijd.

X.244
Pietertje Gerritsdr van der KOOIJ, geboren op 18‑09‑1828 te Pijnacker, overleden op 23‑02‑1901 te Vrijenban op 72-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Pietersz van der KOOIJ (zie IX.171) en Susanna (Anna) NEELEMAN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15‑04‑1850 te Pijnacker met Cornelis WEERHEIM, 27 jaar oud, koopman, geboren op 16‑07‑1822 te Pijnacker, overleden op 07‑02‑1902 te Vrijenban op 79-jarige leeftijd, zoon van Philippus WEERHEIM en Elizabeth (Elsje) Cornelisze KEYZER.
Uit dit huwelijk:
1.
Philippus WEERHEIM, geboren op 18‑08‑1851 te Vrijenban, overleden op 29‑09‑1863 te Vrijenban op 12-jarige leeftijd.
2.
Suzanne WEERHEIM, geboren op 14‑09‑1853 te Vrijenban.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24‑12‑1875 te Vrijenban met Jan Franciscus STOOF, 26 jaar oud, geboren op 21‑10‑1849 te Berkel, zoon van Jacob STOOF en Neeltje VERHOEF.
3.
Elsje Magdalena WEERHEIM, geboren op 25‑10‑1855 te Vrijenban, overleden op 18‑06‑1921 te Pijnacker op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19‑05‑1886 te Vrijenban met Adrianus van DIJK, geboren ca.1858 te Maasland, overleden op 01‑12‑1899 te Delft.
4.
Anna WEERHEIM, geboren op 16‑11‑1857 te Vrijenban.
5.
Magdalena WEERHEIM (zie XI.442).
6.
Gerrit WEERHEIM, geboren op 07‑02‑1863 te Vrijenban, overleden op 11‑04‑1936 te Pijnacker op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20‑04‑1888 te Maasland met Meinsje van NIEROP, 20 jaar oud, geboren op 11‑05‑1867 te Maasland, overleden op 03‑06‑1937 te Loosduinen op 70-jarige leeftijd, dochter van Pleun van NIEROP (zie XI.95) en Antje HOGERVORST.
7.
Maria WEERHEIM, geboren op 28‑02‑1865 te Vrijenban, overleden op 04‑09‑1939 te Delft op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19‑02‑1890 te Vrijenban met Frederik Willem MEYER, geboren ca.1846 te Overschie, overleden op 09‑11‑1918 te Vrijenban. {Hij was ook ooit gehuwd met Geertje van den HEUVEL, geboren te Bergambacht, overleden op 06‑06‑1888 te Vrijenban, dochter van Klaas van den HEUVEL en Fijgje VERDUIJN.}
8.
Philipina WEERHEIM, geboren op 08‑08‑1867 te Vrijenban.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14‑05‑1890 te Vrijenban met Pleun Aart van der VLIET, geboren ca.1864 te Overschie.
9.
Cornelis WEERHEIM, geboren op 24‑01‑1870 te Vrijenban, overleden op 23‑04‑1946 te Delft op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18‑10‑1899 te Vrijenban met Cornelia HARTEVELD, geboren ca.1874, overleden op 24‑08‑1921 te Pijnacker.
10.
Filippus WEERHEIM, geboren op 15‑05‑1872 te Vrijenban.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20‑10‑1897 te Vrijenban met Catharina VERKADE, 24 jaar oud, geboren op 02‑02‑1873 te Vrijenban.

X.247
Gerrit Gerritsz van der KOOIJ, veehouder te Pijnacker, geboren op 04‑05‑1832 te Pijnacker, overleden op 22‑10‑1899 te Pijnacker op 67-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Pietersz van der KOOIJ (zie IX.171) en Susanna (Anna) NEELEMAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20‑05‑1854 te Pijnacker met Anna Clazina SCHNEIDERS, 22 jaar oud, geboren op 08‑05‑1832 te Abtsregt, overleden op 29‑07‑1891 te Pijnacker op 59-jarige leeftijd, naam later geschreven als Snijders, dochter van Friederick Wilhelm SCHNEIDERS en Anna Catharina Amalia HINNA(HENAU).
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina van der KOOIJ, geboren op 18‑10‑1854 te Pijnacker.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01‑11‑1878 te Pijnacker met Gerrit BOON, 28 jaar oud, tuinder, geboren op 29‑08‑1850 te 's-Gravenzande, zoon van Pieter BOON en Maria MOSTERT.
2.
Gerrit van der KOOIJ (zie XI.454).
3.
Suzanne van der KOOIJ, geboren op 03‑08‑1857 te Pijnacker, overleden op 19‑10‑1857 te Pijnacker, 77 dagen oud.
4.
Willem van der KOOIJ (zie XI.457).
5.
Pieter van der KOOIJ, geboren op 20‑02‑1861 te Pijnacker, overleden op 11‑01‑1893 te Pijnacker op 31-jarige leeftijd.
7.
Willem van der KOOIJ (zie XI.462).
8.
Susanna van der KOOIJ, geboren op 16‑07‑1867 te Pijnacker.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03‑06‑1891 te Pijnacker met Johannes van der MAREL, koopman, geboren ca.1860 te Monster, zoon van Johannes van der MAREL en Maria van VELDEN.
9.
Anna Clasina van der KOOIJ, geboren op 15‑10‑1870 te Pijnacker, overleden op 27‑10‑1955 te Rijnsburg op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31‑10‑1894 te Pijnacker met Christianus TORN, 21 jaar oud, bouwman, geboren op 17‑12‑1872 te Vlaardingen, overleden op 03‑02‑1950 te Rijnsburg op 77-jarige leeftijd, zoon van Gottlieb Frederik TORN, mandenmaker, en Catharina NOORDIJK, winkelierster.
10.
Clazina Anna Petronella van der KOOIJ, geboren op 17‑06‑1874 te Pijnacker, overleden op 24‑04‑1875 te Pijnacker, 311 dagen oud.

X.249
Willem Gerritsz van der KOOIJ, veehouder te Pijnacker, geboren op 26‑03‑1836 te Pijnacker, overleden op 23‑04‑1907 te Vrijenban op 71-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Pietersz van der KOOIJ (zie IX.171) en Susanna (Anna) NEELEMAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20‑05‑1859 te Hof van Delft met Anna van der EIJK, 21 jaar oud, geboren op 27‑03‑1838 te 't Woudt, overleden op 24‑03‑1922 te Pijnacker op 83-jarige leeftijd, dochter van Simon van der EIJK en Arendje ZONNEVELD.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit van der KOOIJ (zie XI.469).
2.
Arentje van der KOOIJ, geboren op 22‑04‑1861, overleden op 23‑05‑1863 op 2-jarige leeftijd.
3.
Simon van der KOOIJ, geboren op 05‑08‑1862 te Pijnacker, overleden op 03‑05‑1871 te Pijnacker op 8-jarige leeftijd.
4.
Suzanne van der KOOIJ, geboren op 14‑07‑1864 te Pijnacker.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29‑03‑1889 te Pijnacker met Arie STEENEVELD, geboren ca.1852 te Nootdorp, zoon van Johannes STEENEVELD en Jaapje VOSKAMP.
5.
Arendje van der KOOIJ (zie XI.475).
8.
Clazina van der KOOIJ, geboren op 28‑02‑1872 te Pijnacker.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01‑03‑1899 te Pijnacker met Cornelis HARTEVELD, geboren ca.1870 te Overschie, zoon van Cornelis HARTEVELD en Klazina van der SPEK.
9.
Simon van der KOOIJ (zie XI.482).
11.
12.
Anna Adriana van der KOOIJ, geboren op 10‑03‑1878 te Pijnacker, overleden op 01‑11‑1941 te Pijnacker op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29‑05‑1901 te Pijnacker met Johannes BREGMAN, geboren ca.1877 te Voorburg, zoon van Pieter BREGMAN en Cornelia van der KOOIJ (zie XII.455).

XI.3
Leendert van der KOOIJ, geboren op 03‑09‑1814 te Rijswijk, zoon van Dirk Jacobusz van der KOOIJ (zie X.4) en Maria de BRUIN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27‑04‑1843 te Rijswijk met Aafje BEEREPOOT, 30 jaar oud, geboren op 31‑10‑1812 te Edam, overleden op 01‑09‑1885 te 's-Gravenhage op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Leonardus van der KOOIJ, geboren op 15‑02‑1844 te 's-Gravenhage, overleden op 05‑05‑1847 te 's-Gravenhage op 3-jarige leeftijd.
2.
Maria Agatha van der KOOIJ, geboren op 03‑10‑1846 te 's-Gravenhage.
3.
Agatha Catharina van der KOOIJ, geboren op 19‑06‑1849 te 's-Gravenhage, overleden op 20‑05‑1850 te 's-Gravenhage, 335 dagen oud.
4.
n.n. van der KOOIJ, geboren op 20‑07‑1851 te 's-Gravenhage, levenloos kind, overleden op 20‑07‑1851 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud.
5.
Agatha Catharina Cornelia van der KOOIJ, geboren op 29‑08‑1852 te 's-Gravenhage, overleden op 03‑01‑1938 te 's-Gravenhage op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd met Cornelis F. de HEER.
6.
Helena Hendrika van der KOOIJ, geboren op 06‑06‑1855 te 's-Gravenhage, overleden op 26‑02‑1896 te 's-Gravenhage op 40-jarige leeftijd.

XI.7
Jacobus van der KOOIJ, fineerzager, geboren op 26‑06‑1818 te Rijswijk, overleden op 24‑07‑1891 te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd, zoon van Dirk Jacobusz van der KOOIJ (zie X.4) en Maria de BRUIN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28‑05‑1845 te 's-Gravenhage met Apolonia van VEEN, 32 jaar oud, geboren op 07‑04‑1813 te Waddinxveen, overleden op 19‑12‑1886 te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Gerarda van der KOOIJ, geboren op 20‑03‑1846 te 's-Gravenhage, overleden op 23‑03‑1846 te 's-Gravenhage, 3 dagen oud.
2.
Gerharda Maria van der KOOIJ, geboren op 07‑10‑1847 te 's-Gravenhage, overleden op 31‑12‑1874 te 's-Gravenhage op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jacobus GEENEMANS.
3.
Joanna van der KOOIJ, geboren op 20‑09‑1852 te 's-Gravenhage, overleden op 23‑10‑1852 te '-Gravenhage, 33 dagen oud.
4.
Maria van der KOOIJ, geboren op 20‑09‑1852 te 's-Gravenhage, overleden op 21‑08‑1855 te 's-Gravenhage op 2-jarige leeftijd.

XI.9
Nicolaas van der KOOIJ, metselaar, geboren op 06‑03‑1825 te Rijswijk, overleden op 24‑01‑1900 te Rijswijk op 74-jarige leeftijd, zoon van Dirk Jacobusz van der KOOIJ (zie X.4) en Maria de BRUIN.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 07‑04‑1847 te 's-Gravenhage met Geertrui HOPMANS, 24 jaar oud, geboren op 22‑10‑1822 te Hedel, overleden op 17‑06‑1862 te 's-Gravenhage op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 26‑10‑1864 te 's-Gravenhage met Maria Johanna BEIJNEN, 35 jaar oud, geboren op 14‑05‑1829 te 's-Gravenhage, overleden op 07‑11‑1920 te 's-Gravenhage op 91-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria Geertrui van der KOOIJ, geboren op 26‑11‑1847 te 's-Gravenhage, overleden op 31‑03‑1926 te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johannes C LUCAS.
2.
Wijntje Wilhelmina van der KOOIJ, geboren op 04‑02‑1850 te 's-Gravenhage, overleden op 24‑02‑1916 te Poortugaal op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd met Leendert RIJNDERS.
3.
Dirk Nicolaas van der KOOIJ, geboren op 18‑02‑1852 te 's-Gravenhage.
4.
Gerardus Nicolaas van der KOOIJ, geboren op 31‑08‑1854 te 's-Gravenhage, overleden op 25‑10‑1854 te 's-Gravenhage, 55 dagen oud.
5.
Elisabeth Geertruida van der KOOIJ, geboren op 22‑09‑1855 te 's-Gravenhage, overleden op 29‑08‑1857 te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd.
6.
Nicolaas Gerardus van der KOOIJ, geboren op 30‑06‑1857 te 's-Gravenhage.
7.
Henriette Elisabeth van der KOOIJ, geboren op 21‑07‑1859 te 's-Gravenhage.
8.
Gerardus Jacobus van der KOOIJ, geboren op 13‑01‑1862 te 's-Gravenhage.
Uit het tweede huwelijk:
9.
Jacobus Nicolaas van der KOOIJ, geboren op 15‑11‑1864 te 's-Gravenhage, overleden op 04‑03‑1865 te 's-Gravenhage, 109 dagen oud.
10.
Johanna Maria van der KOOIJ, geboren op 10‑11‑1865 te 's-Gravenhage, overleden op 06‑07‑1866 te 's-Gravenhage, 238 dagen oud.
11.
Johanna Maria van der KOOIJ, geboren op 18‑07‑1867 te 's-Gravenhage, overleden op 07‑12‑1889 te 's-Gravenhage op 22-jarige leeftijd.
12.
Johannes Pieter Jacobus van der KOOIJ, geboren op 25‑06‑1869 te 's-Gravenhage, overleden op 27‑12‑1869 te 's-Gravenhage, 185 dagen oud.
13.
Maria Cornelia Carolina van der KOOIJ, geboren op 08‑01‑1871 te 's-Gravenhage, overleden op 26‑06‑1874 te 's-Gravenhage op 3-jarige leeftijd.
14.
Maria Cornelia Carolina van der KOOIJ, geboren op 11‑08‑1874 te 's-Gravenhage.

XI.13
Gertrudis van der KOOIJ, geboren op 02‑07‑1810 te Rijswijk, overleden op 09‑03‑1859 te Rijswijk op 48-jarige leeftijd, dochter van Joannes Jacobusz van der KOOIJ (zie X.6) en Johanna HOOGENDOORN.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 28‑01‑1830 te Rijswijk met Jacob van den BERG, geboren 1800 te Veur(Leiden), overleden op 16‑09‑1849 te Rijswijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Leonardus Cornelis van den BERG, geboren op 22‑06‑1845 te Rijswijk, overleden op 13‑09‑1916 te Den Haag op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 09‑05‑1873 te Rijswijk met Cornelia B(E)IJMANS, 25 jaar oud, geboren op 03‑07‑1847, overleden voor 1893 te Rijswijk ?
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 21‑12‑1893 te Den Haag met Krijntje DESSING, 54 jaar oud, geboren op 06‑10‑1839 te Monster, overleden op 21‑12‑1914 te Den Haag op 75-jarige leeftijd.

XI.19
Johannes Jacobus van der KOOIJ, geboren op 01‑08‑1822 te Rijswijk, overleden op 13‑07‑1866 te Rijswijk op 43-jarige leeftijd, zoon van Joannes Jacobusz van der KOOIJ (zie X.6) en Johanna HOOGENDOORN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08‑05‑1845 te Rijswijk met Cornelia de HEIJ, 24 jaar oud, geboren op 21‑11‑1820 te Rijswijk, overleden op 12‑01‑1876 te Rijswijk op 55-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Maria van der KOOIJ, geboren op 04‑02‑1846 te Rijswijk, overleden op 24‑06‑1846 te Rijswijk, 140 dagen oud.
2.
Petrus Jacobus van der KOOIJ, geboren op 29‑07‑1847 te Rijswijk.
4.
Johanna Apolonia van der KOOIJ, geboren op 10‑02‑1851 te Rijswijk.
5.
Hendrina van der KOOIJ, geboren op 21‑09‑1852 te Rijswijk, overleden op 10‑09‑1863 te Rijswijk op 10-jarige leeftijd.
6.
Helena Cornelia van der KOOIJ, geboren op 06‑10‑1854 te Rijswijk, overleden op 26‑11‑1855 te Rijswijk op 1-jarige leeftijd.
7.
Johannes Leonardus van der KOOIJ, geboren op 03‑12‑1856 te Rijswijk.
8.
Cornelius Marinus van der KOOIJ, geboren op 13‑12‑1857 te Rijswijk, overleden op 16‑11‑1858 te Rijswijk, 338 dagen oud.
9.
Jacobus Wilhelmus van der KOOIJ, geboren op 08‑10‑1859 te Rijswijk, overleden op 28‑10‑1861 te Rijswijk op 2-jarige leeftijd.
10.
Marinus Cornelis van der KOOIJ, geboren op 19‑05‑1861 te Rijswijk, overleden op 20‑03‑1881 te 's-Gravenhage op 19-jarige leeftijd.
11.
Hendrina Catharina van der KOOIJ, geboren op 21‑06‑1865 te Rijswijk, overleden op 11‑05‑1939 te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd met Wilhelmus Petrus ANIBA.

XI.43
Hendricus Josephus van der KOOIJ, wijnkoopman, geboren op 10‑03‑1820 te Rotterdam, overleden op 13‑03‑1873 te Rotterdam op 53-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus van der KOOIJ (zie X.33) en Elisabeth Johanna CAMMET.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21‑11‑1849 te Rotterdam met Johanna GRIESDOORN, geboren ca.1819 te Rotterdam, overleden op 21‑07‑1881 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Elizabeth Johanna van der KOOIJ, geboren op 17‑02‑1850 te Rotterdam, overleden op 25‑04‑1850 te Rotterdam, 67 dagen oud.
2.
Maria Elizabeth van der KOOIJ, geboren ca.1851 te Rotterdam, overleden op 09‑08‑1921 te Rotterdam.
3.
5.
Catharina Johanna Elizabeth van der KOOIJ, geboren op 09‑08‑1858 te Rotterdam, overleden op 19‑04‑1932 te Rotterdam op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14‑09‑1887 te Rotterdam met Antonius Hermanus van AALST, 29 jaar oud, geboren op 30‑09‑1857 te Rotterdam, zoon van Johannes van AALST en Alida KOPPERS.

XI.51
Johannes van der KOOIJ, kuiper, geboren ca.1806 te Rotterdam, overleden op 08‑04‑1851 te Rotterdam, zoon van Abraham van der KOOIJ (zie X.48) en Cornelia LIJBERTS.
Gehuwd op 12‑04‑1837 te Rotterdam met Maria BREEVOORT, 33 jaar oud, dienstbode, geboren op 25‑08‑1803 te Delfshaven, gedoopt op 31‑08‑1803 te Delfshaven (getuige(n): Maria Stompwijk), dochter van Arij BREEVOORT en Willemijntje IMANS.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie Abraham van der KOOIJ, geboren op 29‑03‑1837 te Delfshaven, overleden op 02‑04‑1837 te Delfshaven, 4 dagen oud.
2.
Arij Adriaan van der KOOIJ, geboren op 18‑04‑1838 te Delfshaven, overleden op 27‑07‑1838 te Delfshaven, 100 dagen oud.
3.
Wilhelmina van der KOOIJ, geboren op 26‑07‑1839 te Delfshaven, overleden op 09‑01‑1847 te Delfshaven op 7-jarige leeftijd.
4.
Abraham van der KOOIJ, geboren op 17‑04‑1846 te Delfshaven, overleden op 09‑11‑1848 te Delfshaven op 2-jarige leeftijd.

XI.58
Pieter Paulus van der KOOIJ, boekdrukker/commissionair, geboren op 04‑03‑1816 te Rotterdam, overleden op 03‑03‑1897 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd, zoon van Abraham van der KOOIJ (zie X.48) en Cornelia LIJBERTS.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 24‑12‑1834 te Rotterdam met Hendrika MERVIS, geboren ca.1814, overleden voor 1838.
Gehuwd (2) op 22-jarige leeftijd op 16‑12‑1838 te Rotterdam met Maria KEUSENKAMP, geboren ca.1811, overleden voor 1845.
Gehuwd (3) op 29-jarige leeftijd op 05‑11‑1845 te Rotterdam met Hendrina Christina SCHULTZ, geboren ca.1820, overleden voor 1853.
Gehuwd (4) op 37-jarige leeftijd op 02‑11‑1853 te Rotterdam met Anna Francina SLUYTER, geboren ca.1813.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Cornelia van der KOOIJ, geboren op 09‑11‑1839 te Rotterdam, overleden op 05‑03‑1842 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.
Uit het derde huwelijk:
3.
Hendrina Christina van der KOOIJ, geboren op 13‑12‑1847 te Rotterdam, overleden op 18‑05‑1922 te Rotterdam op 74-jarige leeftijd.
Uit het vierde huwelijk:
4.
Dirk Abraham van der KOOIJ, geboren op 04‑08‑1855 te Rotterdam, overleden op 06‑10‑1855 te Rotterdam, 63 dagen oud.
5.
Anna Cornelia van der KOOIJ, geboren op 22‑08‑1857 te Rotterdam, overleden op 29‑11‑1862 te Rotterdam op 5-jarige leeftijd.

XI.64
Jan van der KOOIJ, geboren op 22‑08‑1792 te Delfshaven, gedoopt op 26‑08‑1792 te Delfshaven (getuige(n): Cornelia van der Lee & Maria van der Kooij), overleden op 28‑12‑1877 te Rotterdam op 85-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Jansz van der KOOIJ (zie X.56) en Adriana van DIJK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22‑09‑1816 te Delfshaven met Louize de ZEEUW, geboren ca.1789, overleden voor 1859.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis van der KOOIJ, geboren op 23‑02‑1817 te Delfshaven, overleden op 10‑03‑1817 te Delfshaven, 15 dagen oud.
3.
4.
Huibert van der KOOIJ (zie XII.73).
5.
Adriana Wilhelmina van der KOOIJ, geboren op 06‑09‑1824 te Rotterdam, overleden op 19‑01‑1898 te Rotterdam op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04‑09‑1850 te Rotterdam met Bastiaan ROOMER, stoker, geboren ca.1826.
6.
Hendrik Nicolaas van der KOOIJ, geboren op 19‑06‑1827 te Rotterdam.
7.
Pieternella van der KOOIJ, geboren op 24‑04‑1829 te Rotterdam, overleden op 27‑10‑1861 te Rotterdam op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd met Arie van der ENDE.

XI.67
Abram Job van der KOOIJ, brandersknecht, geboren op 06‑05‑1795 te Delfshaven, gedoopt op 10‑05‑1795 te Delfshaven (getuige(n): Maria van der Kooij), overleden op 05‑12‑1831 te Delfshaven op 36-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Jansz van der KOOIJ (zie X.56) en Adriana van DIJK.
Gehuwd met Cornelia SLOOTER, geboren ca.1800.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis van der KOOIJ, geboren op 31‑12‑1821 te Delfshaven, overleden op 04‑07‑1823 te Delfshaven op 1-jarige leeftijd.
2.
Johanna van der KOOIJ, geboren op 24‑01‑1823 te Delfshaven, overleden op 17‑11‑1884 te Delfshaven op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05‑06‑1849 te Delfshaven met Hendrik BRINKMAN, scheepsmakersknecht, geboren ca.1822.
3.
Cornelis van der KOOIJ, geboren op 18‑07‑1825 te Delfshaven, overleden op 19‑09‑1827 te Delfshaven op 2-jarige leeftijd.
4.
Abram Job van der KOOIJ, geboren op 04‑06‑1828 te Delfshaven, overleden op 27‑03‑1866 te Delfshaven op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22‑06‑1856 te Delfshaven met Adriana Maria LANGERMENS.

XI.83
Jan van HARMELEN, geboren op 09‑07‑1814 te De Lier, overleden op 23‑05‑1855 te De Lier op 40-jarige leeftijd, zoon van Jan van HARMELEN en Jaapje van't HOOG (zie X.75).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02‑05‑1845 te De Lier met Neeltje SONNEVELD, 20 jaar oud, geboren op 05‑02‑1825 te Naaldwijk, overleden op 25‑04‑1863 te De Lier op 38-jarige leeftijd, dochter van Jan Sente SONNEVELD en Geertje KLAPWIJK. {Zij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21‑11‑1856 te De Lier met Pieter van der PLAS, 30 jaar oud, geboren op 24‑04‑1826 te Bergschenhoek, overleden op 21‑08‑1886 te De Lier op 60-jarige leeftijd, zoon van Dirk van der PLAS en Maria VERKADE.}
Uit dit huwelijk:
1.
Jan van HARMELEN (zie XII.88).

XI.93
Jacoba MAAN, geboren op 24‑09‑1826 te Maasland, overleden op 18‑02‑1899 te Delft op 72-jarige leeftijd, dochter van Pieter MAAN (zie X.79) en Anna Jacobsdr van der KOOIJ (zie X.138).
Gehuwd (1) ca.1846 met Simon van den BERG (zie XI.210).
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 27‑04‑1864 te Delft met Abraham KLAPWIJK, 42 jaar oud, geboren op 09‑01‑1822 te Delft, overleden op 13‑02‑1884 te Delft op 62-jarige leeftijd, zoon van Abraham KLAPWIJK en Maria KEET. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02‑12‑1846 te Delft met Neeltje van den BERG, 23 jaar oud (zie XI.209).}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Arend van den BERG (zie XII.90).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Jacob KLAPWIJK, geboren op 01‑03‑1870 te Rijswijk, overleden op 14‑12‑1938 te Delft op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28‑04‑1893 te Maasland met Krijntje van der KOOIJ, 23 jaar oud, geboren op 06‑05‑1869 te Maasland, overleden op 03‑04‑1950 te Delft op 80-jarige leeftijd, dochter van Jacob van der KOOIJ (zie XI.270) en Johanna van den BERG.

XI.95
Pleun van NIEROP, geboren op 06‑02‑1818 te Maasland, overleden op 25‑12‑1874 te Maasland op 56-jarige leeftijd, zoon van Jan Ariesz van NIEROP en Neeltje Pleuns POOT (zie X.81).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 14‑11‑1856 te Delft met Antje HOGERVORST, 27 jaar oud, geboren op 13‑12‑1828 te Ruiven(Gem Pijnacker), overleden op 22‑09‑1888 te Maasland op 59-jarige leeftijd, weduwe van Pleun van Nierop, dochter van Johannes Martinus HOGERVORST en Lena van der ENDE. {Zij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op 19‑05‑1876 te Maasland met Gerrit POOT, 24 jaar oud, koopman/arbeider, geboren op 25‑07‑1851 te Maasland, overleden op 31‑08‑1919 te Maasland op 68-jarige leeftijd, zoon van Pieter POOT, koopman, en Grietje van DORP.}
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje van NIEROP, geboren op 14‑09‑1857 te Maasland, overleden op 04‑07‑1894 te Pijnacker op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27‑04‑1883 te Maasland met Arij NOORDAM, 29 jaar oud, geboren op 08‑03‑1854 te Delft, overleden op 25‑06‑1912 te Delft op 58-jarige leeftijd, zoon van Cornelis NOORDAM en Catharina (Kaatje) van DORP. {Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 01‑03‑1895 te Pijnacker met Baartje van der LOO, geboren ca. 1856 te Stompwijk.}
2.
Meinsje van NIEROP, geboren op 11‑05‑1867 te Maasland, overleden op 03‑06‑1937 te Loosduinen op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20‑04‑1888 te Maasland met Gerrit WEERHEIM, 25 jaar oud, geboren op 07‑02‑1863 te Vrijenban, overleden op 11‑04‑1936 te Pijnacker op 73-jarige leeftijd, zoon van Cornelis WEERHEIM, koopman, en Pietertje Gerritsdr van der KOOIJ (zie X.244).

XI.99
Trijntje van der KOOIJ, geboren op 25‑02‑1831 te Maasland, overleden op 18‑05‑1890 te Vlaardinger Ambacht op 59-jarige leeftijd, dochter van Pieter Simonsz van der KOOIJ (zie X.101) en Jannetje POOT (zie X.85).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13‑04‑1855 te Maasland met Gabriël van der KOOIJ, 25 jaar oud (zie XI.248).
Uit dit huwelijk:
1.
Jannetje van der KOOIJ, geboren op 07‑11‑1855 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 17‑12‑1882 te Maasland op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16‑11‑1877 te Maasland met Jan van BERKEL, geboren te Maasland, zoon van Adrianus van BERKEL en Jannetje KLAPWIJK. {Hij is later gehuwd op 08‑05‑1884 te Vlaardinger Ambacht met Neeltje van der KOOIJ, 24 jaar oud, geboren op 05‑02‑1860 te Vlaardinger Ambacht, dochter van Gabriël van der KOOIJ (zie XI.248) en Trijntje van der KOOIJ (zie XI.99).}
2.
Johanna van der KOOIJ, geboren op 27‑03‑1857 te Vlaardinger Ambacht.
Gehuwd met Johannes PLEYSIER.
3.
Jacob van der KOOIJ (zie XII.99).
4.
Neeltje van der KOOIJ, geboren op 05‑02‑1860 te Vlaardinger Ambacht.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08‑05‑1884 te Vlaardinger Ambacht met Jan van BERKEL, geboren te Maasland, zoon van Adrianus van BERKEL en Jannetje KLAPWIJK. {Hij was eerder gehuwd op 16‑11‑1877 te Maasland met Jannetje van der KOOIJ, 22 jaar oud, geboren op 07‑11‑1855 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 17‑12‑1882 te Maasland op 27-jarige leeftijd, dochter van Gabriël van der KOOIJ (zie XI.248) en Trijntje van der KOOIJ (zie XI.99).}
5.
Pieter van der KOOIJ, geboren op 06‑10‑1861 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 05‑05‑1862 te Vlaardinger Ambacht, 211 dagen oud.
6.
Pieter van der KOOIJ (zie XII.103).
7.
Johanna van der KOOIJ, geboren op 03‑08‑1864 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 17‑05‑1865 te Vlaardinger Ambacht, 287 dagen oud.
8.
Johanna van der KOOIJ, geboren op 24‑08‑1866 te Vlaardinger Ambacht.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 16‑10‑1891 met T. MAASKANT.
Gehuwd (2) met Samuel KORPERSHOEK.
9.
Simeon van der KOOIJ (zie XII.109).
10.
Maria van der KOOIJ, geboren op 01‑07‑1872 te Vlaardinger Ambacht.
Gehuwd (1) met G.H. NACHTEGAAL.
Gehuwd (2) met J. VELDKAMP.
11.
Johannes van der KOOIJ, geboren op 07‑05‑1874 te Vlaardinger Ambacht.

XI.101
Siemon van der KOOIJ, bouwman ,in 1855 Kaashandelaar a/d Schans te Maassluis, geboren op 19‑08‑1836 te Maasland, overleden op 14‑04‑1911 te Maassluis op 74-jarige leeftijd, zoon van Pieter Simonsz van der KOOIJ (zie X.101) en Jannetje POOT (zie X.85).
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 17‑05‑1878 te Maasland met Johanna de BRUIN, geboren ca.1857 te Naaldwijk, dochter van Arie de BRUIN en Elizabeth WASSING.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannetje van der KOOIJ, geboren op 03‑02‑1879 te Maasland, overleden op 08‑03‑1879 te Maasland, 33 dagen oud.
2.
Arie van der KOOIJ (zie XII.116).
3.
Jannetje van der KOOIJ, geboren op 26‑01‑1883 te Kethel.
4.
Elisabeth van der KOOIJ, geboren op 12‑11‑1884 te Kethel, overleden 1975 te Maassluis.
Gehuwd 1908 te Maassluis met Jan ROEST.
5.
Pieternella van der KOOIJ, geboren op 05‑07‑1886 te Maassluis, overleden op 29‑06‑1967 te Maassluis op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd 1912 met Jacob MUYS.

XI.104
Pieter van der KOOIJ, geboren op 07‑12‑1840 te Maasland, overleden op 26‑10‑1906 te Maasland op 65-jarige leeftijd, zoon van Pieter Simonsz van der KOOIJ (zie X.101) en Jannetje POOT (zie X.85).
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 19‑05‑1882 te Maasland met Maartje VERMEER, geboren ca.1862 te Maasland, dochter van Hendrik VERMEER en Jaapje MOERMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik van der KOOIJ (zie XII.123).
2.
Jaapje van der KOOIJ, geboren op 20‑04‑1888 te Maasland.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03‑07‑1913 te Maasland met Jan LAGERWERF, broodbakker te De Lier, geboren 1888.
3.
Pietje van der KOOIJ, geboren op 23‑01‑1890 te Maasland.
4.
Trijntje van der KOOIJ, geboren op 09‑04‑1893 te Maasland, overleden op 23‑03‑1968 te Maasland op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03‑10‑1919 te Maasland met Jan QUAK, arbeider, zoon van Gerrit QUAK en Johanna VISSER.
5.
Maartje van der KOOIJ, geboren op 03‑04‑1897 te Maasland, overleden op 27‑05‑1897 te Maasland, 54 dagen oud.
6.
Pieter van der KOOIJ (zie XII.132).

XI.106
Ridderus van der KOOIJ, veehouder, geboren op 22‑07‑1843 te Maasland, overleden op 31‑10‑1904 om 13:00 uur te Rozenburg op 61-jarige leeftijd. Boomendijk nr C1a, zoon van Pieter Simonsz van der KOOIJ (zie X.101) en Jannetje POOT (zie X.85).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 16‑05‑1879 te Maasland met Elisabeth VOOGT, landbouwster, geboren ca.1854 te Rozenburg, overleden op 20‑02‑1932 om 22:00 uur te Rozenburg, dochter van Pieter Pzoon VOOGT en Maria van der HOF.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter van der KOOIJ, geboren op 22‑02‑1880 te Maasland, overleden op 02‑10‑1959 te Rozenburg op 79-jarige leeftijd.
2.
Pieter van der KOOIJ, geboren op 08‑01‑1882 te Maasland, overleden op 15‑11‑1962 te Rozenburg op 80-jarige leeftijd.
3.
Jan van der KOOIJ (zie XII.137).
4.
Maria van der KOOIJ, geboren op 15‑10‑1888 te Maassluis.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd in 1928 te Rozenburg met Abraham van VLIET.

XI.110
Simon van der KOOIJ, geboren op 13‑02‑1824 te Vlaardingen, overleden op 15‑06‑1858 te Pijnacker op 34-jarige leeftijd, zoon van Ridderus Simonsz van der KOOIJ (zie X.86) en Dirkje DIJKSHOORN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03‑02‑1849 te Vrijenban met Jannetje ROOBOL, 24 jaar oud, geboren op 12‑03‑1824 te Ruiven(Pijnacker), overleden op 22‑09‑1888 te Stompwijk op 64-jarige leeftijd, dochter van Jacob ROOBOL en Adriana van den BERG. {Zij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 02‑11‑1863 te Vrijenban met Johannis van BUIJTENE, 26 jaar oud, geboren op 01‑03‑1837 te Pijnacker, overleden op 30‑05‑1877 te Pijnacker op 40-jarige leeftijd, zoon van Arend van BUIJTENE en Elisabeth de GROOT.}
Uit dit huwelijk:
1.
Rederus van der KOOIJ, geboren op 22‑10‑1850 te Pijnacker, overleden op 06‑02‑1861 te Hof van Delft op 10-jarige leeftijd.
2.
Jacob van der KOOIJ (zie XII.142).
3.
Dirk van der KOOIJ, bouwman, geboren op 04‑11‑1856 te Pijnacker, overleden op 02‑08‑1858 te Pijnacker op 1-jarige leeftijd.

XI.115
Ridder DIJKSHOORN, geboren op 12‑08‑1829 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 13‑06‑1915 te Vlaardingen op 85-jarige leeftijd, zoon van Arij Maartensz DIJKSHOORN en Pleuntje Simonsdr van der KOOIJ (zie X.89).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02‑09‑1857 te Vlaardinger Ambacht met Adriana (Jaantje) ZEGWAARD, 25 jaar oud, geboren op 22‑10‑1831 te Pijnacker, overleden op 26‑08‑1903 te Vlaardinger Ambacht op 71-jarige leeftijd, dochter van Paulus ZEGWAARD en Sara BOS.
Uit dit huwelijk:
1.
Paulus DIJKSHOORN (zie XII.145).
2.
Sara DIJKSHOORN (zie XII.148).

XI.120
Abraham van der KOOIJ, bouwmansknecht/water- en vuurman, geboren op 11‑09‑1821 te Voorburg, overleden op 30‑09‑1899 te Vlaardingen op 78-jarige leeftijd, zoon van Jacob Simonsz van der KOOIJ (zie X.93) en Antje LEEFLANG.
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 07‑05‑1856 te Vlaardingen met Johanna van ZANTEN, 29 jaar oud, geboren op 02‑08‑1826 te Vlaardingen, overleden op 18‑05‑1867 te Vlaardingen op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 29‑04‑1868 te Vlaardingen met Jacoba BAKKER, 33 jaar oud, dienstbode, geboren op 20‑02‑1835 te Vlaardingen, overleden voor 1899 (gescheiden echtgenote van Teunis van Dijk).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Antje van der KOOIJ, geboren op 10‑02‑1857 te Vlaardingen, overleden op 27‑12‑1934 te Vlaardingen op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21‑11‑1877 te Vlaardingen met Arie NOORDHOEK, 28 jaar oud, fustkuiper / makelaar, geboren op 03‑02‑1849 te Vlaardingen, overleden op 27‑01‑1928 te Vlaardingen op 78-jarige leeftijd (weduwnaar), zoon van Arij NOORTHOEK en Johanna DROP.
2.
David van der KOOIJ (zie XII.151).
3.
Jacob van der KOOIJ, geboren op 18‑12‑1861 te Vlaardingen, overleden op 13‑08‑1862 te Vlaardingen, 238 dagen oud.
4.
Cornelia Jacoba van der KOOIJ, geboren op 25‑07‑1863 te Vlaardingen.
5.
Catharina van der KOOIJ, geboren op 30‑12‑1865 te Vlaardingen, overleden op 05‑08‑1866 te Vlaardingen, 218 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
6.
Jacob van der KOOIJ (zie XII.156).
7.
Johanna van der KOOIJ, geboren op 05‑04‑1871 te Vlaardingen.
8.
Katharina van der KOOIJ, geboren op 26‑05‑1871 te Vlaardingen, overleden op 25‑11‑1936 te Vlaardingen op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16‑09‑1896 te Vlaardingen met Jakob DIJKSHOORN, 25 jaar oud, melkslijter, geboren op 13‑01‑1871 te Vlaardingen, overleden na 1936, zoon van Maarten DIJKSHOORN, bouwman ,veehouder op de Meeuwenwoning ,melkverkoper, en Petronella van der ENDE.
9.
Jacob van der KOOIJ, geboren op 28‑04‑1874 te Vlaardingen, overleden op 22‑11‑1874 te Vlaardingen, 208 dagen oud.
10.
Jacobus van der KOOIJ (zie XII.162).

XI.123
Simon van der KOOIJ, arbeider, geboren op 13‑08‑1823 te Voorburg, overleden op 18‑10‑1908 te Vlaardingen op 85-jarige leeftijd, zoon van Jacob Simonsz van der KOOIJ (zie X.93) en Antje LEEFLANG.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 03‑02‑1854 te Maasland met Mensje van der MARK, 24 jaar oud, geboren op 06‑10‑1829 te Maasland, overleden op 03‑06‑1856 te Vlaardingen op 26-jarige leeftijd, in kraambed overleden, dochter van Willem van der MARK en Jaapje BIJL.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 15‑12‑1858 met Maria BOS, geboren ca.1838.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jacob van der KOOIJ (zie XII.164).
2.
Willem van der KOOIJ, geboren op 29‑05‑1855 te Vlaardingen.
3.
Mensje van der KOOIJ, geboren op 03‑06‑1856 te Vlaardingen, overleden op 19‑06‑1856 te Vlaardingen, 16 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Johannes van der KOOIJ, geboren op 26‑02‑1859 te Vlaardingen, overleden op 01‑02‑1859 te Vlaardingen.
5.
Johannes van der KOOIJ, geboren op 26‑02‑1860 te Vlaardingen, overleden op 01‑06‑1860 te Vlaardingen, 96 dagen oud.
6.
Arend van der KOOIJ, geboren op 14‑04‑1861 te Vlaardingen, overleden op 27‑08‑1861 te Vlaardingen, 135 dagen oud.
7.
Simon van der KOOIJ, geboren op 13‑07‑1862 te Vlaardingen, overleden op 13‑06‑1871 te Vlaardingen op 8-jarige leeftijd.
8.
Elisabeth van der KOOIJ, geboren op 05‑06‑1865 te Vlaardingen.
9.
Johannes van der KOOIJ, geboren op 22‑04‑1868 te Vlaardingen, overleden op 20‑06‑1868 te Vlaardingen, 59 dagen oud.
10.
Anna van der KOOIJ, geboren op 04‑07‑1869 te Vlaardingen.
11.
Simon van der KOOIJ, geboren op 03‑09‑1873 te Vlaardingen.
12.
Marinus van der KOOIJ, geboren op 26‑11‑1874 te Vlaardingen, overleden op 05‑03‑1875 te Vlaardingen, 99 dagen oud.
13.
Maria van der KOOIJ, geboren op 03‑11‑1876 te Vlaardingen, overleden op 13‑04‑1878 te Vlaardingen op 1-jarige leeftijd.
14.
Abraham van der KOOIJ (zie XII.178).

XI.126
Arij van der KOOIJ, arbeider, geboren op 28‑03‑1825 te Voorburg, overleden op 16‑09‑1911 te Nieuwveen op 86-jarige leeftijd, zoon van Jacob Simonsz van der KOOIJ (zie X.93) en Antje LEEFLANG.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17‑08‑1853 te Vlaardinger Ambacht met Klazine van BUUREN, 26 jaar oud, geboren op 23‑11‑1826 te Rozenburg, overleden op 07‑08‑1910 te Vlaardingen op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna van der KOOIJ, geboren op 13‑10‑1853 te Vlaardinger Ambacht.
Gehuwd met Pieter van den BURG.
2.
Antje van der KOOIJ, geboren op 26‑05‑1855 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 16‑04‑1856 te Vlaardinger Ambacht, 326 dagen oud.
3.
Jacob van der KOOIJ, geboren op 21‑02‑1857 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 12‑03‑1857 te Vlaardinger Ambacht, 19 dagen oud.
4.
Antje van der KOOIJ, geboren op 22‑02‑1858 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 02‑05‑1859 te Vlaardinger Ambacht op 1-jarige leeftijd.
5.
Jannetje van der KOOIJ, geboren op 29‑05‑1860 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 08‑07‑1860 te Vlaardinger Ambacht, 40 dagen oud.
6.
Adriana van der KOOIJ, geboren op 11‑05‑1862 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 06‑04‑1864 te Vlaardinger Ambacht op 1-jarige leeftijd.
7.
Jacob van der KOOIJ (zie XII.187).
8.
Paulina van der KOOIJ, geboren op 04‑01‑1868 te Vlaardinger Ambacht.

XI.131
Simon van der KOOIJ, veehouder op Middenhof in Zuidbuurt, geboren op 01‑08‑1830 te Maasland, overleden op 10‑05‑1916 te Maassluis op 85-jarige leeftijd. Kerkmeester van de Ned.Herv.Kerk en gemeenteraadslid van Maasland, zoon van Jacobus Simonsz van der KOOIJ (zie X.96) en Maartje van der SPEK.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30‑08‑1850 te Maasland met Jaapje ZEELENBERG, 22 jaar oud, geboren op 20‑12‑1827 te 's-Gravenzande, overleden op 17‑07‑1901 te Maasland op 73-jarige leeftijd, dochter van Jochem ZEELENBERG en Liedewij van LEERDAM.
Uit dit huwelijk:
1.
Maartje van der KOOIJ, geboren op 17‑02‑1851 te Maasland, overleden op 14‑08‑1851 te Maasland, 178 dagen oud.
2.
Maartje van der KOOIJ, geboren op 07‑06‑1852 te Maasland.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26‑04‑1872 te Maasland met Nicolaas van VLIET, winkelier, geboren ca.1847 te Maasland.
3.
Jochem van der KOOIJ (zie XII.193).
4.
Jacobus van der KOOIJ (zie XII.196).
5.
Cornelia van der KOOIJ, geboren op 17‑05‑1864 te Maasland.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 13‑04‑1883 te Maasland met Cornelis van den BERG, veehouder/veehandelaar, geboren 1862 te Maasland, zoon van Jacob van den BERG en Huibertje van der SLUIS.
6.
Arij van der KOOIJ, geboren op 11‑03‑1866 te Maasland, overleden op 11‑12‑1922 te Voorschoten op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 23‑12‑1898 te Maasland (het huwelijk is kinderloos gebleven) met Petronella van der KOOIJ, 30 jaar oud, geboren op 13‑07‑1868 te Maasland, dochter van Johannes van der KOOIJ (zie XI.226) en Leentje van der VLUGT. {Zij is later gehuwd ± 1923 te Koudekerk met Pieter van der MAAREL.}
7.
Jaapje van der KOOIJ, geboren op 11‑03‑1866 te Maasland.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29‑04‑1892 te Maasland met Pieter BUITELAAR, winkelier, geboren ca.1869 te Maassluis, zoon van Pieter BUITELAAR en Jaapje MOSTERT.
8.
Simon van der KOOIJ (zie XII.203).

XI.134
Simon van der KOOIJ, geboren op 22‑08‑1837 te Maassluis, overleden op 26‑04‑1891 te Rotterdam op 53-jarige leeftijd, zoon van Simon Simonsz van der KOOIJ (zie X.98) en Cornelia POOT.
Gehuwd 1880 met Johanna Antonia BRISBAN.
Uit dit huwelijk:
2.
Hendrik Willem van der KOOIJ, geboren op 28‑12‑1880 te Rotterdam.
3.
Hendrik Willem van der KOOIJ, geboren op 21‑08‑1883 te Rotterdam.
4.
Johanna Hendrina Wilhelmina van der KOOIJ, geboren op 18‑06‑1887 te Rotterdam.

XI.144
Dirkje van der KOOIJ, geboren op 19‑07‑1827 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 12‑06‑1884 te Schiedam op 56-jarige leeftijd, dochter van Arie Simonsz van der KOOIJ (zie X.100) en Neeltje MOERMAN (zie X.105).
Gehuwd met Jan van den BERG, geboren te Schiedam.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie van den BERG, landbouwer, geboren op 02‑05‑1861 te Kethel en Spaland.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 30‑07‑1896 te Schiedam met Petronella van der KOOIJ, 22 jaar oud, geboren op 26‑10‑1873 te Vlaardingen, overleden op 31‑08‑1913 te Schiedam op 39-jarige leeftijd, dochter van Martinus van der KOOIJ (zie XI.153) en Maartje van der ENDE.

XI.147
Jacob van der KOOIJ, veehouder, geboren op 07‑08‑1832 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 24‑09‑1918 te Schipluiden op 86-jarige leeftijd, zoon van Arie Simonsz van der KOOIJ (zie X.100) en Neeltje MOERMAN (zie X.105).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07‑04‑1865 te Schipluiden met Maria van den BERG, 37 jaar oud, geboren op 06‑09‑1827 te Schipluiden, overleden op 16‑01‑1909 te Schipluiden op 81-jarige leeftijd, dochter van Willem van den BERG en Leentje ZONNEVELD.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje Helena van der KOOIJ, geboren op 01‑04‑1869 te Schipluiden.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28‑04‑1897 te Schipluiden met Jacob de JONG, 31 jaar oud, geboren op 23‑10‑1865 te Schipluiden.
2.
Willem Cornelis van der KOOIJ, geboren op 12‑01‑1872 te Schipluiden, overleden op 09‑02‑1872 te Schipluiden, 28 dagen oud.
3.
Willem Cornelis van der KOOIJ, boerenarbeider, geboren op 16‑02‑1873 te Schipluiden, overleden na 1943 te Schipluiden, ongehuwd overleden.

XI.149
Arie van der KOOIJ, geboren op 13‑10‑1835 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 07‑10‑1925 te Overschie op 89-jarige leeftijd, zoon van Arie Simonsz van der KOOIJ (zie X.100) en Neeltje MOERMAN (zie X.105).
Gehuwd met Martijntje van den BERG, overleden op 09‑09‑1874 te Overschie.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie van der KOOIJ, geboren op 01‑07‑1862 te Overschie, overleden op 13‑02‑1932 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd, ongehuwd overleden.
2.
doodgeboren kind van der KOOIJ, geboren op 04‑09‑1863 te Overschie, overleden op 04‑09‑1863 te Overschie, 0 dagen oud.
3.
doodgeboren kind van der KOOIJ, geboren op 03‑09‑1864 te Overschie, overleden op 03‑09‑1864 te Overschie, 0 dagen oud.
4.
Willem van der KOOIJ (zie XII.218).
5.
doodgeboren kind van der KOOIJ, geboren op 05‑09‑1866 te Overschie, overleden op 05‑09‑1866 te Overschie, 0 dagen oud.
6.
doodgeboren kind van der KOOIJ, geboren op 23‑08‑1867 te Overschie, overleden op 23‑08‑1867 te Overschie, 0 dagen oud.
7.
Neeltje van der KOOIJ, geboren op 27‑09‑1868 te Overschie, overleden op 07‑01‑1885 te Overschie op 16-jarige leeftijd.
8.
doodgeboren kind van der KOOIJ, geboren op 22‑01‑1870 te Overschie, overleden op 22‑01‑1870 te Overschie, 0 dagen oud.
9.
Krijntje van der KOOIJ, geboren op 09‑05‑1871 te Overschie, overleden op 25‑03‑1871 te Overschie.
10.
doodgeboren kind van der KOOIJ, geboren op 06‑04‑1872 te Overschie, overleden op 06‑04‑1872 te Overschie, 0 dagen oud.
11.
doodgeboren kind van der KOOIJ, geboren op 18‑04‑1873 te Overschie, overleden op 18‑04‑1873 te Overschie, 0 dagen oud.
12.
doodgeboren kind van der KOOIJ, geboren op 07‑09‑1874 te Overschie, overleden op 07‑09‑1874 te Overschie, 0 dagen oud.

XI.151
Nicolaas van der KOOIJ, geboren op 08‑03‑1837 te Vlaardinger Ambacht, zoon van Arie Simonsz van der KOOIJ (zie X.100) en Neeltje MOERMAN (zie X.105).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 30‑04‑1873 te Vlaardinger Ambacht met Huberdina DIJKSHOORN, 29 jaar oud, geboren op 11‑01‑1844 te Vlaardingen, overleden op 29‑03‑1909 te Delft op 65-jarige leeftijd, dochter van Simon DIJKSHOORN en Pietertje GLANSDORP. {Zij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op 16‑06‑1892 met Nicolaas van DORP, 54 jaar oud, geboren op 03‑06‑1838 te Maasland, overleden op 12‑11‑1900 te Delft op 62-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Bos van DORP en Teuntje Cornelisse BREEDERVELD.}
Uit dit huwelijk:
1.
Arie van der KOOIJ (zie XII.227).
2.
doodgeboren kind van der KOOIJ, geboren op 07‑09‑1874 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 07‑09‑1874 te Vlaardinger Ambacht, 0 dagen oud.

XI.153
Martinus van der KOOIJ, geboren op 11‑09‑1838 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 23‑12‑1892 te Vlaardinger Ambacht op 54-jarige leeftijd, zoon van Arie Simonsz van der KOOIJ (zie X.100) en Neeltje MOERMAN (zie X.105).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 12‑04‑1867 te Vlaardinger Ambacht met Maartje van der ENDE, 24 jaar oud, geboren op 07‑09‑1842 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 19‑02‑1882 te Vlaardinger Ambacht op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 28‑02‑1884 te Vlaardinger Ambacht met Klaartje MANNEKES, 24 jaar oud, geboren op 24‑09‑1859 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 17‑01‑1919 te Vlaardingen op 59-jarige leeftijd. {Zij is later gehuwd na 1892 met Pieter Abraham BAKKER.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Arij van der KOOIJ, geboren op 26‑05‑1867 te Vlaardingen, overleden op 06‑05‑1870 te Vlaardinger Ambacht op 2-jarige leeftijd.
2.
Jacob van der KOOIJ (zie XII.230).
3.
Neeltje van der KOOIJ, geboren op 12‑06‑1871 te Vlaardingen, overleden op 05‑01‑1943 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14‑04‑1893 te Vlaardingen met Jan DIJKSHOORN, winkelier.
4.
Petronella van der KOOIJ, geboren op 26‑10‑1873 te Vlaardingen, overleden op 31‑08‑1913 te Schiedam op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30‑07‑1896 te Schiedam met Arie van den BERG, 35 jaar oud, landbouwer, geboren op 02‑05‑1861 te Kethel en Spaland, zoon van Jan van den BERG en Dirkje van der KOOIJ (zie XI.144).
5.
Arie van der KOOIJ, winkelier te Rotterdam, geboren op 16‑04‑1875 te Vlaardingen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24‑08‑1899 te Vlaardingen, het huwelijk is kinderloos gebleven met Annigje MAASDAM, 20 jaar oud, geboren op 31‑12‑1878 te Heijnenoord.
6.
Martinus van der KOOIJ, geboren op 01‑08‑1879 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 10‑12‑1884 te Vlaardinger Ambacht op 5-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
7.
Neeltje van der KOOIJ, geboren op 16‑08‑1884 te Vlaardinger Ambacht.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18‑11‑1908 te Vlaardinger Ambacht met S.J. de BOER.
8.
Martinus van der KOOIJ (zie XII.239).
9.
Jacobus van der KOOIJ (zie XII.241).
10.
Maartje van der KOOIJ, geboren op 06‑04‑1889 te Vlaardinger Ambacht, jong overleden.
11.
Catharina van der KOOIJ, geboren op 29‑06‑1891 te Vlaardinger Ambacht.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd in 1930 met Jacob MAASDAM, landarbeider.
12.
Simon van der KOOIJ, geboren op 22‑05‑1893 te Vlaardinger Ambacht, jong overleden.

XI.157
Trijntje van der KOOIJ, geboren op 25‑09‑1841 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 09‑03‑1870 te Overschie op 28-jarige leeftijd, dochter van Arie Simonsz van der KOOIJ (zie X.100) en Neeltje MOERMAN (zie X.105).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06‑04‑1864 te Vlaardinger Ambacht met Wijnand HOOGERBRUGGE, 34 jaar oud, geboren op 19‑04‑1829 te Overschie, overleden op 13‑10‑1904 te Overschie op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie HOOGERBRUGGE, geboren ca.1867 te Overschie.
Gehuwd op 04‑05‑1892 te Vrijenban met Johanna van der KOOIJ, 24 jaar oud, geboren op 02‑02‑1868 te Delft, dochter van Abraham van der KOOIJ (zie XII.459) en Jacoba van den BOS.
2.

XI.159
Neeltje van der KOOIJ, geboren op 12‑07‑1843 te Vlaardinger Ambacht, dochter van Arie Simonsz van der KOOIJ (zie X.100) en Neeltje MOERMAN (zie X.105).
Gehuwd met Jan de JONG, geboren op 14‑05‑1843 te Vlaardinger Ambacht.
Uit dit huwelijk:
1.
Simon de JONG, geboren ca.1877 te Vlaardinger Ambacht.
Gehuwd op 22‑04‑1904 te Maasland met Grietje van DORP, 24 jaar oud, geboren op 24‑05‑1879 te Maasland, dochter van Cornelis (Kees) van DORP, veeboer, en Neeltje ZEGWAARD.

XI.163
Dirk Ariensz van der KOOIJ, schoenmaker, geboren op 11‑05‑1806 te Overschie, overleden op 09‑03‑1838 te Rotterdam op 31-jarige leeftijd, zoon van Arij Dirksz van der KOOIJ (zie X.106) en Neeltje de VORMER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27‑05‑1829 te Rotterdam met Adriana METKEMEIJER, 26 jaar oud, geboren op 01‑11‑1802, overleden op 17‑11‑1865 te Rotterdam op 63-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie van der KOOIJ (zie XII.251).
2.
Dirkje van der KOOIJ, geboren op 11‑07‑1833 te Rotterdam, overleden op 21‑03‑1910 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08‑05‑1861 te Rotterdam met Maarten NOORDIJK, sjouwer.

XI.171
Geertrui Pietersdr. van der KOOIJ, geboren op 21‑10‑1826 te Vrijenban, overleden op 08‑05‑1860 te Vrijenban op 33-jarige leeftijd, dochter van Pieter Dirksz van der KOOIJ (zie X.108) en Jaapje Dirksdr van der KOOIJ (zie X.227).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22‑04‑1847 te Vrijenban met Arie DIJKSHOORN, 28 jaar oud (zie XI.343).
Uit dit huwelijk:
1.
Pietronella (Pietje) DIJKSHOORN, geboren ca.1855 te Vrijenban.
Gehuwd op 23‑05‑1877 te Delft met Cornelis van der HEIDE, 26 jaar oud, geboren op 16‑06‑1850 te Delft, zoon van Johan Heinrich van der HEIDE en Geertje van der KOOIJ (zie XI.375).

XI.172
Pleun van der KOOIJ, veehouder aan de Oude Overslag onder Vrijenban, geboren op 06‑04‑1828 te Vrijenban, overleden op 02‑11‑1913 te Vrijenban op 85-jarige leeftijd, zoon van Pieter Dirksz van der KOOIJ (zie X.108) en Jaapje Dirksdr van der KOOIJ (zie X.227).
Ondertrouwd op 05‑04‑1859 te Pijnacker, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16‑04‑1859 te Pijnacker met Martijntje KOSTERING, 23 jaar oud, geboren op 06‑03‑1836 te Pijnacker, overleden op 24‑10‑1911 te Vrijenban op 75-jarige leeftijd, dochter van Daniel Diderich KOSTERING en Maria BIEMONT.
Uit dit huwelijk:
1.
Jaapje van der KOOIJ, geboren op 14‑03‑1860 te Vrijenban, overleden op 12‑01‑1923 te Vrijenban op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27‑04‑1881 te Vrijenban met Jacob van den BERG, geboren ca.1859 te Kethel en Spaland, overleden op 08‑02‑1948 te Delft, zoon van Jan van den BERG (zie XI.211) en Cornelia van der KOOIJ (zie XI.263).

XI.177
Abraham van der KOOIJ, arbeider later bouwman, geboren op 22‑01‑1824 te Vrijenban, overleden op 19‑10‑1893 te Hof van Delft op 69-jarige leeftijd, zoon van Jacob Dirksz van der KOOIJ (zie X.109) en Elisabeth (Lijdia) van VEEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01‑03‑1850 te Hof van Delft met Leentje de BRUIJN, 25 jaar oud, geboren op 17‑02‑1825 te Hof van Delft, overleden op 05‑07‑1906 te Delft op 81-jarige leeftijd, dochter van Jan Machielsz de BRUIJN en Teuntje van DIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth van der KOOIJ, geboren op 19‑07‑1850 te Abtsregt, overleden op 28‑08‑1850 te Abtsregt, 40 dagen oud.
2.
Antonia van der KOOIJ, geboren op 09‑07‑1851 te Hof van Delft.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 14‑06‑1882 te Delft met Jan van der HEEFT, 32 jaar oud, geboren op 06‑09‑1849 te Delft, overleden op 10‑02‑1903 te Delft op 53-jarige leeftijd, zoon van Jan van der HEEFT en Jannetje de BOER.
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 31‑07‑1907 te Delft met Pieter van der BOON, geboren ca.1854 te Leiden, zoon van Maarten van den BOON en Petronella WASSENAAR.
3.
Jacob van der KOOIJ, geboren op 14‑07‑1852 te Hof van Delft, overleden op 19‑09‑1852 te Hof van Delft, 67 dagen oud.
4.
Lijdia van der KOOIJ, geboren op 11‑08‑1853 te Hof van Delft, overleden op 31‑01‑1854 te Hof van Delft, 173 dagen oud.
5.
Johannes van der KOOIJ, geboren op 23‑10‑1854 te Hof van Delft, overleden op 21‑01‑1855 te Hof van Delft, 90 dagen oud.
6.
Lijdia van der KOOIJ, geboren op 18‑11‑1855 te Hof van Delft, overleden op 08‑01‑1856 om 2 uur te Hof van Delft, 51 dagen oud.
7.
Johanna van der KOOIJ, geboren op 19‑12‑1855 te Hof van Delft, overleden op 09‑02‑1857 te Hof van Delft op 1-jarige leeftijd.
8.
Helena Lijdia van der KOOIJ, geboren op 07‑04‑1858 te Hof van Delft.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02‑07‑1884 te Hof van Delft met Johannes van der VELDEN, geboren ca.1857 te Kethel en Spaland, zoon van Hendrik van der VELDEN en Aaltje de BRUIN.
9.
Johanna van der KOOIJ, geboren op 09‑06‑1859 te Hof van Delft, overleden op 30‑06‑1859 te Hof van Delft, 21 dagen oud.
10.
Abraham van der KOOIJ, geboren op 20‑11‑1860 te Hof van Delft, overleden op 08‑02‑1861 te Hof van Delft, 80 dagen oud.
11.
Jacoba van der KOOIJ, geboren op 30‑01‑1862 te Hof van Delft, overleden op 05‑05‑1862 te Hof van Delft, 95 dagen oud.
12.
Abraham van der KOOIJ, geboren op 28‑03‑1863 te Hof van Delft, overleden op 15‑04‑1863 te Hof van Delft, 18 dagen oud.
13.
Jan van der KOOIJ, geboren op 17‑05‑1864 te Hof van Delft, overleden op 01‑06‑1864 te Hof van Delft, 15 dagen oud.
14.
Jan van der KOOIJ, geboren op 23‑09‑1865 te Hof van Delft, overleden op 08‑12‑1865 te Hof van Delft, 76 dagen oud.
15.
Johanna van der KOOIJ (zie XII.277).
16.
Jacob van der KOOIJ, geboren op 23‑10‑1868 te Hof van Delft, overleden op 21‑11‑1868 te Hof van Delft, 29 dagen oud.
17.
Abraham van der KOOIJ, geboren op 07‑02‑1870 te Hof van Delft, overleden op 23‑03‑1870 te Hof van Delft, 44 dagen oud.

XI.187
Jacob van der KOOIJ, houtkoper/timmerman, geboren op 20‑07‑1821 te Rotterdam, overleden op 20‑04‑1891 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd, zoon van Pieter Jacobsz van der KOOIJ (zie X.117) en Pietertje BREE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21‑05‑1845 te Rotterdam met Helena Adriana BROEDER, 21 jaar oud, geboren op 11‑12‑1823 te Rotterdam, overleden op 18‑03‑1910 te Rotterdam op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Pietertje van der KOOIJ, geboren op 04‑03‑1846 te Rotterdam, overleden op 03‑10‑1895 te Rotterdam op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20‑09‑1871 te Rotterdam met Pieter SINGELS.
2.
Johannes van der KOOIJ, geboren op 06‑03‑1848 te Rotterdam, overleden op 08‑05‑1849 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
3.
nn van der KOOIJ, geboren op 15‑02‑1850 te Rotterdam, levenloos kind, overleden op 15‑02‑1850 te Rotterdam, 0 dagen oud.
4.
Clasina van der KOOIJ, geboren op 24‑02‑1851 te Hillegersberg, overleden op 06‑05‑1853 te Hillegersberg op 2-jarige leeftijd.
5.
Clazine van der KOOIJ, geboren op 20‑01‑1854 te Hillegersberg.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07‑04‑1880 te rotterdam met Willem Hendrik METZ, kantoorbediende.
6.
Pieter van der KOOIJ (zie XII.287).
7.
Johannes van der KOOIJ, geboren op 19‑08‑1859 te Rotterdam, overleden op 24‑03‑1874 te Rotterdam op 14-jarige leeftijd.
8.
Jacob van der KOOIJ (zie XII.290).
9.
Helena Adriana van der KOOIJ, geboren op 16‑12‑1864 te Rotterdam, overleden op 28‑05‑1939 te Schiedam op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 09‑04‑1902 te Rotterdam met Andries Ulrich van KOOTEN, 26 jaar oud, geboren op 05‑11‑1875 te Hellevoetsluis, zoon van Andries Ulrich van KOOTEN, Machinist bij de Marine, en Wilhelmina KLOP.

XI.190
Pieter van der KOOIJ, geboren op 07‑08‑1826 te Rotterdam, overleden op 28‑02‑1916 te Rotterdam op 89-jarige leeftijd, zoon van Pieter Jacobsz van der KOOIJ (zie X.117) en Pietertje BREE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22‑10‑1851 te Rotterdam met Barbara RADEMAKERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter van der KOOIJ, geboren op 04‑02‑1867 te Rotterdam, overleden op 29‑01‑1874 te Rotterdam op 6-jarige leeftijd.

XI.193
Willem van der KOOIJ, zaagmolenaarsknecht, geboren op 12‑05‑1833 te Rotterdam, overleden op 04‑05‑1883 te Kralingen op 49-jarige leeftijd, zoon van Pieter Jacobsz van der KOOIJ (zie X.117) en Pietertje BREE.
Gehuwd met Trijntje BREEMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Pietertje van der KOOIJ, geboren op 03‑03‑1857 te Hillegersberg, overleden op 01‑07‑1857 te Hillegersberg, 120 dagen oud.
2.
Neeltje van der KOOIJ, geboren op 24‑02‑1858 te Hillegersberg, overleden op 07‑12‑1858 te Hillegersberg, 286 dagen oud.
3.
Willem van der KOOIJ, geboren op 17‑04‑1867 te Hillegersberg.

XI.209
Neeltje van den BERG, geboren op 12‑06‑1823 te Vrijenban, overleden op 25‑01‑1860 te Delft op 36-jarige leeftijd, dochter van Arend Jansz van den BERG en Adriaentje Simonsdr QUALM (zie X.128).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02‑12‑1846 te Delft met Abraham KLAPWIJK, 24 jaar oud, geboren op 09‑01‑1822 te Delft, overleden op 13‑02‑1884 te Delft op 62-jarige leeftijd, zoon van Abraham KLAPWIJK en Maria KEET. {Hij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 27‑04‑1864 te Delft met Jacoba MAAN, 37 jaar oud (zie XI.93).}
Uit dit huwelijk:
1.
Maria KLAPWIJK (zie XII.300).

XI.210
Simon van den BERG, geboren op 21‑09‑1824 te Vrijenban, overleden op 24‑12‑1857 te Voorburg op 33-jarige leeftijd, zoon van Arend Jansz van den BERG en Adriaentje Simonsdr QUALM (zie X.128).
Gehuwd ca.1846 met Jacoba MAAN (zie XI.93). {Zij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 27‑04‑1864 te Delft met Abraham KLAPWIJK, 42 jaar oud, geboren op 09‑01‑1822 te Delft, overleden op 13‑02‑1884 te Delft op 62-jarige leeftijd, zoon van Abraham KLAPWIJK en Maria KEET.}
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder XI.93).

XI.211
Jan van den BERG, geboren op 05‑12‑1825 te Vrijenban, overleden op 23‑08‑1907 te Delft op 81-jarige leeftijd, zoon van Arend Jansz van den BERG en Adriaentje Simonsdr QUALM (zie X.128).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01‑05‑1850 te Vlaardinger Ambacht met Cornelia van der KOOIJ, 22 jaar oud (zie XI.263).
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob van den BERG, geboren ca.1859 te Kethel en Spaland, overleden op 08‑02‑1948 te Delft.
Gehuwd op 27‑04‑1881 te Vrijenban met Jaapje van der KOOIJ, 21 jaar oud, geboren op 14‑03‑1860 te Vrijenban, overleden op 12‑01‑1923 te Vrijenban op 62-jarige leeftijd, dochter van Pleun van der KOOIJ (zie XI.172) en Martijntje KOSTERING.
2.
Martijntje van den BERG, geboren op 15‑09‑1860 te Kethel en Spaland, overleden op 22‑02‑1936 te Schiebroek op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27‑04‑1883 te Kethel met Willem DIJKSHOORN, 22 jaar oud, veehouder, geboren op 02‑04‑1861 te Kethel, overleden op 02‑08‑1936 te Schiebroek op 75-jarige leeftijd, zoon van Pieter DIJKSHOORN en Jannetje MAN in't VELD.

XI.212
Pieter van den BERG, bouwman, geboren op 05‑09‑1827 te Vrijenban, zoon van Arend Jansz van den BERG en Adriaentje Simonsdr QUALM (zie X.128).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21‑10‑1853 te Maasland met Maartje van der KOOIJ, 20 jaar oud (zie XI.286).
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje van den BERG, geboren op 15‑03‑1861 te Berkel en Rodenrijs.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 10‑11‑1898 te Benthuizen (getuige(n): Pieter van den Berg,71 jr,landbouwer,vader bruid;Cornelis van den Berg,35 jr,landbouwer,broer bruid;;Arend van den Berg,31 jr broer bruid;Willem Erkelens,48 jr,landbouwer,zwager bruid) met Jacob van der WEL, 60 jaar oud, bouwman, geboren op 28‑05‑1838 te Maasland, zoon van Cornelis Willemsz van der WEL en Grietje van der EIJK. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01‑05‑1863 te Maasland met Cornelia van der KOOIJ, 28 jaar oud (zie XI.287).}

XI.214
Arend van den BERG, geboren op 26‑09‑1829 te Vrijenban, overleden op 18‑02‑1886 te Delft op 56-jarige leeftijd, zoon van Arend Jansz van den BERG en Adriaentje Simonsdr QUALM (zie X.128).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30‑04‑1857 te Vlaardinger Ambacht met Anna van der KOOIJ, 22 jaar oud (zie XI.269).
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana van den BERG (zie XII.306).

XI.218
Anna van den BERG, geboren op 17‑10‑1833 te Delft, overleden op 25‑02‑1876 te Overschie op 42-jarige leeftijd, dochter van Arend Jansz van den BERG en Adriaentje Simonsdr QUALM (zie X.128).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26‑04‑1854 te Delft met Jan van der KOOIJ, 28 jaar oud (zie XI.262).
Uit dit huwelijk:
1.
Ariaantje van der KOOIJ, geboren op 05‑02‑1855 te Maasland.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30‑06‑1878 te Overschie met Pieter RODENBURG, 31 jaar oud, geboren op 20‑09‑1846 te Overschie, overleden op 25‑02‑1922 te Overschie op 75-jarige leeftijd.
2.
Martijntje van der KOOIJ, geboren op 27‑03‑1856 te Maasland, overleden op 19‑06‑1922 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08‑04‑1885 te Overschie met Cornelis de WINDT, smid, geboren ca.1830 te Vlaardingen.
3.
Philippus van der KOOIJ, geboren op 11‑12‑1857 te Maasland, overleden op 10‑01‑1879 te Overschie op 21-jarige leeftijd.
4.
Arend van der KOOIJ (zie XII.312).
5.
Simon van der KOOIJ, geboren op 04‑04‑1862 te Overschie, overleden op 25‑02‑1863 te Overschie, 327 dagen oud.
6.
doodgeboren kind van der KOOIJ, geboren op 09‑03‑1864 te Overschie, overleden op 09‑03‑1864 te Overschie, 0 dagen oud.
7.
Neeltje van der KOOIJ, geboren op 30‑01‑1865 te Overschie.
8.
Simon van der KOOIJ (zie XII.317).
9.
Cornelia van der KOOIJ, geboren op 10‑05‑1868 te Overschie, overleden op 20‑04‑1933 te Overschie op 64-jarige leeftijd.
10.
Arie van der KOOIJ, geboren op 21‑06‑1871 te Overschie, overleden op 21‑10‑1871 te Overschie, 122 dagen oud.
11.
Meijnsje van der KOOIJ, geboren op 28‑10‑1872 te Overschie.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26‑11‑1903 te Overschie met Matthijs NELL, landbouwer, geboren ca.1875 te Wassenaar.
12.
Anna Jacoba van der KOOIJ, geboren op 15‑07‑1875 te Overschie.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20‑04‑1900 te Overschie met Jacob van der KOOIJ, 26 jaar oud, geboren op 03‑02‑1874 te Overschie, zoon van Daniël van der KOOIJ (zie XII.442) en Neeltje van der BERG.

XI.219
Willem van den BERG, bouwman, geboren op 20‑04‑1835 te Delft, zoon van Arend Jansz van den BERG en Adriaentje Simonsdr QUALM (zie X.128).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16‑05‑1863 te Maasland met Maria van der KOOIJ, 24 jaar oud (zie XI.289).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis van den BERG, geboren ca.1870 te Voorburg, overleden op 07‑11‑1945 te Aarlanderveen.
Gehuwd op 28‑05‑1915 te De Lier met Adriana van den BERG, 31 jaar oud, geboren op 03‑06‑1883 te Hof van Delft, overleden na 1951, dochter van Arend van den BERG (zie XII.90) en Meinsje van der KOOIJ (zie XII.422).

XI.226
Johannes van der KOOIJ, veehouder op de "Rusthof", geboren op 04‑03‑1813 te Hof van Delft, overleden op 19‑10‑1873 te Maasland op 60-jarige leeftijd, zoon van Jacob Jacobsz van der KOOIJ (zie X.134) en Cornelia van der SPEK.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 04‑05‑1855 te Overschie met Leentje van der VLUGT, 24 jaar oud, geboren op 10‑05‑1830 te Overschie, overleden op 05‑04‑1888 te Maasland op 57-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia van der KOOIJ (zie XII.325).
2.
Neeltje van der KOOIJ, geboren op 12‑02‑1857 te Maasland, overleden op 11‑06‑1857 te Maasland, 119 dagen oud.
3.
Jacob van der KOOIJ, koopman, geboren op 23‑05‑1858 te Maasland, overleden op 24‑01‑1944 te Maasland op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 10‑11‑1893 te Maasland met Helena WELLING, 29 jaar oud, geboren op 31‑05‑1864 te Maasland, overleden op 26‑03‑1942 te Maasland op 77-jarige leeftijd, dochter van Jacob WELLING en Elizabeth HOOGERVORST.
4.
Pleun van der KOOIJ (zie XII.329).
5.
Neeltje van der KOOIJ, geboren op 12‑08‑1860 te Maasland, overleden op 23‑11‑1860 te Maasland, 103 dagen oud.
6.
Neeltje van der KOOIJ, geboren op 23‑10‑1861 te Maasland, overleden op 21‑05‑1862 te Maasland, 210 dagen oud.
7.
Arij van der KOOIJ (zie XII.334).
8.
Neeltje van der KOOIJ, geboren op 15‑02‑1865 te Maasland, overleden op 28‑04‑1929 te Voorschoten op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07‑05‑1897 te Maasland met Jilles VERHOOG, geboren ca.1864 te Voorschoten, overleden op 22‑07‑1905 te Voorschoten, zoon van Arie VERHOOG en Catharina STEENEVELD.
9.
Adrianus van der KOOIJ (zie XII.338).
10.
Petronella van der KOOIJ, geboren op 13‑07‑1868 te Maasland.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 23‑12‑1898 te Maasland (het huwelijk is kinderloos gebleven) met Arij van der KOOIJ, 32 jaar oud, geboren op 11‑03‑1866 te Maasland, overleden op 11‑12‑1922 te Voorschoten op 56-jarige leeftijd, zoon van Simon van der KOOIJ (zie XI.131) en Jaapje ZEELENBERG.
Gehuwd (2) ± 1923 te Koudekerk met Pieter van der MAAREL.
11.
Johannes van der KOOIJ, kaashandelaar, geboren op 29‑08‑1869 te Maasland, overleden op 03‑12‑1949 te Maasland op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03‑05‑1895 te Maasland, huwelijk kinderloos gebleven met Geertje van BUUREN, 29 jaar oud, geboren op 19‑02‑1866 te Maasland, dochter van Maarten van BUUREN en Johanna 't HART.
12.
Leentje Johanna van der KOOIJ, geboren op 26‑03‑1874 te Maasland, overleden op 14‑12‑1874 te Maasland, 263 dagen oud.

XI.230
Maria van der KOOIJ, geboren op 23‑11‑1815 te Maasland, dochter van Jacob Jacobsz van der KOOIJ (zie X.134) en Cornelia van der SPEK.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 23‑06‑1838 te Maasland met Louwrens van GEEST, 20 jaar oud, geboren op 15‑12‑1817 te De Lier, overleden voor 1849, zoon van Arie van GEEST en Arendje van der SAR.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 06‑07‑1849 te De Lier met Jacob MOERMAN, geboren ca.1821 te Maasland, zoon van Pouwlus MOERMAN en Neeltje van der EIJK.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jakoba van GEEST, geboren ca.1844 te Naaldwijk.
Gehuwd op 24‑01‑1868 te Maasland met Jacob DIJKSHOORN, 23 jaar oud, geboren op 12‑01‑1845 te Hof van Delft, zoon van Dirk DIJKSHOORN (zie XI.342) en Anna van der KOOIJ (zie XI.232).

XI.232
Anna van der KOOIJ, geboren op 16‑02‑1817 te Maasland, overleden op 04‑08‑1907 te De Lier op 90-jarige leeftijd, dochter van Jacob Jacobsz van der KOOIJ (zie X.134) en Cornelia van der SPEK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20‑05‑1842 te De Lier met Dirk DIJKSHOORN, 24 jaar oud (zie XI.342).
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob DIJKSHOORN, geboren op 12‑01‑1845 te Hof van Delft.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24‑01‑1868 te Maasland met Jakoba van GEEST, geboren ca.1844 te Naaldwijk, dochter van Louwrens van GEEST en Maria van der KOOIJ (zie XI.230).

XI.240
Maartje van der KOOIJ, geboren op 09‑07‑1821 te Maasland, overleden op 09‑03‑1903 te Maasland op 81-jarige leeftijd, dochter van Jacob Jacobsz van der KOOIJ (zie X.134) en Cornelia van der SPEK.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06‑12‑1850 te Maasland met Philippus Johannes ROELS, 33 jaar oud, koopman, geboren op 10‑12‑1816 te Maasland, zoon van Nicolaas ROELS en Cornelia MAAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia ROELS (zie XII.348).

XI.241
Jacob van der KOOIJ, kleermaker/winkelier, geboren op 26‑09‑1823 te Maasland, overleden op 06‑01‑1908 te Maasland op 84-jarige leeftijd, zoon van Jacob Jacobsz van der KOOIJ (zie X.134) en Jannetje 't HART.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10‑01‑1851 te Maasland met Maria van BAALEN, 20 jaar oud, geboren op 30‑10‑1830 te Maassluis, overleden op 19‑11‑1899 te Maasland op 69-jarige leeftijd, dochter van Jacob van BAALEN en Petronella VERGEER.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob van der KOOIJ (zie XII.349).
3.
Arij van der KOOIJ, geboren op 22‑03‑1855 te Maasland, overleden op 06‑08‑1856 te Maasland op 1-jarige leeftijd.
4.
Pieter van der KOOIJ (zie XII.354).
5.
Jannetje van der KOOIJ, geboren op 02‑06‑1858 te Maasland, overleden op 29‑09‑1858 te Maasland, 119 dagen oud.
6.
Arij van der KOOIJ, geboren op 16‑05‑1860 te Maasland, overleden op 28‑06‑1866 te Maasland op 6-jarige leeftijd.
7.
Jannetje van der KOOIJ, geboren op 11‑07‑1861 te Maasland, overleden op 26‑09‑1861 te Maasland, 77 dagen oud.
8.
Willem van der KOOIJ, geboren op 05‑03‑1864 te Maasland, overleden op 29‑06‑1863 te Maasland.
9.
Jannetje van der KOOIJ, geboren op 23‑09‑1864 te Maasland, overleden op 08‑01‑1940 te Maasland op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28‑05‑1886 te Maasland met Dirk van STAALDUINE, tuinder, geboren ca.1859 te Maasland, zoon van Marinus van STAALDUINE en Neeltje van VELDE.
10.
Petronella van der KOOIJ, geboren op 19‑10‑1866 te Maasland.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28‑05‑1891 te Maasland met Pieter van LUIPEN, metselaar, geboren ca.1866 te Maassluis, zoon van Pieter van LUIPEN en Maartje van der GAAUW.
11.
Neeltje van der KOOIJ, geboren op 19‑12‑1868 te Maasland.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25‑10‑1893 te Maasland met Sjoerd LAANSMA, "hoofd ener school", geboren ca.1867 te Wonseradeel, zoon van Klaas LAANSMA en Aaltje KAMMINGA.
12.
Arij van der KOOIJ, handelaar in papierwaren, geboren op 30‑05‑1870 te Maasland, overleden te Bennekom.
Gehuwd (1) ca.1895 (geschatte datum) met Marrigje WILDEMAN, overleden voor 1901.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 20‑03‑1901 te Rotterdam (beide huwelijken zijn kinderloos gebleven) met Pieternella PASSENIER, geboren ca.1874.
13.
Johannes van der KOOIJ, geboren op 03‑06‑1872 te Maasland, overleden op 15‑02‑1873 te Maasland, 257 dagen oud.

XI.248
Gabriël van der KOOIJ, bouwman, geboren op 17‑10‑1829 te Maasland, overleden op 07‑02‑1907 te Vlaardinger Ambacht op 77-jarige leeftijd, zoon van Jacob Jacobsz van der KOOIJ (zie X.134) en Jannetje 't HART.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13‑04‑1855 te Maasland met Trijntje van der KOOIJ, 24 jaar oud (zie XI.99).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen (zie onder XI.99).

XI.249
Jacob van der KOOIJ, kleermaker, geboren op 13‑08‑1821 te Hillegersberg, overleden op 25‑01‑1887 te Overschie op 65-jarige leeftijd, zoon van Johannes Jacobsz van der KOOIJ (zie X.140) en Geertrui Ariensdr van der KOOIJ (zie X.182).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 25‑05‑1853 te Overschie met Johanna van der WEIJDEN, geboren ca.1827.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertruijda van der KOOIJ, geboren op 09‑12‑1867 te Overschie.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23‑07‑1891 te Overschie met Adrianus SCHNITKES, kantoorbediende, geboren ca.1866.

XI.255
Arij van der KOOIJ, melkverkoper, geboren op 05‑11‑1828 te Overschie, overleden op 27‑06‑1911 te Kralingen op 82-jarige leeftijd, zoon van Johannes Jacobsz van der KOOIJ (zie X.140) en Geertrui Ariensdr van der KOOIJ (zie X.182).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 01‑03‑1865 te Kralingen met Apolonia van der PAS, geboren ca.1836 te Kralingen.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes van der KOOIJ (zie XII.372).
2.
Adrianus van der KOOIJ, geboren op 18‑05‑1867 te Rotterdam, overleden op 24‑06‑1867 te Rotterdam, 37 dagen oud.
3.
Jacob van der KOOIJ, geboren op 22‑06‑1868 te Rotterdam, overleden op 28‑06‑1868 te Rotterdam, 6 dagen oud.

XI.258
Jacob van der KOOIJ, bouwman, geboren op 20‑05‑1822 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 11‑01‑1899 te Vlaardinger Ambacht op 76-jarige leeftijd, zoon van Philippus Jacobs van der KOOIJ (zie X.144) en Martijntje van den BERG.
Gehuwd met Hilletje MOLENAAR, geboren op 06‑01‑1826 te Berkel.
Uit dit huwelijk:
1.
Martijntje van der KOOIJ, geboren op 12‑02‑1851 te Overschie.
2.
Apolonia van der KOOIJ (zie XII.377).
3.
Philippus van der KOOIJ, geboren ca.1854 te Overschie, overleden op 20‑07‑1854 te Overschie.
4.
Philippus van der KOOIJ (zie XII.379).
5.
Jacoba van der KOOIJ, geboren op 09‑12‑1856 te Overschie, overleden op 28‑02‑1857 te Overschie, 81 dagen oud.
6.
Maria van der KOOIJ, geboren op 22‑07‑1863 te Overschie, ongehuwd gebleven.
7.
Isaäc van der KOOIJ (zie XII.383).
8.
Johannes van der KOOIJ, handelsreiziger, geboren 1866 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 18‑09‑1869 te Rotterdam.
9.
Neeltje van der KOOIJ, geboren op 18‑09‑1869 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 18‑09‑1869 te Vlaardinger Ambacht, 0 dagen oud.
10.
doodgeboren kind van der KOOIJ, geboren op 27‑04‑1870 te Overschie, overleden op 27‑04‑1870 te Overschie, 0 dagen oud.

XI.262
Jan van der KOOIJ, bouwman, geboren op 18‑05‑1825 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 05‑10‑1905 te Overschie op 80-jarige leeftijd, zoon van Philippus Jacobs van der KOOIJ (zie X.144) en Martijntje van den BERG.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26‑04‑1854 te Delft met Anna van den BERG, 20 jaar oud (zie XI.218).
Uit dit huwelijk: 12 kinderen (zie onder XI.218).

XI.263
Cornelia van der KOOIJ, geboren op 28‑07‑1827 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 04‑01‑1897 te Delft op 69-jarige leeftijd, dochter van Philippus Jacobs van der KOOIJ (zie X.144) en Martijntje van den BERG.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01‑05‑1850 te Vlaardinger Ambacht met Jan van den BERG, 24 jaar oud (zie XI.211).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder XI.211).

XI.266
Arend van der KOOIJ, bouwman, geboren op 26‑11‑1830 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 21‑10‑1898 te Vlaardinger Ambacht op 67-jarige leeftijd, zoon van Philippus Jacobs van der KOOIJ (zie X.144) en Martijntje van den BERG.
Gehuwd met Adriana MOLENAAR, geboren op 03‑09‑1835 te Vrijenban, overleden op 13‑04‑1888 te Vlaardingen op 52-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Apolonia van der KOOIJ (zie XII.389).
2.
Philippus van der KOOIJ (zie XII.390).
3.
Izaäk van der KOOIJ, geboren op 13‑03‑1863 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 05‑12‑1866 te Vlaardinger Ambacht op 3-jarige leeftijd.
4.
Martijntje van der KOOIJ, geboren op 09‑11‑1864 te Vlaardinger Ambacht.
Gehuwd met Pleun van ZANTEN.
5.
Cornelis van der KOOIJ, geboren op 15‑03‑1866 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 29‑03‑1866 te Vlaardinger Ambacht, 14 dagen oud.
6.
Neeltje van der KOOIJ, geboren op 23‑10‑1867 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 12‑04‑1868 te Vlaardinger Ambacht, 172 dagen oud.
7.
Neeltje van der KOOIJ, geboren op 09‑04‑1870 te Vlaardinger Ambacht.
Gehuwd met Cornelis W. OUDSHOORN.
8.
Hillegonda van der KOOIJ, geboren op 06‑04‑1871 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 25‑02‑1872 te Vlaardinger Ambacht, 325 dagen oud.
9.
Hillegonda van der KOOIJ, geboren op 31‑08‑1872 te Vlaardinger Ambacht.
Gehuwd met Johannes NELL.
10.
Anna Maria van der KOOIJ, geboren op 15‑08‑1874 te Vlaardinger Ambacht.
Gehuwd met Piet van den ENDEN.

XI.269
Anna van der KOOIJ, geboren op 22‑05‑1834 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 17‑10‑1886 te Delft op 52-jarige leeftijd, dochter van Philippus Jacobs van der KOOIJ (zie X.144) en Martijntje van den BERG.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30‑04‑1857 te Vlaardinger Ambacht met Arend van den BERG, 27 jaar oud (zie XI.214).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder XI.214).

XI.270
Jacob van der KOOIJ, geboren op 29‑09‑1835 te St.Maartensregt, overleden op 15‑01‑1915 te Maasland op 79-jarige leeftijd, zoon van Simon Jacobsz van der KOOIJ (zie X.146) en Maartje POOT.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28‑04‑1866 te Kethel en Spaland met Johanna van den BERG, 32 jaar oud, geboren op 11‑07‑1833, overleden op 03‑11‑1914 te Maasland op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Maartje van der KOOIJ, geboren op 26‑01‑1867 te Maasland, overleden op 08‑05‑1923 te Maasland op 56-jarige leeftijd, ongehuwd overleden.
2.
Krijntje van der KOOIJ, geboren op 19‑04‑1868 te Maasland, overleden op 27‑07‑1868 te Maasland, 99 dagen oud.
3.
Krijntje van der KOOIJ, geboren op 06‑05‑1869 te Maasland, overleden op 03‑04‑1950 te Delft op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28‑04‑1893 te Maasland met Jacob KLAPWIJK, 23 jaar oud, geboren op 01‑03‑1870 te Rijswijk, overleden op 14‑12‑1938 te Delft op 68-jarige leeftijd, zoon van Abraham KLAPWIJK en Jacoba MAAN (zie XI.93).
4.
Simon van der KOOIJ (zie XII.406).

XI.277
Pieter van der KOOIJ, bouwman in de broekpolder, geboren op 22‑06‑1847 te St.Maartensregt, overleden op 14‑11‑1919 te Vlaardingen op 72-jarige leeftijd, zoon van Simon Jacobsz van der KOOIJ (zie X.146) en Maartje POOT.
Gehuwd ca.1890 met Sara DIJKSHOORN (zie XII.148). {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16‑04‑1886 te Vlaardinger Ambacht met Jan BEKENKAMP, 35 jaar oud, geboren op 10‑06‑1850 te 's-Gravenzande, overleden op 16‑02‑1888 te Vlaardinger Ambacht op 37-jarige leeftijd.}
Uit dit huwelijk:
1.
Maartje van der KOOIJ, geboren op 30‑05‑1896 te Vlaardinger Ambacht.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑01‑1920 met Bonefaas BROEK, tuinder.
2.
Jaantje van der KOOIJ, geboren op 16‑03‑1898 te Vlaardinger Ambacht, overleden ca.1915 te Vlaardingen.

XI.278
Simon van der KOOIJ, geboren op 15‑11‑1848 te St.Maartensregt, zoon van Simon Jacobsz van der KOOIJ (zie X.146) en Maartje POOT.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 21‑04‑1882 te Vlaardinger Ambacht met Apolonia van der KOOIJ, 29 jaar oud (zie XII.377).
Uit dit huwelijk:
1.
Maartje van der KOOIJ, geboren op 27‑10‑1884 te Vlaardinger Ambacht.
2.
Hilletje van der KOOIJ, geboren op 01‑12‑1885 te Vlaardinger Ambacht.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02‑06‑1910 te Schiedam met Jan van der WAAL, 25 jaar oud, geboren op 15‑05‑1885 te De Lier, zoon van Pieter van der WAAL en Johanna RODENBURG.
3.
Simon van der KOOIJ, geboren op 10‑01‑1887 te Vlaardinger Ambacht.
4.
Martijntje van der KOOIJ, geboren op 02‑02‑1889 te Vlaardinger Ambacht.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17‑08‑1911 te Schiedam met Gerrit van der SLOOT, 27 jaar oud, zeilmaker, geboren op 24‑06‑1884 te Schiedam, zoon van Maarten Lambert van der SLOOT en Maria HERLAAR.
5.
Cornelia van der KOOIJ, geboren op 09‑10‑1890 te Vlaardinger Ambacht.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16‑09‑1915 te Schiedam met Adrianus NOORDERMEER, 23 jaar oud, geboren op 16‑08‑1892 te Rotterdam, zoon van Pieter NOORDERMEER en Adriana VISSER.

XI.279
Jacob van der KOOIJ, veehouder a/d Gaagweg, geboren op 12‑01‑1850 te St.Maartensregt, overleden op 28‑09‑1933 te Schipluiden op 83-jarige leeftijd. Gemeenteraadslid van Schipluiden, zoon van Simon Jacobsz van der KOOIJ (zie X.146) en Maartje POOT.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 27‑04‑1883 te Vlaardinger Ambacht met Petronella van VLIET, 22 jaar oud, geboren op 20‑07‑1860 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 30‑03‑1929 te Maasland op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Maartje van der KOOIJ, geboren op 12‑02‑1886 te Schipluide, overleden op 11‑12‑1963 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18‑06‑1909 te Schipluiden met Adrianus van BERKEL, 27 jaar oud, melkhandelaar te Rotterdam, geboren op 06‑04‑1882 te Maasland, overleden op 14‑05‑1957 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd.
2.
Teunis van der KOOIJ, veehouder, geboren op 14‑11‑1887 te Schipluiden, overleden op 04‑04‑1965 te Delft op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 02‑11‑1920 te Leiden met Sara van SCHIE, 23 jaar oud, geboren op 05‑12‑1896 te Vrijenban, dochter van Jacob van SCHIE en Jacoba BIJL.
3.
Simon van der KOOIJ (zie XII.412).

XI.281
Jacob van der KOOIJ, bouwman, geboren op 18‑03‑1828 te Maasland, overleden op 05‑12‑1874 te Kethel op 46-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Jacobs van der KOOIJ (zie X.149) en Mensje van der ENDE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25‑04‑1851 te Kethel met Neeltje van den BERG, 22 jaar oud, geboren op 18‑01‑1829 te Overschie, overleden op 30‑12‑1900 te Overschie op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Mensje van der KOOIJ (zie XII.415).
2.
Willem van der KOOIJ, geboren op 16‑12‑1857 te Kethel, overleden op 06‑08‑1858 te Kethel, 233 dagen oud.
3.
Krijntje van der KOOIJ, geboren op 13‑04‑1859 te Kethel, overleden op 08‑12‑1924 te Maasland op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd met Willem OUWELEEN, geboren op 24‑08‑1857 te Maasland, overleden op 12‑02‑1924 te Maasland op 66-jarige leeftijd.
4.
Cornelis van der KOOIJ, geboren op 06‑02‑1862 te Kethel, overleden op 04‑04‑1862 te Kethel, 57 dagen oud.
5.
Neeltje van der KO