FOTOPAGINA

Later , in 1964 toen de samenwerking werd geïntensiveerd werd de ruit een cirkel , hetgeen uiteindelijke na jaren resulteerde (met andere rederijen) in één grote maatschappij


Noot: bedenk bij het bekijken van deze foto's dat ze al veertig jaar oud zijn en genomen met een boxje , de ouwe trouwe AGFA CLACK indertijd te koop voor de somma van H.Fl 25,= : met papieren rolletjes voor 8 opnamen

Wat algemene impressies:


Diverse havens:


De "MADISON LLOYD" in het droogdok in Hamburg.


Varkens lossen in Manilla , de Filippijnen .

Een achterdek vol met stamboek varkens uit Nederland voor de plaatselijke fokkers

Bij een rit de volgende dag om te kijken waar deze varkens naar toe gingen was duidelijk te zien dat de behuizingen van de plaatselijke bevolking slechter was dan de onderkomens voor deze varkens in de fokkerijen ,maar ja , ook tijdens de reis was er een speciale varkenshoeder aangemonsterd om voor het wel en wee van deze dure fokdieren te zorgen. terwijl er voor de bemanning heus geen mooie verpleegster aan boord was